וש”ר בבית הסוהר אלה, יו”ר שופטת דרורה בית אור: החלטה על תנאי שחרור מוקדם של אסיר (וש”ר 55965-04-21)

לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

וש”ר 55965-04-21 XXXXX(אסיר) נ’ מדינת ישראל

תיק חיצוני:

מבקשים

משיבים

.1

.2

.3

.4

.5

.6

ba

.7

פטר

.8

.9

.10

.11

ועדת שחרורים במקום מושבה בבית הסוהר אלה
לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א – 2001

לפני יו”ר ועדה, כבוד השופט בדימוס דרורה בית אור
חברת ועדה – מיכל פלג, חינוך

חבר ועדה – עופר מוכתר, קרימינולוג

נציג שב”ס – לירן שטי

מזכירת וועדה – קסם בירוודקר

)XXXXXאסיר(

לאור כל העובדות שצוינו לעיל, מורה הוועדה על שחרורו של האסיר בתנאים הקבועים בחוק ובנוסף

התנאים הבאים :

נגד

מדינת ישראל

החלטה

האסיר יגור בכתובת ג’לג’וליה, רח’ 107 בית 5.

לאימו של האסיר, עיישה, טלפון/ פלאפון מספר 050-4440238.
האסיר יוכל לשנות את כתובת מגוריו בתחום היישוב באישור הוועדה.
האסיר יוכל לשנות את כתובת מגוריו ליישוב אחר רק באישור הוועדה.
האסיר יודיע למפקד תחנת המשטרה בה הוא מתייצב לחתימה ולשירות בתי הסוהר על כל
שינוי בכתובת מגוריו.

האסיר יימצא במעצר בית בכתובות החל מן השעה 22:00 ועד השעה 06:00 למחרת היום,
בכל ימות השבוע.

האסיר יחתום בתחנת המשטרה הקרובה למקום מגוריו תוך 48 שעות ממועד יציאתו את
שערי בית הסוהר ולאחר מכן פעם בשבוע.

האסיר יקיים את כל תנאי תוכנית השיקום בפיקוח רשיא.

רשייא תוכל לשנות את מקום עבודתו של האסיר לאחר קבלת אישור מהוועדה.
במידה ופרקליטות המחוז תתנגד לבקשה לשינוי מקום העבודה, תוגש בקשה לוועדה.
רשייא תדווח לוועדה על כל הפרה של תנאי מתנאיי השחרור.

1 מתוך 2

1

234

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

ושיר 55965-04-21 XXXXX(אסיר) נ’ מדינת ישראל

תיק חיצוני:

ba

ועדת שחרורים במקום מושבה בבית הסוהר אלה
לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א – 2001

פטר

רש”א המציא דויים תקופתי בדבר עמידתו של האסיר בתכנית השיקום המפוקחת על ידה
לוועדה, וזאת מדי 3 חודשים, במשך כל תקופת תכנית השיקום, לרבות בדיקה עם המעביד.

האסיר לא יעבור כל עבירה.

האסיר לא יתרועע עם עבריינים, אלא במסגרת הטיפול.
האסיר לא יצא לחוייל ללא אישור הוועדה.

3

ניתן בזה צו עיכוב יציאה מהארץ עד ליום 6.2.23.
האסיר יישא עמו בכל עת את פנקס רישיונו.

כל שינוי תנאי מתנאי השחרור מחייב אישור הוועדה מראש ובכתב.
האסיר מוזהר שאם יפר אחד מהתנאים הוא צפוי לביטול שחרורו.
תכנית השיקום מצורפת כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
הוועדה קובעת לאסיר ישיבת מעקב ליום 20.6.22 שעה 13:20 בהיכל המשפט בבאר שבע.
האסיר יביא עמו פנקס רישיון ותלושי שכר, רשיא תגיש עדכון.

לאור עמדת האסיר הפרוטוקול יפורסם ללא שמו.

ניתנה והודעה היום ז’ אדר ב’ תשפ”ב, 10/03/2022 במעמד הנוכחים.

דרורה בית אור,
שופטת (בדימוס)

לירן שטי
נציג שבייס

זו

מר עופר מוכתר,
חבר וועדה

2 מתוך 2

Soin

Slo

גב’ מיכל פלג,
חברת ועדה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

לחזור למשהו ספיציפי?

Picture of פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!