לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

בפני

כב’ השופט בדימוס משה מכליס

חברת ועדה – הגב’ מיכל פלג, חינוך

חבר ועדה –  הגב’ אושרת פרטוש, עו”ס

נציגת שב”ס – רס”מ אבבה גשה

מזכירת הוועדה – הגב’ קסם בירוודקר

המבקש:

מוחמד רגבי (אסיר ברישיון)

ע”י ב”כ עו”ד סאוסן סאבג

נגד

המשיבה:

מדינת ישראל

ע”י ב”כ המתמחה יפעת קופל

החלטה

האסיר מרצה את מאסרו השני לתקופה של 15 חודשים לאחר שהודה והורשע בכתב אישום מתוקן בעבירות של קשירת קשר לפשע, סיוע לגניבת רכב שהייה שלא כדין ונהיגה ללא רישיון.

ב”כ המשיבה מתנגדת לשחרורו המוקדם של האסיר.

ב”כ המשיבה מגישה ר.פ. בעניינו של האסיר.

ב”כ המשיבה מגישה עמדת מטא”ר המתנגדים לבקשה.

טוענת ב”כ המשיבה לעובדות העבירה.

טוענת ב”כ המשיבה שלחובתו של האסיר עבירת משמעת.

טוענת ב”כ המשיבה שהאסיר לוקח אחריות באופן חלקי על פי מסקנות העו”ס.

טוענת ב”כ המשיבה שלא יהיה בכוחה של התכנית לאיין את מסוכנותו בהעדר טיפול בכלא.

טוענת ב”כ המשיבה כי יש ליקוי בתכנית שבה נרשם שהוא אמור להשתתף בסדנת נהיגה בטוחה כאשר אין לו רישיון נהיגה.

כאן יש להעיר שעל פי הכתובים לאסיר רישיון נהיגה בשטחים ואין לו רישיון בישראל והתכנית היא בשטחים.

טוענת ב”כ המשיבה שעל פי פסק דין צלאחת אין משמעות מדוע לא שולב האסיר בטיפול.

ב”כ האסיר עותרת להורות על שחרור תחת תכנית מרכז אלאמל.

מתארת ב”כ האסיר את עובדות המקרה.

טוענת ב”כ האסיר ששב”ס לא ערוך לתת טיפול למי שאינו דובר את השפה העברית.

טוענת ב”כ האסיר שההודאה החלקית של האסיר בפני העו”ס נובעת מכך שלא סבר שמדובר ברכב גנוב.

טוענת ב”כ האסיר שעדיף לשחרר את האסיר תחת תכנית.

מגישה ב”כ האסיר מספר החלטות של וועדות שחרורים ופסק דין של בית המשפט המחוזי.

הוועדה שמעה דברים מפי האסיר.

באשר להתנהגותו של האסיר בכלא לחובתו עבירת משמעת אחת בגינה נשללה ממנו טובת הנאה.

לדעת חברי הוועדה אין מדובר במעשה שיש בו משום התנהגות שאיננה ראויה ולפיכך קובעת הוועדה שהתנהגותו ראויה.

באשר למידת המסוכנות לציבור באם ישוחרר האסיר מונחת בפני הוועדה עמדת משטרת ישראל המתנגדת רק מהטעם שמדובר בתושב שטחים.

התנגדות זו של משטרת ישראל כבר קיבלה מענה בפסק דין של בית המשפט העליון.

מדוח המנהל אנו למדים על דוח העו”ס המציינת שהאסיר לא שולב בתעסוקה או בחינוך.

מציינת העו”ס כי ניכר שהמאסר מהווה גורם מרתיע.

מרכז אלאמל הגיש תכנית שיקום בעניינו של האסיר שיש בה כדי לתת מענה לדפוסיו של האסיר.

חברי הוועדה ערים להלכה שנפסקה בפסק דין זוגיא בעניינם של תושבים זרים ותושבי שטחים.

הוועדה מודעת לעובדה ששב”ס אינו ערוך לתת טיפול למי שלא דובר את השפה העברית.

יחד עם זאת יש להביא בחשבון את העובדה שגם אם ניתן היה לעשות כן יש להביא בחשבון את העובדה שהאסיר לא התחסן בחיסון הקורונה, הרי שעל פי נהלי שב”ס לא ניתן לשלבו בהליך טיפולי.

מסקנת העו”ס שניכר באסיר שהמאסר גורם הרתעה יש בה משום טיפול כלשהו בבעיותיו.

לדעת חברי הוועדה יש בכוחה של תכנית אלאמל לאיין את המסוכנות.

לפיכך מחליטה הוועדה לקבל את בקשתו של האסיר.

לאור כל העובדות שצוינו לעיל מורה הועדה על שחרורו של האסיר בתנאים הקבועים בחוק ובנוסף התנאים הבאים:

האסיר יגור בכתובת XXXXXX.

לאסיר טלפון/פלאפון מספר – XXXXXX

האסיר יוכל לשנות את כתובת מגוריו בתחום היישוב.

אסיר יודיע למפקד תחנת המשטרה הקרובה למקום מגוריו, למנהל בית הסוהר ולמרכז אלאמל לשירותים חברתיים בע”מ על כל שינוי במקום מגוריו.

האסיר יוכל לשנות את כתובת מגוריו ליישוב אחר רק באישור הועדה.

האסיר יהא במעצר בית בכתובתו בכל ימות השבוע מן השעה 22:00 ועד השעה 06:00 למחרת.

האסיר יחתום בתחנת המשטרה הקרובה למקום מגוריו תוך 48 שעות ממועד יציאתו את שערי בית הסוהר ולאחר מכן פעם בשבוע.

האסיר יקיים את כל תנאי תוכנית השיקום בפיקוח מרכז אלאמל לשירותים חברתיים בע”מ.

מרכז אלאמל לשירותים חברתיים בע”מ יוכל לשנות את מקום עבודתו של האסיר לאחר קבלת אישור מראש מפרקליטות המחוז.

במידה ופרקליטות המחוז תתנגד לבקשה לשינוי מקום העבודה , תוגש בקשה לועדה.

מרכז אלאמל לשירותים חברתיים בע”מ ידווח לוועדה על כל הפרה של תנאי מתנאי השחרור.

מרכז אלאמל לשירותים חברתיים בע”מ ידווח למזכירת הועדה על הגעתו של האסיר לטיפול בהתאם לתכנית השיקום.

מרכז אלאמל לשירותים חברתיים בע”מ ימציא דו”ח תקופתי בדבר עמידתו של האסיר בתכנית השיקום המפוקחת על ידו לוועדה, וזאת מדי 3 חודשים, או במועד שנקבע לישיבת מעקב, במשך כל תקופת תכנית השיקום, לרבות בדיקה עם המעביד.

האסיר לא יעבור כל עבירה.

האסיר לא יתרועע עם עבריינים, אלא במסגרת הטיפול.

האסיר לא יצא לחו”ל ללא אישור הועדה.

ניתן בזה צו עיכוב כניסה לארץ עד ליום 26.12.22.

האסיר ישא עמו בכל עת את פנקס רישיונו.

יוסף תנאי של איסור שימוש ברכב ואם ימצא האסיר משתמש ברכב יהווה הדבר הפרה מהותית של תנאי השחרור וזאת בשטח מדינת ישראל.

כל שינוי תנאי מתנאי השחרור, למעט סעיף 3 ו-9 לעיל, מחייב אישור הועדה מראש ובכתב.

האסיר מוזהר שאם יפר אחד מהתנאים הוא צפוי לביטול שחרורו.

תכנית השיקום מצורפת כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

הועדה קובעת ישיבת מעקב ביום 31.10.22 בשעה 11:00שתתקיים בהיכל המשפט בבאר שבע.

האסיר יביא עמו את פנקס הרישיון ותלושי השכר.

מרכז אלאמל לשירותים חברתיים בע”מ יגיש עדכון למועד שנקבע.

המזכירות תודיע למנהלת התיאום בשטחים על מועד ישיבת המעקב ותבקש כי יוצא לאסיר אישור כניסה לישראל למועד זה.

<#2#>

ניתנה והודעה היום ט’ סיוון תשפ”ב, 08/06/2022 בהעדר הנוכחים.

משה מכליס,

שופט (בדימוס)

גב’ אושרת פרטוש,

חברת וועדה

גב’ מיכל פלג,

חברת ועדה

רס”מ אבבה גשה

נציג שב”ס

לחזור למשהו ספיציפי?

Picture of פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

פורטל פסקי הדין של ישראל

פס"ד חדשים באתר

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!