לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

עת”מ 39763- 03 – 20 פשה ואח’ נ’ מדינת ישראל-משרד הבריאות

תיק חיצוני:

מספר בקשה:6

בפני

כבוד השופט אורן שוורץ

מבקשים

1. ברוק פשה ו- 49 אח’ ע”י ב”כ עו”ד יוסי צ’סקוב ועו”ד רפאל שושן

נגד

משיבה

מדינת ישראל-משרד הבריאות ע”י ב”כ עו”ד רותם אלקלעי

החלטה

1. לפניי בקשה בהולה למתן צו בינים כנגד פינוי העותרים, קשישים סיעודיים, מבית החולים הגריאטרי מלביין שבעיר ראשון לציון (להלן – המרכז) אל מוסדות סיעודיים חלופיים. יצויין כבר בפתח הדברים כי הבקשה הוגשה לאחר שנדחתה בקשה קודמת למניעת פינויים של העותרים מהמרכז על מנת לאפשר למשיבה להכשיר את מתקני המרכז לקליטת חולים אשר לקו במחלה שנגרמה מנגיף 2- SARS – CoV (להלן – נגיף הקורונה). כך, על פי עמדת המשיבה, הסיבה היחידה לפינוי היא שהמרכז מיועד לאישפוז חולים מנגיף הקורונה, שהם מבוגרים בעלי מחלות רקע במצב קל יחסית, אך מחייבים השגחה צמודה מחמת חשש לסיבוכים רפואיים.

2. במסגרת ההחלטה מיום 22.03.2020 (להלן – ההחלטה) נבחנו שיקולי המשיבה באופן יסודי ונמצאו סבירים, בהתחשב בנסיבות בהן מרבית מדינות העולם סובלות מהתפרצות מגיפת נגיף הקורונה. לסבר את האוזן, בעת מתן ההחלטה לפני מספר ימים עמד מספר החולים המאובחנים במדינת ישראל על כ- 950 חולים. לעת הזו, ידוע על כ- 2,500 חולים מאובחנים. נתונים אלה, אשר נהירים לכל, מלמדים כי החשש שאלפי חולים נוספים יאובחנו כלוקים בנגיף הקורונה אינו בגדר חזיון תעתועים, אלא הערכה ריאלית. מכאן נמצא שקיים צורך אמיתי ודחוף במרכז למטרת אשפוז החולים. זאת ועוד, לתגובת המשיבה לבקשה הקודמת צורפה תכנית סדורה בה הוצג לבית המשפט הסידור הסיעודי שיימצא לכל אחד ואחד מהעותרים (וגם לאותם אלה שמאושפזים

1 מתוך 4

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

עת”מ 39763- 03 – 20 פשה ואח’ נ’ מדינת ישראל-משרד הבריאות

תיק חיצוני:

במרכז, אך לא עתרו כנגד הפינוי). אף הודגש בתגובת המשיבה, כי כל המוסדות אליהם יועברו העותרים הסכימו לקלוט אותם, כי קיימות יימיטות פנויותיי באותם מוסדות וכי ההעברה תתבצע באמבולנס ובליווי בן משפחה (ככל שכך יתבקש). בית המשפט חייב את המשיבה לתמוך את תכנית הפינוי בתצהיר. ואכן, הוגש תצהיר, שתמך במבוא לתגובת המשיבה. בנסיבות אלה, נקבע בהחלטה שמאזן הנוחות אינו נוטה כנגד פינוי העותרים מהמרכז. לפיכך, נדחתה הבקשה למניעת פינוי העותרים מהמרכז.

3. העותרים פנו אל בית המשפט העליון בבריים 2199/ 20 פשה נ’ משרד הבריאות (פורסם בנבו, 24.03.2020 ). בית המשפט העליון, השופט ע’ פוגלמן, נדרש לטענות העותרים וקבע בזו הלשון:

ן

“… בתשובתה עמדה המדינה על המאמצים שהושקעו במציאת פתרונות הולמים למבקשים ובהיערכות המפורטת להליך ההעברה. כן הוצגה לפניי טבלה שכוללת פתרון קונקרטי לכל אחד מהם (לצד דבריה כי פתרון כאמור קיים גם בקשר לדיירים שאינם צד להליך). אכן, אין חולק, כעולה גם מחוות הדעת של ד”ר זיידנברג, כי העברת המבקשים כרוכה בקושי גדול עבורם, המוסיף על מצבם הבריאותי, שאינו מן המשופרים. גם בית המשפט לעניינים מינהליים היה ער לכך, כמפורט בהחלטתו. אלא שבנסיבות שנוצרו, נוכח התפשטות נגיף הקורונה במדינה, קיים צורך ציבורי ראשון במעלה להיערך לאשפוז חולים בנגיף, שמספרם גדל, למרבה הצער, מדי יום ביומו. לשם כך מבקש המשרד לפנות את המבקשים, 44 מתוך 68 דיירי המרכז בנקודת הזמן הנוכחית, תוך קיום דיאלוג עם בני משפחותיהם, במטרה להגיע למענה מיטבי. לפיכך, חרף הקשיים שתוארו, שאיני מקל בהם ראש כלל ועיקר, מאזן הנוחות נוטה לטובת משרד הבריאות, שמבקש להשתמש ב-360 המיטות הזמינות במרכז לצורך אשפוז חולי קורונה שעניינם דורש מעקב רפואי ברמה גבוהה יותר מזה הנדרש לגבי החולים המופנים לבתי המלון או מקומות אחרים מסוג זה. מטעם אחרון זה אף אין לקבל את טענת המבקשים כי קיימות חלופות פוגעניות פחות לפינויים.”

[שם, פסקה 6]

2 מתוך 4

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

עת”מ 39763- 03 – 20 פשה ואח’ נ’ מדינת ישראל-משרד הבריאות

תיק חיצוני:

4. בבקשה דנן טענו העותרים כי הרופאה הדיאטנית שמועסקת במרכז ובאה במגע עם העותרים, הושמה בבידוד ויש חשש כי היא נשאית של נגיף הקורונה. אחת המזכירות וכן עובדת נקיון שהיו אמורות להיות בבידוד, המשיכו להגיע לעבודתן במרכז. בנוסף, פועלים במרכז עובדי קבלן שונים ללא ביגוד מגן. בנסיבות אלה, הופקרה בריאותם של העותרים וקיים חשש שהם עצמם נדבקו בנגיף הקורונה. לפיכך, יש למנוע את העברתם אל מוסדות חלופיים.

5. לנוכח המובא בבקשה, שעיקרו הסתמך על כתבת תחקיר של העיתונאי אור רביד שפורסמה באתר N12, הוריתי למשיבה למסור את תגובתה בתוך פרק זמן קצר. בתגובתה, תוקעת המשיבה יתדותיה בהחלטה מכוחה נדחתה הבקשה לצו ביניים וכן בהחלטת בית המשפט העליון, השופט ע’ פוגלמן, אשר מכוחה נדחתה בקשת רשות ערעור מינהלי שהוגשה על ההחלטה. המשיבה הדגישה כי הצורך הציבורי-רפואי בפינוי המרכז התגבר והדברים שנקבעו לפני כיומיים, נכונים כעת וביתר שאת. לגופן של טענות העותרים, נמסר כי אין אינדקציה שאיש מעובדי המרכז יינשא או נושא את הנגיףיי. עובדי משרד הבריאות מונחים לשמור על כללי המיגון וכך גם המבקרים במרכז.

6. לאחר ששקלתי את טענות העותרים אני סבור כי דינן להידחות. לכך שלושה טעמים:

ראשית, כפי שצויין בהחלטה וכפי שנקבע בבריים 2199
/ 20 פשה נ’ משרד הבריאות לעיל, ההחלטה על פינוי המרכז לטובת מרכז אשפוז לחולי קורונה מצויה בגדר סמכותה של המשיבה. בהתחשב במצב החירום, ההחלטה אינה לוקה בחוסר סבירות. אף שיקולי מאזן הנוחות אינם נוטים כנגד פינוי העותרים למסגרות חלופיות.

שנית, טענות העותרים בעניין אשת הצוות הרפואי ונשות הצוות האדמיניסטרטיבי אשר לכאורה נשאו או נושאות את הנגיף נבדקו על ידי המשיבה ונשללו על ידה. רכיב זה בתגובת המשיבה נתמך בתצהירה של הרופאה המחוזית, דייר עי חבקין. ראיה מינהלית זו, שמבוססת על בדיקות שנערכו, עדיפה בעיני לאין שיעור על הסברות שהעלו העותרים, באמצעות מצהירה מטעמם (ככל הנראה בת משפחה של אחת העותרים). בפרט נכון הדבר מקום בו הפרטים נוגעים למידע רפואי באשר לעובדי המרכז שמצוי בידיעת הרופאה המחוזית.

שלישית, לא ברור מהו הקשר שבין טענות העותרים לבין מניעת פינוי העותרים מהמרכז – אם התלונה היא על האופן בו פועל המרכז באשר לטיפול בעותרים, נראה כי העברת

3 מתוך 4

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

עת”מ 39763- 03 – 20 פשה ואח’ נ’ מדינת ישראל-משרד הבריאות

תיק חיצוני:

העותרים למוסדות חלופיים תטיב את מצבם. אם הטענה היא כי העברתם למוסדות חלופיים תסכן קשישים אחרים באותם מוסדות, הרי שהדבר הוא באחריות המשיבה אשר אמונה על מניעת הפצת נגיף הקורונה במדינת ישראל, קל וחומר הפצתו אל אוכלוסיות שמצויות בסיכון וחזקה עליה שלא תפעל בחוסר זהירות.

7. בנסיבות אלה אני רואה לנכון לדחות את הבקשה, מאחר שאינה מעמידה תשתית משפטית או עובדתית לשינוי מההחלטה, בה נדחתה בקשת העותרים למניעת פינויים מהמרכז אל מוסדות חלופיים. לפיכך הבקשה נדחית. בנסיבות העניין יישא כל צד בהוצאותיו.

ניתנה היום, אי ניסן תשייפ, 26 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.

אורן שוורץ, שופט

4 מתוך 4

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

פורטל פסקי הדין של ישראל

פס"ד חדשים באתר

עמית הלוי ועו”ד שמחה רוטמן ואח’ נגד יו”ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 כב’ השופט חנן מלצר ושר הפנים ח”כ אריה דרעי ועו”ד יעקב פונקלשטיין פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי) וסיעת יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה ו4 .יצחק זאב פינדרוס ועו”ד איתן הברמן ואח’ וסיעת הליכת בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה ועיי בייב ערייד אבי הלוי ואח’ וסיעת התאחדות הספרדים שומרי התורה ותנועתו של מרן הרב עובדיה זצ”יל ול. סיעת איחור מפלגות הימין – הבית היהודי והאיחוד הלאומי, עוצמה יהודית ועו”ד אלי שמואליאן ול. סיעת איחור מפלגות הימין – הבית היהודי, האיחוד הלאומי, עוצמה יהודית עו”ד אלי שמואליאןפסק דין ועסקינן בשני ערעורי בחירות, ערעור עיקרי וערעור שכנגד, בנוגע לתוצאות והבחירות לכנסת ה-21 שהתקיימו ביום 2019, ואשר תוצאותיהן פורסמו בילקוט והפרסומים ביום והערעור העיקרי והערעור שכנגד בתמצית והערעור העיקרי והערעור שכנגד בתמציתשני הערעורים עוסקים במנדט העודף השביעי, במסגרת חלוקת המנדטים והעודפים בשיטה המכונה “בדו עופר” לפי סעיפים 81 ו-82 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח ומשולב], התשכ”ט-1969 (להלן: המנדט העודף השביעי). במסגרת התוצאות הרשמיות של והבחירות לכנסת ה-21, המשיבה 3 (להלן גם: יהדות התורה) היא שזכתה במנדט העודף והשביעי נושא הערעורים שלפנינו. ו10 ו11 ו12 ו13 ולפי התוצאות הרשמיות של הבחירות לכנסת ה-21, מספר הקולות שהיו יכולים ולהוביל להענקת המנדט העודף השביעי למשיבה 5 (להלן: הליכוד) היה קטן ביותר ובוודאי בהתחשב בכך שעסקינן בבחירות ברמה הארצית: מדובר בגריעת 71 קולות ומיהדות התורה ומהמשיבה 6 (להלן: ש”ס) הקשורות ביניהן בהסכם עודפים; או בהוספת ו14 ו15 ו1 מתוך 33
קרא עוד >>

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
error: תוכן זה מוגן !!