לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

לפני

כב’ השופט קובי ורדי, שופט עמית

עותרים:

1הקטין

2. אם הקטין

3. אב הקטין

ע”י ב”כ עוה”ד: מיכאל ספרד וקרן מיכאלי

נגד

משיבים:

1. מדינת ישראל -משרד החינוך ,גברת ורדה אופיר מנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך

ע”י ב”כ עו”ד:מיכל פליגלר

2. עירית גבעת שמואל

ע”י ב”כ עו”ד: נועה בן אריה

3. בית הספר

פסק-דין

עתירה מיום 24/1/23 בה מבוקש להורות על בטלות החלטת המשיבה 1 מיום 16/1/23 לקבל את בקשת המשיב 3 להעברת העותר מספר 1 ,שהוא תלמיד בכיתה ג (להלן-הקטין) מבית הספר הממלכתי דתי בו הוא לומד (להלן-בית הספר ) , לבית ספר אחר (להלן-ההחלטה) וזאת על רקע היותו ילד טרנסג’נדר.

כן הוגשה בקשה לצו ביניים להקפאת המצב שהקטין לא ישובץ לבית ספר אחר ושבית הספר לא ימנע מהקטין להמשיך ללמוד בבית הספר עד להכרעה בעתירה וביום 24/1/23 ניתן על ידי צו ארעי שעד להחלטה אחרת יוקפא המצב כפי שהוא והקטין לא ישובץ בבית ספר אחר וימשיך ללמוד בבית הספר בו הוא לומד.

ביום 1/2/23, בעקבות בקשה של עיתון הארץ, בהסכמת העותרים ובהעדר תגובת המשיבים, צמצמתי את צו איסור הפרסום שניתן על ידי בתחילה ,באופן שיחול רק על זהות הקטין וכל פרט שעלול לזהותו, לרבות בית הספר שבו הוא לומד וכן לגבי עניינים רפואיים, כמפורט בהחלטתי זו.

הדיון נקבע בתחילה לדיון בעתירה ליום 12/2/23 ולאחר מכן, לבקשת הצדדים, ולאחרונה בקשת המשיבה 1 ,שביקשה לדחות את המועד שכן משרד החינוך מנסה למצוא פתרון שיהא בו כדי לייתר את הדיון בעתירה, נדחה הדיון ליום 27/2/23 .

בהמשך, הומצאו עמדות המשיבות 1-2, שנמצא פתרון בדמות כיתת מחוננים בבית ספר בפתח תקוה שבה ניתן לקלוט את הקטין, כאשר ,בתגובה להצעה זו הודיעו העותרים כי הם מסכימים , שלא בלב קל, לכך שהקטין ימשיך ללמוד בבית הספר בו הוא לומד עד לסןף שנת הלימודים הנוכחית ויעבור בשנת הלימודים הבאה לכיתת המחוננים בבית הספר בפתח תקוה (בכפוף לסידורי הסעות ולימודי העשרה יהדות/קודש).

בעקבות זאת הודיע משרד החינוך שהנכונות של עירית פתח תקוה לקליטת הקטין בכיתת המחוננים בבית הספר היא רק באופן מיידי בשנת הלימודים הנוכחית ולכן לא ניתן להבטיח למעשה שהאופציה הזו תהיה קיימת גם בשנת הלימודים הבאה , כאשר משרד החינוך ציין כי לשם סיום ההליך המשפטי בהסכמה התלמיד יוכל לסיים את לימודיו בשנת הלימודים הנוכחית בבית הספר בו הוא לומד וכל עוד פוקד את בית הספר הוא יקבל ליווי רגשי מטעם משרד החינוך או הרשות המקומית והוצעו על ידי משרד החינוך חלופות אחרות בבתי ספר כפר סבא ובשוהם, חלופות להם סירבו העותרים.

בתגובה להודעה זו ציינו העותרים כי הסכמת משרד החינוך להסדר לפיו יישאר הקטין בבית ספרו עד סוף השנה מקעקעת את הנימוקים בבסיס החלטתה הדרסטית של המשיבה 1 להוציא את הילד, כביכול בשל טובתו, מכיתתו באמצע שנת הלימודים, שכן מתברר עתה שלא מדובר בהכרח דחוף שכן משרד החינוך מסכים לפשרה שהקטין יישאר בבית ספרו עד סוף השנה ובכך הודה למעשה בתגובתו כי לא מתקיימים תנאי החירום שמצדיקים את ההחלטה נשוא העתירה וכי לפיכך יש לתת לעותרים את הסעד שהתבקש בעתירה, דהיינו, לבטל את החלטת המשיבה 1.

ביום 21/2/23 נתתי החלטה שתשובת המשיבה 1 לעתירה תוגש עד ליום 26/2/23 שעה 10:00 ושמצופה שייעשה מאמץ עז בניסיון להביא לכך שהקטין יוכל ללמוד בשנת הלימודים הבאה בכיתת המחוננים בבית הספר בפתח תקוה ,חלופה לה הסכימו העותרים, או מציאת בית ספר אחר שיהיה מקובל על העותרים בו יוכל הקטין ללמוד בשנה הבאה ושאם לא תושג הסכמה כאמור ,תישמע העתרה במועד הקבוע.

למרות החלטתי מיום 21/2/23 לא נשמע קולה של המדינה שלא הגישה כל עמדה ו/או תגובה ו/או תשובה ו/או בקשה להארכת מועד בלוח הזמנים שקצב לה בית המשפט בהחלטתו ובחרה להשמיע קולה רק בדיון בעתירה עת ציינה כי באופן חריג בחר משרד החינוך שלא להגיש עמדה לגופה של העתירה.

בעקבות זאת, ביקש ב”כ העותרים שבית המשפט ייתן פסק דין בהעדר הגנה של המדינה על החלטתה , יקבל את העתירה ויבטל את ההחלטה ,שאין לה כל הגנה לא עובדתית ולא משפטית ומשמדובר בהחלטה מבישה ומסוכנת שהוציאה את הקטין מבית ספרו רק בגלל המגדר שלו .כן ביקש ב”כ העותרים לחייב את המדינה בתשלום הוצאות לעותרים.

ב”כ העותרים צירף גם את הקווים המנחים למתן תחושת מוגנות ומענה מיטיב לילדים ובני נוער להט”בים ולמשפחות הקשת במערכת החינוך, תוך הדגשת התפקיד של משרד החינוך לייצר סביבה בטוחה לתלמיד הטרנסגנדר וכן צירף עותק מלא מפסק דינו של כבוד השופט אורן שוורץ (סג”נ) מבית המשפט המחוזי מרכז ,פסק דין מיום 30/1/23 בעת”מ 23922-01-23 שדחה עתירה של הורי תלמידים בבית הספר ,בין היתר, גם עקב קבלת ההחלטה נשוא העתירה שבפני להעברת הקטין למוסד חינוכי אחר. (וגם לגופה) .

ב”כ העותרים העלה ,במהלך הדיון שהתקיים, גם אפשרות שהמדינה תמשוך את החלטתה ותבטלה בעצמה, אך המדינה הודיעה כי אינה מוכנה למשוך ולבטל את ההחלטה.

ב”כ העותרים ציין גם שגם לאחר ביטול ההחלטה בפסק דין על ידי בית המשפט הם ימשיכו להיות בקשר עם המשיבים בניסיון למצוא פתרון לשנה הבאה, כאשר העותרים עומדים מאחורי הודעתם לבית המשפט שאם הקטין ייקלט בשנת הלימודים הבאה בבית הספר בפתח תקוה בכיתת המחוננים (ויקבל שירותי הסעה ולימודי העשרה בתחום יהדות/קודש), הם יהיו מוכנים לכך.

כפי שציינתי בהחלטתי בתום הדיון שנערך, לאור העובדה שהמדינה בחרה שלא להגיש תשובה לעתירה , מתקיים האמור בתקנה 8(ה) לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים תשס”א-2000, שמשיב שלא הגיש כתב תשובה לא יהיה רשאי להשמיע את טענותיו בדיון בעתירה, אלא ברשות בית המשפט (רשות שלא התבקשה גם במקרה דנן).

מדובר למעשה בהחלטה של המדינה לא להגן על החלטתה הנתקפת בעתירה ומשמעות הנ”ל הינה קבלת העתירה וביטול ההחלטה .

זאת לאחר גם שהמשיבה 2 הודיעה בתשובתה לעתירה שאינה עוסקת בהחלטת המשיבה 1 ואינה מביעה עמדה לגוף הטענות כנגד המשיבה 1 ושתשובתה מתמצית בסמכויות השיבוץ בעקבות החלטת המשיבה 1.

לכן, בהעדר תשובה של המדינה שבחרה שלא להגיש תשובה לעתירה, ביודעה את המשמעות לכך ולאי הגנה על החלטתה הנתקפת בעתירה, החלטה שניתנה על ידי מנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך גברת ורדה אופיר (שהדיון התקיים בנוכחותה) ,ולאחר שעיינתי בעתירה בטיעוניה ובנספחיה ושמעתי את עמדת ב”כ העותרים בדיון, מתקבלת העתירה ומבוטלת ההחלטה.

כך גם, בהעדר תשובה של המדינה ולאור התוצאה של קבלת העתירה, אני מחייב את המשיבה 1 לשלם לעותרים הוצאות משפט בסך של 18,000 ₪.

למרות פסק הדין, כפי שציין ב”כ העותרים, מצופה שהצדדים ימשיכו להיות בקשר במהלך שנת הלימודים הנוכחית , על מנת למצוא פתרון לשנת הלימודים הבאה, כשנרשמה גם הסכמת העותרים לפתרון המוצע של כיתת המחוננים בבית הספר בפתח תקוה, אם משרד החינוך יצליח להשיג פתרון זה שיהיה תקף לשנת הלימודים הבאה.

בהתחשב , בין היתר, בתוצאה של קבלת העתירה לא מצאתי מקום להכריע ולקבל את הבקשה להצטרפות להליך שהגישו פרויקט גילה להעצמה טרנסית, מעברים לקשת הטרנסית וחברותא-הומואים דתיים (שיש לציין גם כי העותרים עשו שימוש בחומרים ומאמרים שלהם במסגרת הדיון שהתקיים בעניין הקטין טרם קבלת ההחלטה בעניינו).

הפרוטוקול של הדיון מותר לפרסום למעט שמות ופרטי הקטין והוריו ופרטי בית הספר בו הוא לומד וכן פסק דיני מותר לפרסום.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתנה היום, ו’ אדר תשפ”ג, 27 פברואר 2023, בהעדר הצדדים.

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!