קטגוריה: מחוז חיפה

א. נגד ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בקריות (כב’ השופט ניר זיתוני) מיום 20 ובתיק תלהיימ 77346-01- ופסק-דין והשופט סארי ג’יוסי [אב”ד] ובפנינו ערעור על פסק-דינו של בית המשפט לענייני משפחה בקריות (כב’ השופט נ. זיתוני) ובפנינו ערעור על פסק-דינו של בית המשפט לענייני משפחה בקריות (כב’ השופט נ. זיתוני)ב-תלהיימ 77346-01-19, מיום 2020 (להלן : ייפסק-הדיויי), אשר במסגרתו התקבלה וחלקית תביעת המערער לחיוב המשיבה במזונות שני ילדיהם המשותפים של הצדדים והוצאות שוטפות ודמי-מדור עקב שינוי משמעותי בזמני השהות. ו10 ו11 ו12 ו13 ובית משפט קמא קבע, כי על המשיבה לשלם למערער סך של 2,000 ₪ עבור שני ילדיהם והמשותפים, וכי סכום זה כולל הוצאות מדור ואחזקת מדור. כמו-כן נקבע, כי בנסיבות והעניין החיוב האמור יחול ממועד מתן פסק-הדין ואילך. ו14 ו15 ו16 והנסיבות הצריכות לעניין ו17 ו18 ו19 והצדדים נישאו ביום …, מן הנישואים נולדו 2 ילדים, לי, כבת 18 ומי כבן 15 (להלן והצדדים נישאו ביום …, מן הנישואים נולדו 2 ילדים, לי, כבת 18 ומי כבן 15 (להלן :ייהילדים”), והצדדים התגרשו ביום ו20 ו21 ו1 מתוך 22

קשר בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים עמ”ש 60931-07-20 א נ’ ב תיק חיצוני: לפני הרכב כבוד השופטים: סארי ג’יוסי [אב”ד] אספרנצה אלון

קרא עוד »
י.ע.ר שווק (ע.א.ש) בע”מ ואורית יעקובוביץ ועוזי יעקובוביץ ועו”ד שמואל לביא נגד תנו לחיות לחיות ועו”ד יוסי וולפסון ואח’

“א;l> משרד בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים26 אפריל 2021 רע”א 56768-02-21 י.ע.ר שווק (ע.א.ש) בע”מ ואח’ נ’ תנו לחיות לחיות בפני כב’

קרא עוד »
י’ ב’ ת.ז. === ור’ ב’ ת.ז. === ועוה”ד יהודה גזיאל נגד ב”כ היועמ”ש- האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון וי’ ב’ ע’ ת.ז. === וצ’ ע’ ת.ז. === ור’ ע’ ת.ז. ===

ישראל בית משפט לענייני משפחה בחיפה תיע 06-18-11507 ב’ ואח’ נ’ ב’ (המנוח) ואח’ בפני כבוד השופטת שלי אייזנברג, סגנית נשיא לענייני משפחה-מחוז חיפה בעניין

קרא עוד »
ל’ א’ ת.ז. === וד’ א’ ת.ז. === ועוה”ד כנרת פרנקו נגד ב’ ו’ (אדם שמונה לו אפוטרופוס) ת.ז. === וב’ ו’ (אדם שמונה לו אפוטרופוס) ת.ז. ===-=ע”י והאפוטרופסיות פ’ ב’ וח’ מ’ והאפוט’ לדין עו”ד רפאל עמר

קויאל בית משפט לענייני משפחה בחיפה תמ”ש 19515-06-19 א’ ואח’ נ’ ו’ (אדם שמונה לו אפוטרופוס) ואח’ בפני כבוד השופטת שלי אייזנברג, סגנית נשיא לענייני

קרא עוד »
א.ב. ועוה”ד מ. יצחק-הלוי נגד עו”ד ומנהל עיזבון המנוח ג.ד. זייל וה… וז.ח. ועוה”ד י. כרמי וט.י. וכ.ל. ומ.נ. וס.ע. ופ.צ. וק.ר. וש.ת. ועוה”ד ס. וינברג ות.א. ועוה”ד א. דרור

מישראל בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים עמ”ש 4294-03-20 א’ נ’ נ’ ואח’ לפני הרכב כבוד השופטים: סארי ג’יוסי [אב”ד] חננאל שרעבי אספרנצה

קרא עוד »
א’ ש’ ועו”ד טל איטקין נגד עו”ד רויטל לוין וערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בחיפה (כב’ השופטת הילה גורביץ-שינפלד) ומיום 2020 בתיקי תלהיימ 35042-06-18, 47534-06-18, 47567-06-

קטן Sk;” בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים עמ”ש 18465-11-20 ש’ נ’ ש’ לפני הרכב כבוד השופטים: סארי ג’יוסי [אב”ד] חננאל שרעבי אספרנצה

קרא עוד »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
error: תוכן זה מוגן !!
account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up medium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram tiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom