לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

לפני

כבוד השופטת טל ויסמן בן שחר

מבקשים

המחלקה לשירותים חברתיים-

בעניין

משיבים

1. משיב 1

2. משיב 2

בעניין XXX

החלטה

נוסח מותר לפרסום

הונחה בפני בקשה מטעם חסות הנוער לשינוי החלטתי מיום 5.7.23 במסגרתה קבעתי כי דיווחים תקופתיים אודות XXX, קטין הנמצא תחת צו הוצאה ממשמורת ב” XXX” , יועברו לעיון האפוטרופא לדין ע”י הרווחה, ולא ימסרו לה ישירות.

נימוקים שונים פרטה החסות בפנייתה, עקרם בתיאור תפקידו של עו”ס לחוק הנוער, במומחיותו המקצועית כמרכז הטיפול בנער, ומקצתם בנוחות המעון המבקש לעבוד למול גורם מקצועי אחד.

אחר שעיינתי בחומר, מצאתי כי לא אוכל לקבל את עמדת החסות, אשר למעשה מבקשת לשנות מושכלות יסוד בייצוג קטינים, כמו גם בדרכי עבודתו של בית המשפט לנוער.

בתמצית אציין כי בהליך משפטי בו מונה אפוטרופוס לדין ע”י בית המשפט, הוא נכנס בנעלי ההורה לעניין הייצוג בהליך. המינוי עצמו מפקיע למעשה מן ההורה את הסמכות לייצג את ילדו, סמכות המסורה לו מכוח סעיף 15 סיפא לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב – 1962. על כן, אפוטרופוס לדין זכאי וחייב לקבל כל מידע שהורה היה זכאי לקבל, ובכפוף למניעה לקבל חומר חסוי, בהתאם להחלטת בית משפט.

אזכיר כי עו”ס לחוק נוער אוחז בתפקידים רבים: הוא צד להליך בבית המשפט לנוער, נציג של משרד הרווחה, לעיתים הוא גם עו”ס משפחה – המטפל בעצמו בקטין ומשפחתו, וככזה נחשף ונדרש לאילוצים רבים. הצדדים הנוספים להליך זכאים לדרוש לעיין בכל המסמכים שעל בסיסם עו”ס לחוק נוער מבסס את חוות דעתו המקצועית (ר’ למשל תמ”ש (משפחה ירושלים) 9120/06 י’ א’ נ’ היועץ המשפטי לממשלה (נבו 23.08.2007), והנחה אחרת עלולה לפגוע קשות בזכות הקטין להליך הוגן וביכולת של בית המשפט להפעיל שיקול דעת שיפוטי ובקרה על חומר הראיות המונח בפניו. על כן, לא מצאתי כל ביסוס משפטי להכפפת זכות העיון של אפוטרופוס לדין במידע טיפולי ששייך לקטין לשיקול הדעת של עו”ס לחוק נוער.

אפוטרופוס לדין נדרש להשמיע את קולו של הקטין המיוצג, תמיד משמיע את רצונו, לעיתים מביע עמדתו בדבר טובתו, ונראה כי אין חולק שכל המידע אודותיו חייב שיהיה בפניו, על מנת לגבש עמדה סדורה ולהציג בפי בית המשפט את התמונה המלאה. כאמור – בית המשפט רואה חשיבות מרובה בקבלת החומר הגולמי, לרבות חילוקי דעות אפשריים בין נציגי הרווחה לנציגי המסגרות, והכל על מנת לקבל החלטה מודעת ומדעת בעניינו של קטין, תוך שימוש בכל הנתונים הקיימים ובכדי לדייק את ההחלטה הספציפית.

אציין כי נסיבות המקרה שבפני נותנות דוגמת קיצון לצורך בהפקעת היצוג מן ההורים, ולצידו – לחובה ולחשיבות ביצוג עצמאי, המאפשר למייצג לפעול כמיטב הבנתו, בסד זמנים דוחק, ע”פ כל הנתונים הרלוונטים לטובת הילד.

יתרה מכך, בקשת החסות תדחה על ידי אף מן הטעם הפרקטי. אבהיר: בצוק העיתים, מורה בית משפט זה לאפוטרופוס לדין להגיש דיווחים עיתיים, להעביר מידע עדכני, ולסייע לבית המשפט במסירת מכלול הפרטים הדרושים, זאת חלף דיווחים מעו”ס לחוק הנוער, ובשל מצוקת כוח אדם קשה ממנה סובלות רשויות הרווחה בתקופה זו. אך לפני ימים ספורים הוגשה עמדת עו”ס ראשית לחוק הנוער במספר תיקים המתנהלים בבית המשפט לנוער בצפת ובבתי משפט נוספים, המדווחת על מצוקה חריפה בעובדים סוציאלים ומודיעה כי : ” משרד הרווחה במחוז צפון כמו עו”ס לחוק הנוער ראשית ומחוזית מודעים למצבה של המחלקה בצפון ולצורך למצוא פתרונות נקודתיים להבטחת שלומם של קטינים המטופלים במחלקה”. לצערי, המצוקה בצפת בוערת חודשים ארוכים וכמי שאחראית לקטינים נזקקים ומחויבת לפעול למתן הגנה על שלומם הנפשי והפיזי, אני תרה אחר “פתרונות נקודתיים” בכל יום מחדש. בנסיבות אלה, ועל מנת להקל על מלאכתה של עו”ס לחוק נוער מסורה ויחידה בצפת, הכורעת תחת העומס, אורה, לא פעם, על העברת הדיווחים באמצעות אפוטרופוס לדין וביחוד כאשר מדובר במצב אקוטי, הדורש מעקב צמוד אחר ההתפתחויות המתרחשות במסגרת ודיווחים תכופים.

בשולי הדברים אציין כי בתיק שבפניי דובר בדיוח בודד שנדרשה המסגרת להעביר לאפוטרופא לדין, ולכן ספק אם הבקשה כמו גם ההחלטה, ניתנו לצורך.

עוד אעיר כי אני מודעת לעומס המוטל על המסגרות וסבורה כי במרבית המקרים פועלים הצדדים בהתאם לנהלי עבודה מוכרים, תוך שיתוף פעולה מלא בראי טובת הקטין, ועל כך שלוחה תודתי למעורבים כולם.

מזכירות תעביר החלטתי לצדדים ולחסות הנוער.

ניתנה היום, כ”ז כסלו תשפ”ד, 10 דצמבר 2023, בהעדר הצדדים

לחזור למשהו ספיציפי?

Picture of פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!