לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

לפני כב’ השופט שלמה אלבז, שופט עמית

המבקשת – האם

על ידי ב”כ עוה”ד רון וינשטוק

במינוי עפ”י חוק הסיוע המשפטי

המשיבה בה”ט 4294-12-22

נגד

המשיב – האב

המבקש בה”ט 4294-12-22

ע”י ב”כ עוה”ד אינגריד הר אבן

במינוי על פי חוק הסיוע המשפטי

פסק דין

האם הגישה כנגד האב בקשה לצו הגנה על פי סעיף 3(1) לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ”א – 1991. בית המשפט התבקש “לעצור כרגע” את זמני השהות של בנם המשותף של הצדדים עד להגשת תסקיר. האם טענה בבקשתה שהילד אינו מעוניין להגיע אל האב, כאשר הוא מתאר תיאורים קשים של אלימות פיזית ומילולית. עוד הביעה האם חששה שמא יגרם לילד נזק בלתי הפיך “הילד בוכה ורועד וצועד – הוא מתחנן וזועק לא להגיע (לאביו) טוען שהוא פוחד ממנו. יחידו גם הצוות המקצועי של בית הספר.”

יומיים לאחר הגשת בקשת האם הגיש האב כנגד האם בתיק ה”ט 4294-12-22 בקשה למתן צו הגנה. כפי שיובהר בהמשך הבקשה הוגשה בעקבות בקשת האם.

לא מצאתי מקום להיעתר לבקשת האב במעמד צד אחד והחלטתי לאחד את הדיון בשתי הבקשות.

במהלך הדיון התמקדו ב”כ הצדדים בבקשת האם ונראה שזנחו את בקשת האב כנגד האם. בסיכומיהם לא התייחסו ב”כ הצדדים לבקשת האב והתאשרה הנחתי שהאב הגיש את בקשתו כתגובה לבקשת האם ולהחלטת כב’ השופטת מיכל ברדנשטיין, מיום 4.12.22. באותה החלטה נעתר בית המשפט לבקשת האם וניתן במעמד צד אחד צו הגנה כנגד האב בו נאסרו המפגשים בין האב לבין הילד ונקבע שיתקיים דיון במעמד הצדדים.

כפי שניתן לראות, אין זו הפעם הראשונה בה מתבקש בית המשפט למנוע מפגשים בין האב לבין הילד בטענה של אלימות המופעלת כלפי הילד.

ביום 25.11.22 הגישה האם בקשה דומה בתיק תמ”ש 56626-11-22. כב’ השופט ערן שילה, אשר דן בבקשה במעמד צד אחד כשופט תורן נעתר לה ואסר על המפגשים בין האב לבין הילד באותו סוף שבוע. עוד נקבע שגורל המשך המפגשים יקבע לאחר שיינתנו הוראות בוועדה שאמורה הייתה להתקיים בלשכת הרווחה מספר ימים לאחר מכן.

עוד קודם להגשת אותה בקשה הגישה האם כנגד האב בקשה לצו הגנה אשר תוכנה ומטרתה זהים פחות אות יותר לאלה שהוגשו בשתי הבקשות שנזכרו לעיל. המדובר בבקשה שהוגשה ביום 31.8.22 בה”ט 65665-08-22.

במהלך דיון במעמד צד אחד, שהתקיים באותו יום, הבהרתי למבקשת שהדרך לטיפול בבקשה בעניין מפגשים בין הורה לילדו אינה בהליך של הגשת בקשה לצו הגנה וכי יש לטפל בעניין במסגרת תובענה בעניין מפגשים וחלוקת אחריות הורית.

בדיון שהתקיים במעמד הצדדים ביום 6.9.22 שמעתי את טענות שני הצדדים והחלטתי לבטל את איסור המפגשים הזמני שהוטל בהחלטה מיום 31.8.22. נקבע שהסדרי המפגשים ישובו למכונם ויחולו כפי שהיה בעבר.

הואיל ושני הצדדים העלו זה כנגד זו טענות הדדיות בקשר לדרכי הטיפול בילד, ניתן באותו יום צו לתסקיר עו”ס לסדרי דין ונקבע שכל צד יוכל לפנות לבית המשפט בתובענה מתאימה לשינוי המשמורת או הסדרי הקשר שבין ההורים לבין הילד.

התסקיר הוגש בסמוך לדיון בתיקים שלפני וכב’ סגנית הנשיא, השופטת אורלי שמאי – כתב, המטפלת במשפחה זו, החליטה ביום 6.12.22 שהעתק מהתסקיר יוכנס גם לתיק זה.

בסיכומיה התייחסה באת כוחו המלומדת של האב לתסקיר, טענה שהמדובר בתסקיר ארוך שלא ניתנה לאב אפשרות לקרא אותו מבעוד מועד ולהגיב עליו. עוד טענה שזכותו הדיונית של האב נפגעת מכך שלא ניתנה לו האפשרות לחקור את עורכת התסקיר על דוכן העדים, טענות רבות משקל שאין לזלזל בהן.

באת כוח האב הוסיפה שהמלצות התסקיר צריכות להתברר אך זאת לא במסגרת בקשה לצו הגנה אלא בהליך שיתקיים לפני השופטת שעסקה בתיק. עם זאת אישרה שהיה ומדובר באירוע אלים וספציפי שהוכח – היה הליך של בקשה לצו הגנה הליך מתאים.

עד כאן ניתן הסבר לדרך בה הגיע התסקיר לתיק בית המשפט. התסקיר הוגש על פי החלטה שניתנה בבקשה קודמת לצו הגנה ומקובל עלי שטרם עבר את מסננת החקירה הנגדית. עם זאת אף אם אכן יתברר שרק חלק מהאירועים שנכתבו בתסקיר אכן אירעו די בהם כדי להצדיק בעת הזו מתן צו הגנה.

בית המשפט אינו יכול להתעלם מתסקיר שעל פניו נערך על סמך איסוף והצלבת מידע ממקורות שונים ובהם חקירת ילדים, דיווח בית הספר בו לומד הילד והוא נערך לאחר דיון בוועדת תכנון וטיפול באגף הרווחה והשירותים החברתיים במועצה המקומית XXX.

מהדיווח עולה שמצבו של הילד מעורר דאגה. הוא מוסת מאוד. במספר הזדמנויות דיבר על כך שהוא פוחד מאביו, אך ניכרים גם פחדים מבעלי חיים, חרדה מכניסה לשירותים ועוד.

דיווחים על תלונות כלפי האב נשמעו גם מבית הספר בו לומד הילד והמדובר בדיווחים מחודש נובמבר 2022. נשמעה ביקורת גם כלפי האם אך נראה שהאם משתפת פעולה עם שירותי הרווחה.

לענייננו חשובה המלצת התסקיר שהאב יפגוש את הילד במרכז קשר ושהמפגשים יתקיימו בהשגחה מלאה.

המלצות התסקיר אינן באות בחלל האוויר. הן מצטרפות ותומכות בטענות האם ודי בראיות אלה כדי להורות על כך שבמהלך הימים הקרובים יתקיימו המפגשים בין האב לבין הילד במרכז קשר ובפיקוח מלא. הואיל וב”כ המשיב צודקת בטענתה שהאב זכאי לחקור את העו”ס על תסקירה אני מאריך את תוקף צו ההגנה שניתן במעמד צד אחד על ידי כב’ השופטת מיכל ברדנשטיין ביום 4.12.22 למשך 14 ימים מהיום. במהלך ימים אלה יתקיימו המפגשים בין האב לבין הילד במרכז קשר ותחת השגחה מלאה.

במהלך הימים הקרובים תחליט האם אם ברצונה שההגבלה תמשך ובמקרה כזה תפעל בצעדים המשפטיים המתאימים ולא בדרך הגשת בקשה חוזרת לצו הגנה.

האב הצהיר במהלך הדיון שלא יסכים להיפגש עם הילד במרכז קשר משום שהוא אינו רואה צורך בכך. מוצע לאב לחזור בו מהצהרה זו ולשתף פעולה על מנת שלא יקטע הקשר בינו לבין בנו. בית המשפט סבור שבאופן כללי טובת הילד מחייבת קשר עם שני ההורים והוא יוצא מן ההנחה שגם במקרה דנן יש להבטיח המשכיות קשר זה, במיוחד אמורים הדברים שעה שהמדובר בילד מיוחד הסובל מקשיים שונים.

העתק מפסק דין זה יועבר לשירותי הרווחה והשירותים החברתיים במועצה המקומית XXX הנדרשים בזה לעשות כל הנדרש כדי לקבוע מועדים דחופים למפגשים בין האב לבין הילד במהלך 14 הימים הקרובים.

התיק יסגר ללא צו להוצאות.

על מנת להסיר ספק, חיוב האב בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 500 ₪ שהוטל עליו בדיון מיום 6.12.22 ישאר בתוקפו.

ניתן לפרסם פסק דין זה ללא ציון שמות הצדדים ופרטים מזהים.

ניתן היום, י”ג כסלו תשפ”ג, 07 דצמבר 2022, בהעדר הצדדים.

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!