לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

ba

וש”ר 6722-02-22 XXXXX(אסיר) נ’ מדינת ישראל

תיק חיצוני:

מבקשים

שר

משיבים

ועדת שחרורים במקום מושבה בבית הסוהר אש”ל
לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א – 2001

לפני יו”ר ועדה, כבוד השופט בדימוס דרורה בית אור
חברת ועדה – מיכל פלג, חינוך

חבר ועדה – עופר מוכתר, קרימינולוג

נציג שב”ס – לירן שטי

מזכירת וועדה – קסם בירוודקר

) XXXXXאסיר(

נגד

מדינת ישראל

החלטה

האסיר מרצה את מאסרו הרביעי לתקופה של 11 חודשים בגין עבירות של אחריות של מייעץ, איומים
וסחיטה באיומים. מדובר באסיר שיחד עם אסיר נוסף בהשראה של אסיר אחר פנו למתלונן ואיימו
עליו שיחזיר כסף לאסיר האחר.

מדובר באסיר שזהו מאסרו הרביעי. את המאסרים הקודמים ריצה האסיר בגין עבירות שעניינן
פציעה, איומים, קשירת קשר, עבירות שמלמדות על אדם שמעורה בחיי העבריינות ומשתמש
באמצעים אלימים.

מדוח המנהל עולה כי האסיר ללא עבירות משמעת. נרשמו בעניינו חמנים של סכסוכים עם אחר. בעבר
חלה במחלת הסרטן שהחלים ממנה. נמצא במעקב פסיכיאטרי לאורך כל מאסרו סביב קבלת טיפול
תרופתי. ביחס לעבירה הודה במיוחס לו. טען כי מתחרט. עוד טען כי ניסה לסייע למתלונן אך טען כי
האחר איים עליו.

מאבחון צרכיו עולה כי הצורך הראשוני הינו טיפול בתחום אלימות כללית והמשני בתחום טיפול

בדפוסים עברייניים וכישורי חיים.

1 מתוך 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.

שר

ועדת שחרורים במקום מושבה בבית הסוהר אש”ל
לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א – 2001

וש”ר 6722-02-22 XXXXX(אסיר) נ’ מדינת ישראל

תיק חיצוני:

לאורך מאסרו בקשר מעקבי עם עוייס ורק לאחרונה החל להשתלב בקבי תומכים כלל אגפית. מדובר
באסיר בעל דפוסים עברייניים מושרשים המתקשה להציב לעצמו גבולות ולייצר יציבות בתחומי חייו

השונים.

עוד עולה מדוח המנהל כי לאחרונה החל לשמש כתומך לעצורי השגחה ומסייע לעצורים אלה לאורך
מעצרם. בנוסף לוקח חלק פעיל בקבי תומכים בהנחיית עוייס. כישורי חיים, לוקח חלק פעיל בקבי.
מביע עמדותיו בצורה מכבדת ומלמדת.

עוד מציינים בדוח המנהל כי התרשמות מאסיר אשר בחייו עבר קשיים רבים, סיגל לעצמו נורמות
עברייניות אך במאסר הנוכחי ניכר כי בעל מוטיבציה ורצון רב לשנות אורחות חייו ולקבל כלים

להמשך דרכו.

רשיא נפגשו עם האסיר ומצאו כי מתאים לגיבוש תוכנית בקהילה.

הוועדה בחנה את עניינו של האסיר. מחד גיסא, מדובר באסיר שיש לו כאמור בהתרשמות גורמי
הטיפול דפוסים עברייניים. ראה בעניין זה את המאסרים הקודמים שבהם ריצה עונשים בגין עבירות
אלימות. ראה בעניין זה גם את המעורבות שלו בעבירות נשוא המאסר הנוכחי שהן חמורות.

יחד עם זאת, כפי שצוין בדוח המנהל, האסיר לאחרונה החל לגלות מוטיבציה לשינוי אורחות חייו.
דא עקא, שמדובר בתקופה האחרונה בלבד שבה האסיר אכן השתלב כאסיר תומך והחל לקחת חלק
בקבי כישורי חיים. בפרק הזמן המדובר הוא קצר ולא די בו להפיג את המסוכנות העולה מהתנהלותו
של האסיר עד עתה.

בעניין זה רואה הוועדה לנכון לציין כי כאשר האסיר דיבר בפני הוועדה הוא היה עסוק אך ורק בצרכים
האישיים שלו, לא הביע אמפתיה לקורבן ולא היה מודע לבעייתיות שלו למעט צרכיו המידיים
ובעיותיו האישיות בעבר.

בנסיבות האמורות לעיל הוועדה סבורה כי מדובר באסיר כי מסוכנותו לא פגה ודוחה את בקשתו

לשחרור מוקדם.

2 מתוך 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

וש”ר 6722-02-22 XXXXX(אסיר) נ’ מדינת ישראל

תיק חיצוני:

לאור עמדת האסיר הפרוטוקול יפורסם ללא שמו.

3

ba

ועדת שחרורים במקום מושבה בבית הסוהר אש”ל
לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א – 2001

שר

ניתנה והודעה היום ז’ אדר ב’ תשפ”ב, 10/03/2022 במעמד הנוכחים.

דרורה בית אור,
שופטת (בדימוס)

לירן שטי

נציג שבי’ס

ז

מר עופר מוכתר,
חבר וועדה

ניתנה היום, ט’ אדר ב’ תשפייב, 12 מרץ 2022, בהעדר הצדדים.

3 מתוך 4

Soin

Slo

גב’ מיכל פלג,
חברת ועדה

1

2345

4

6

7

8

9

10

11

12

13

H5618D272

14

19

20

שר

ועדת שחרורים במקום מושבה בבית הסוהר אש”ל
לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א – 2001

ושייר 6722-02-22 XXXXX(אסיר) נ’ מדינת ישראל

תיק חיצוני:

4 מתוך 4

3

דרורה בית אור, שופטת בדימוס

,

לחזור למשהו ספיציפי?

Picture of פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

פורטל פסקי הדין של ישראל

פס"ד חדשים באתר

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!