וש”ר בבית הסוהר מעשיהו, יו”ר השופט בדימוס שלמה איזקסון: החלטה על תנאי שחרור מוקדם של אסירה (וש”ר 28683-1119-21)

לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

ba

וש”ר 28683-11-19 בניטה(אסיר) נ’ מדינת ישראל

המשיבה:

שר

ועדת שחרורים במקום מושבה בבית הסוהר מעשיהו
לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א – 2001

לפני יו”ר הועדה, כבוד השופט בדימוס שלמה איזקסון
חברת הועדה גב’ ליאורה תומר, עו”ס
חברת הועדה גב’ לאה קליינר, קרימינולוגית

נציג שב”ס רס”ר אביתר אטיאס

מזכירת הועדה גב’ סימונה גנץ

פטל עדי בניטה (אסירה)

נוכחים:

בי’כ היועמ”ש עו”ד רויטל גרובס
האסירה ובא כוחה – עו”ד פרופ’ קנת מן

נגד

מדינת ישראל

החלטה

מותרת בפרסום

האסירה שבפנינו הורשעה לפי סעיף 300 א(2), לחוק העונשין.

מעובדות האירוע כפי שתוארו על ידי בית המשפט המחוזי מתברר כי האסירה הגיעה לדירת אמה של
המנוחה טליה אברמוביץ זייל, כבת 23 במותה, כדי להתעמת איתה בכל הקשור ליחסיה עם ידיד
משותף. השתיים היו חברות. האסירה היתה מצוידת בסכין, בשל הכרות קודמת, האסירה רכשה את
אמונה של אם המנוחה שאיפשרה לה להיכנס לבית. משנכנסה האסירה לחדרה של המנוחה מצאה
אותה ישנה. או אז דקרה אותה 5 פעמים בכל חלקי גופה, מה שבסופו של דבר הוביל למותה.

סמוך לאחר מכן, האסירה עזבה את הבית, התקשרה למוקד 100 להודיע על דבר הרצח, מאוחר יותר
היא יצרה קשר עם הפסיכיאטרית שטיפלה בה וסיפרה לה על דבר גרימת מותה של המנוחה.

נציין כבר עתה, כי במסגרת תיקון בחוק העונשין – כפי שציין פרופ’ קנת, בייכ של האסירה – העבירה
בה הורשעה האסירה בשל נסיבותיה, הפכה להיות גרימת מוות בנסיבות של אחריות מופחתת ואכן
תיקון זה חל גם רטרואקטיבית על אלה שהתיקון לא חל עליהם בזמן אמת.

1 מתוך 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

שר

ועדת שחרורים במקום מושבה בבית הסוהר מעשיהו
לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א – 2001

וש”ר 28683-11-19 בניטה(אסיר) נ’ מדינת ישראל

בייכ היועמ”ש ציינה באוזני הוועדה כי עניינה של האסירה נבחן היטב, כך גם הדוחות הסוציאליים
והדרך הטיפולית וכן שילובה של האסירה בתחומי שיקום וטיפול שונים בין כותלי בית הסוהר. ניתנה
הדעת לקבוצות בהן השתתפה האסירה, בתוכן בתחום האלימות, מקצתן בתחום פסיכולוגי פרטני
שהמטרות הן עיבוד הטראומה של העבירה, עבודה על דפוסי חשיבה של האסירה והקניית כלים

לוויסות רגשי.

בכל הפרמטרים הללו חלו תמורות משמעותיות לשיפור יכולתה של האסירה להתמודד עם משברים
ועם מערכות יחסים בין אישיות בתחום אינטימי.

בייכ היועמ’יש סקרה אחד לאחד את עמדתם של גורמי הטיפול שהאסירה היתה תחת פיקוחם. הפנינו
לחוות הדעת הפסיכו דיאגנוסטית ולמשמעויות שלה ובסופו של דבר נבחנה גם התוכנית הטיפולית
אליה משוחררת האסירה.

לאסירה אושר מטעם משרד הבריאות תומכת אישית באופן זה יהיה אדם נוסף שמודע למצבה של
האסירה ויוכל להושיט לה יד עזרה במסגרת השתלבותה בהוסטל. המענים השיקומיים יינתנו
במסגרת סל שיקום כשרשיא תפקח על התוכנית ובתום שלוש השנים, יוחלט על המשך המענה

הטיפולי.

תבחן גם אופציית התעסוקה של האסירה והיא תיקלט בהתאם לאבחון שיבנה בעבורה תוכנית

תעסוקתית.

גם הרצף הטיפולי ישמר כך שהוא לא יקטע במעבר שבין בית הסוהר למסגרת ההוסטל המוצעת.

בייכ היועמ”ש הפנתה אותנו לעמדתה של אם המנוחה שהיא נפגעת העבירה היחידה בתיק ולכך שהיא
מתנגדת לשחרורה המוקדם על תנאי של האסירה.

על כך הוסיפה שאם המנוחה סומכת על שיקול דעתה של הוועדה שתפעל נכון על פי ראות עיניה.

ראוי לציין שהאסירה סילקה במלואו את הפיצוי שנפסק לטובת נפגעת העבירה.

הקשבנו לדבריו של הסניגור, וכן לדבריה של האסירה עצמה שהודיענו כי בכוונתה לציית לכל תנאי
השחרור במלואם וכן שהיא מעריכה את עמדת בייכ היועמ”ש ואת עמדתה ועדת השחורים לאפשר לה
להשתחרר לתוכנית המוצעת על ידי רש”יא.

2 מתוך 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

שר

ועדת שחרורים במקום מושבה בבית הסוהר מעשיהו
לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א – 2001

וש”ר 28683-11-19 בניטה(אסיר) נ’ מדינת ישראל

.24.4.2022

נתנו דעתנו לעמדת אמה של המנוחה, ברי לנו שנפער חלל במסגרת המשפחתית שבה נותרה האם
לבדה, לאחר שאיבדה את בתה היחידה. ליבנו עם כאבה של האם ועם זאת נציין כי הוועדה פועלת על
פי סט של שיקולים שנקבעו בחוק ובפסיקה והם הם שמעצבים את שיקול דעתה של הוועדה, בהתאם
לקריטריונים המקובלים בנסיבות אלה, שעל פיהם הורתה הוועדה על שחרורה המוקדם על תנאי של
האסירה.

נוכח עמדת ב”כ היועמ”ש כאמור לעיל באריכות מופלגת ובפירוט רב, אנחנו מורים על
שחרורה המוקדם על תנאי של האסירה בתנאים שעליהם הסכימו הצדדים כאמור לעיל,
לתוכנית רש”א מיום 29.12.2021 לתוכה יש לקרוא את העדכונים מתאריכים 4.4.2022 ו

התנאי השני – אסור בפרסום

הועדה מורה על שחרורה של האסירה בתנאים דלהלן :

התנאי הראשון שאין מעבר בין השלבים של רש”יא מבלי לקיים דיון של הועדה, ולאחר שתתקבל חוות
דעת רש”יא אודות התפקוד במהלך התקופה, פרקליט ילווה את התיק והוא יסייע ככל שידרש בגיבוש

העמדה.

התנאי השלישי בשלב הראשוני האסירה בהוסטל לא תהיה במעצר בית לילי ולא תצא לחופשות מבלי
לקיים דיון בוועדה. כשיבשילו התנאים מבחינת אנשי המקצוע וגורמי ההוסטל, להוציא אותה
לחופשה, הצדדים יגיעו להסכמות בנוגע לתנאים ויגישו לועדה בקשה לקיום דיון בפניה.

התנאי הרביעי: רש”יא תודיע למזכירות הועדה וכן לבייכ היועמ”ש על כל הפרה ולו הקלה ביותר.

הזהרנו את האסירה שעליה לקיים את התוכנית במלואה על כל קוצו של יוד, כדי שחלילה לא תקים
בהתנהגותה עילה שיש בה כדי להפקיע את רישיונה, שאחת האופציות העומדות לרשות הועדה
בנסיבות אלה, היא החזרתה בין כותלי בית הסוהר.

3 מתוך 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

האסירה תתייצב במשטרה אחת לחודש.

האסירה תפוקח על ידי רש”א בכל תקופת התנאי ובכל הנסיבות. תחילה במסגרת ההוסטל ולאחר
מכן במסגרות האלטרנטיביות שלאחר מכן, הכל בהתאם לשיקול הדעת של הגורמים המלווים מטעם

רשייא.

ועדת שחרורים במקום מושבה בבית הסוהר מעשיהו
לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א – 2001

ba

נקבע מועד לביקורת ביום 7.7.2022 האסירה תתייצב בשעה 12:00 בכלא מעשיהו, ובליווי מלווה
מההוסטל. במועד זה תציג האסירה את פנקס האסירה.

הוועדה מאחלת לאסירה בהצלחה.

246

שר

לקראת התייצבותו של האסירה לביקורת, תציג רשיא לוועדה דיווח מקיף ומפורט אודות האסירה.
הדויים יוגש למזכירות הוועדה עד שלושה שבועות לפני מועד דיון הביקורת האמור. המזכירות תעביר
העתק מהחלטה זו לרש”א.

מוצא בזאת צו עיכוב יציאה מן הארץ עד לתום תקופת התנאי לפי ס’ 13 (ד) (4) לחוק.

שלמה איזקסון,
שופט (בדימוס)

ניתנה היום, כייה ניסן תשפייב, 26 אפריל 2022, בנוכחות הצדדים.

רס”ר אביתר אטיאס

נציג/ת שב”ס

גב’ ליאורה תומר,
חברת ועדה

4 מתוך 5

גברת לאה קליינר,

חברת וועדה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

61899

17

20

21

שר

ועדת שחרורים במקום מושבה בבית הסוהר מעשיהו
לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א – 2001

שלמה איזקסון, שופט עמית

וש”ר 28683-11-19 בניטה(אסיר) נ’ מדינת ישראל

5 מתוך 5

1

2

3

4

5

4

o

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!