וועדת השחרורים של הנהלת בתי המשפט, יו”ר השופט בדימוס משה מכליס: החלטה בבקשה לשחרור מוקדם של אסיר שהורשע בעבירות של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית ושיבוש הליכי משפט (וש”ר 30301-05-22)

לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

בפני

פני יו”ר ועדה, כבוד השופט בדימוס משה מכליס

חברת ועדה – יהודית אבניאלי, חינוך

חבר ועדה – מאיר כהן, עו”ס

נציג/ת שב”ס – רחל חן אלון

מזכירת וועדה – טוהר ברנס

מבקשים

פלוני (אסיר)

נגד

משיבים

מדינת ישראל

החלטה

האסיר מרצה את מאסרו ה-13 לתקופה של 19 חודשים בגין עבירות של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית ושיבוש הליכי משפט.

ב”כ המשיבה מתנגד/ת לשחרורו המוקדם של האסיר.

ב”כ המשיבה מגיש/ה ר”פ בעניינו של האסיר.

ב”כ המשיבה מגיש/ה עמדת מטא”ר המתנגדים לבקשה.

ב”כ המשיבה מגישה חמ”ן סודי של שב”ס בעניינו של האסיר.

טוענ/ת ב”כ המשיבה כי מוטל על האסיר נטל כבד לאור ריבוי מאסריו.

טוענ/ת ב”כ המשיבה כי לאסיר עבר פלילי עשיר בתחום אלימות במשפחה.

מגישה ב”כ המשיבה כתב אישום תלוי ועומד כנגד האסיר בעבירת אלמ”ב.

יש לציין כבר עתה כי כתב אישום זה נמחק לבקשת התביעה בביהמ”ש.

מפנה ב”כ המשיבה לחוו”ד אלמ”ב שם עולה כי האסיר מכחיש אלימות כלפי אמו וגרושתו, ומדובר ברצידיביסט בתחום הסמים והאלמ”ב.

טוענ/ת ב”כ המשיבה כי וועדת אלמ”ב סברה שתוכנית רש”א הולמת את צרכיו הטיפוליים ואינה מתנגדת לשחרור תחת תוכנית רש”א.

טוענ/ת ב”כ המשיבה כי התנהגותו של האסיר בכלא, איננה ראויה לאור מידע שב”ס.

טוענ/ת ב”כ המשיבה כי מטא”ר מתנגד לבקשת האסיר עקב ריבוי מאסריו והתנהגותו השלילית.

טוענת ב”כ המשיבה כי האסיר שוחרר בעבר ע”י הוועדה.

טוענ/ת ב”כ המשיבה כי לא יהא בכוחה של תוכנית רש”א לאיין את המסוכנות ולתת מענה לבעיות האסיר.

טוענת ב”כ המשיבה כי האסיר לא עבר טיפול בתחום האלמ”ב.

טוענת ב”כ המשיבה כי לא בשלה העת לקבל את הבקשה.

יו”ר הוועדה הציג בפני ב”כ המשיבה את החלטת בימ”ש השלום למחוק את כתב האישום שהציגה, ולמרות עובדה זו לא שינתה ב”כ המשיבה את טענותיה.

ב”כ האסיר עותרת לקבל את בקשתו של האסיר.

מבקשת ב”כ האסיר לבחון היטב את מידע שב”ס.

טוענת ב”כ האסיר כי האסיר הודה בהזדמנות ראשונה ולקח אחריות על מעשיו.

טוענת ב”כ האסיר כי תוכנית רש”א כוללת בחובה תקופת טיפול החורגת מתום תקופת המאסר, והאסיר נכון לכך.

טוענת ב”כ האסיר שהאסיר עבר טיפול בתחום ההתמכרות.

הוועדה שמעה דברים מפי האסיר.

באשר להתנהגותו של האסיר בכלא מונחת בפני חברי הוועדה ידיעה מודיעינית אחת של שב”ס שעיקרה אסיר אחר.

אומנם יש בידיעה התייחסות לאסיר שבפנינו, אך המידע לגביו איננו מאומת ואינו מוצלב ולפיכך אין מקום ליתן לו משקל.

מה גם שהאסיר שולב בהליך הטיפולי לאחר מכן ומכאן ששב”ס לא ראה חומרה בידיעה זו.

לפיכך קובעת הוועדה כי התנהגותו של האסיר בכלא ראויה.

באשר למידת מסוכנותו של האסיר לציבור באם ישוחרר מתנגדת מטא”ר לבקשה וטוענת כי לאסיר מאסרים רבים, זכה לשחרור מוקדם בעברו אך המשיך לעסוק בפלילים, לפיכך מאסר אינו מהווה הרתעה עבורו.

עו”ס הכלא, בחוו”ד, מיום 11.9.22 מפרט את הרקע האישי והמשפחתי של האסיר.

מעריך העו”ס כי קיים רקע התמכרותי לסמים ואלכוהול מגיל קטן, ללא גמילה ממוסדת.

מביא העו”ס את יחסו של האסיר לעבירה.

מתאר העו”ס את ההליך הטיפולי שעבר האסיר בכלא לאחר שהעריך כי האסיר זקוק לטיפול בהתמכרות, דפוסים עבריינים באלמ”ב.

מתרשם העו”ס שהאסיר מודע לכך שעליו להמשיך בטיפול אינטנסיבי לאחר סיום טיפול במח’ וסיום מאסרו.

בעדכון עו”ס מיום 21.11.22 מציין העו”ס כי האסיר ממשיך לשהות במחלקה.

מציין העו”ס את עמדת וועדת אלמ”ב.

וועדת אלמ”ב בחוו”ד מיום 18.9.22 מציינת את הרקע המשפחתי ואת עבירות האלמ”ב שעבר האסיר.

מחליטה הוועדה להגדיר את האסיר כאסיר אלמ”ב.

בחוו”ד וועדת אלמ”ב מיום 21.11.22 מפרטת הוועדה את הרקע המשפחתי, את הרקע של האסיר בתחום האלמ”ב.

מעריכה העו”ס כי תוכנית הטיפול המוצעת ע”י רש”א היא תוכנית טיפולית ההולמת את צרכיו הטיפוליים והיא אינה מתנגדת לשחרורו המוקדם תחת תוכנית רש”א ובלבד שיסיים את הטיפול במחלקה.

מדוח העו”ס למדנו כי האסיר סיים את הטיפול במח’ ביום 1.11.22.

הוועדה מביאה בחשבון את התייצבותו של האסיר בפני וועדות השחרורים בעבר, כאשר בשנת 2006 התקבלה בקשתו והוא שוחרר על תנאי, אך שחרור זה בוטל בשנת 2007 לאחר שהוגשה בקשת הפקעה.

בכל יתר מאסריו לא שוחרר האסיר בשחרור מוקדם.

וועדה זו קבעה כבר בעבר כי העובדה שלאסיר מאסרים רבים בעברו אינה צריכה להשפיע באופן מהותי על קבלת בקשתו כאשר במאסרו הנוכחי הוא עובר הליך טיפולי, מוגשת תוכנית רש”א וגורמי הטיפול הן בכלא והן רש”א והן האלמ”ב ממליצים על תוכנית זו.

יש להביא בחשבון את העובדה כי זו עבירה ראשונה של האסיר בתחום הסמים.

ב”כ המשיבה טענה בפני הוועדה טענות רבות בקשר עם עבירות האלמ”ב שעבר האסיר בעברו.

לדעת חברי הוועדה כאשר וועדת אלמ”ב, שהיא הגוף המקצועי המופקד על נושא האלמ”ב מכוח החוק מביאה את דעתה שאינה מתנגדת לבקשת האסיר לשחרור מוקדם תחת תוכנית רש”א, הרי שעמדה זו של הוועדה צריכה לגבור על טענות המשיבה.

חברי הוועדה שבו ועיינו בכל החומר שהוצג להם וכן בטענות הצדדים שנטענו היום והחליטו לקבל את בקשתו של האסיר לשחרור מוקדם.

לאור כל העובדות שצוינו לעיל מורה הועדה על שחרורו של האסיר בתנאים הקבועים בחוק ובנוסף התנאים הבאים:

האסיר יגור בהוסטל בכתובת XXXXXX

בעת חופשותיו מההוסטל יגור האסיר בכתובת XXXXXX.

טלפון/פלאפון בכתובת ביתו של האסירXXXXXXX (בת זוגו של האסיר, מירב).

בעת חופשותיו בכתובת שבסעיף 2 יהא האסיר במעצר בית לילי משעה 22:00 ועד שעה 06:00 למחרת היום.

האסיר יחתום בתחנת המשטרה הקרובה להוסטל תוך 48 שעות ממועד יציאתו את שערי בית הסוהר ולאחר מכן פעם בשבועיים.

האסיר יקיים את כל תנאי תוכנית השיקום בפיקוח רש”א.

רש”א ומנהל ההוסטל ידווחו לוועדה על כל הפרה של תנאי מתנאיי השחרור.

מנהל ההוסטל ידווח לרש”א על הגעתו של האסיר בהתאם לתכנית השיקום.

מנהל ההוסטל ימציא דו”ח תקופתי בדבר תפקודו של האסיר לרש”א, וזאת מדי שלושה חודשים, במשך כל תקופת תכנית השיקום.

רש”א תגיש דיווח לוועדה מדי שלושה חודשים.

האסיר לא יעבור כל עבירה.

האסיר לא יתרועע עם עבריינים, אלא במסגרת הטיפול.

האסיר לא יצא לחו”ל ללא אישור הועדה.

ניתן בזה צו עיכוב יציאה מהארץ עד ליום 14.7.23.

האסיר יישא עמו כל עת את פנקס רישיונו.

כל שינוי תנאי מתנאי השחרור מחייב אישור הועדה מראש ובכתב.

האסיר מוזהר שאם יפר אחד מהתנאים הוא צפוי לביטול שחרורו.

תכנית השיקום מצורפת כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

הועדה קובעת ישיבת מעקב ביום 6.3.23 בשעה 12:00 שתתקיים בהיכל המשפט בבאר שבע.

האסיר יביא עמו את פנקס הרישיון.

רש”א תגיש עדכון למועד שנקבע.

האסיר יובא אל ההוסטל על ידי שב”ס בדרך של ” מדלת לדלת” במועד שיתואם בין שב”ס ובין ההוסטל.

לאור עמדת האסיר באשר לפרסום שמו –

לפרסם את ההחלטה ללא שמו של האסיר.

<#2#>

ניתנה והודעה היום ו’ כסלו תשפ”ג, 30/11/2022 במעמד הנוכחים.

משה מכליס,

שופט (בדימוס)

גב’ יהודית אבניאלי,

חבר וועדה

מאיר כהן ,

חבר וועדה

רחל חן אלון

נציג שב”ס

ב”כ היועמ”ש:

אבקש עיכוב ביצוע החלטה.

<#3#>

החלטה

לבקשת היועמ”ש ניתן בזאת עיכוב ביצוע החלטה של 3 ימים לפי ס’ 27 לחוק שחרור על תנאי ממאסר (תשס”א) 2001 .

ניתנה והודעה היום ו’ כסלו תשפ”ג, 30/11/2022 במעמד הנוכחים.

משה מכליס,

שופט (בדימוס)

גב’ יהודית אבניאלי,

חבר וועדה

מאיר כהן ,

חבר וועדה

רחל חן אלון

נציגת שב”ס

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!