לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

L- –

סנטו

בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע

בפ”ת 6250-07-20 מדינת ישראל נ’ שלומן

תיק חיצוני: 381511/2020

כב’ השופט הבכיר, אלון אופיר

מבקשים

מדינת ישראל עייי בייב עו”ד גרונוב

נגד

משיבים

ליאור שלומן ע”י ב”כ עו”ד גיא אשר

החלטה

בפני בקשה של המדינה להורות על פסילתו של המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו זאת לאחר שהוגש כנגדו כתב אישום בו יוחסו לו ארבע עבירות בניגוד לתקנה 28(ב) בתקנות התעבורה (שימוש בטלפון שלא כדין אגב נהיגת רכב) ועבירה של נהיגה בקלות ראש בניגוד לסעיף 62(2) בפקודת

התעבורה.

אין מחלוקת כי ארבעת העבירות המרכזיות שיוחסו למשיב הן במקור עבירות מסוג ברירת משפט (עבירות קנס) ואילו עבירה של נהיגה בקלות ראש היא תולדה של ארבעת העבירות הראשונות שלכאורה בוצעו בהפרשי זמנים קצרים באותו היום.

ב”כ המשיב טען כי מאחר והמדובר בעבירות קנס שהובילו להגשת כתב האישום כנגד המשיב, נעדרת המדינה סמכות לשלול מהנאשם (המשיב) את זכותו לקבל לגבי עבירות אלה אפשרות של ייברירת משפטיי – כלומר: יכולת לשלם קנס ולא להגיע להליך משפטי בפני בית המשפט.

בייב המדינה סבורה כי בהתאם לסעיף 228(ד) בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ”ב-1982 נמצאת ההחלטה או הסמכות להגיש כתב אישום יירגיליי בידי תובע גם כאשר עבירה מסוימת מוגדרת

בחוק כייעבירת קנס”י.

1 מתוך 4

L- –

סנטו

בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע

בפיית 6250-07-20 מדינת ישראל נ’ שלומן

תיק חיצוני: 381511/2020

בנסיבות אלה, החלטת התביעה להגיש כנגד המשיב במקרה זה כתב אישום הכולל ארבע עבירות בניגוד לתקנה 28(ב) בתקנות התעבורה (יחד עם סעיף 62(2) בפקודה) היא החלטה לגיטימית העולה בקנה אחד עם הוראות החוק.

מעבר לטיעונים אלה הבהירה בייב המדינה כי שאלת מסוכנותו של המשיב צריכה להיבחן גם לאור עברו התעבורתי של המשיב, ובמקרה זה למשיב עבר כבד המצדיק את בקשתה. לטענת המדינה המדובר בייאירוע מתמשךיי במהלכו בוצעו העבירות ומכאן מסוכנות המשיב.

ב”כ המשיב סבר כי התנהלות השוטרים כלפי המשיב עת עיכבו אותו שלוש פעמים בגין שימוש לכאורה בטלפון מבלי שנרשם לו דוח או נמסרה לו אזהרה בכל מפגש, מוכיחה כי לא היה מדובר כלל באירוע מסכן חיים, שכן לו היה כזה, היה נרשם למשיב מיד דוח או שהיה מעוכב או נעצר מיד לאחר האירוע הראשון, השני או השלישי.

דיון –

בקשה לפסילתו עד לתום ההליכים של נהג אשר ביצע לכאורה עבירה מסוג ברירת משפט (עבירת קנס) אינה נפוצה, ולמען האמת אין אני מכיר בקשה דומה שהוגשה להחלטתי בעבר. בהתאם לחוק (סעיף 46 בפקודת התעבורה, תשכ”א-1961) רשאית המדינה להגיש בקשה לפסילתו של נהג עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו אם משוכנע תובע או קצין משטרה שדרגתו לפחות מפקח שיש יסוד מספיק להאשים בעל רישיון נהיגה בביצוע עבירת תעבורה כמתואר בסעיף 46 הנייל.

סעיף 29 (א) בפקודת התעבורה קובע כי כאשר לשוטר יש יסוד להניח כי אדם עבר עבירת קנס ומתקיימות יינסיבות מחמירותיי הקשורות באותו אדם או בביצוע העבירה, יודיע לו כי יוגש כנגדו אישום ותימסר לו הזמנה למשפט. סעיף 29(ב) קובע כי יינסיבות מחמירותיי – כפי שנקבעו על ידי ראש מחלקת תנועה של משטרת ישראל בהסכמת שר המשפטים ואלה פורסמו ברשומות, בעיתונות ובאתר האינטרנט של משטרת ישראל. אודה כי לא מצאתי פרסום כמתואר לעיל ביחס ליינסיבות מחמירותיי ככל שהדבר קשור לעבירה על תקנה 28(ב) בתקנות התעבורה, והמדינה בדיון בפני לא הציגה פרסום כזה לתמיכה בטיעוניה.

2 מתוך 4

L- –

סנטו

בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע

בפ”ת 6250-07-20 מדינת ישראל נ’ שלומן

תיק חיצוני: 381511/2020

על פניו צודק ב”כ המשיב כי לפי סעיף 29 בפקודת התעבורה, ספק אם בידי השוטר שביצע את האכיפה הייתה סמכות לתת למשיב מסמך שהוא ייכתב אישום והזמנה לדיויי ככל שרצה לעשות כן.

אלא שבפרשה זו שוטרי משטרת ישראל ביצעו אכיפה ופעולת בילוש ביחס למשיב, ובשום שלב לא מסרו לידיו ייהזמנה לדין וכתב אישום” כך גם לא מסרו לידיו דוח מסוג ברירת משפט.

לאחר שנצפה המשיב ארבע פעמים עושה שימוש במכשיר טלפון ללא דיבורית ובזמן נהיגה, ולאחר שבפעם הרביעית עוכב לחקירה, הועבר התיק להחלטת תובע, וזה אשר בחר לעשות שימוש בסמכות הנתונה לתובע בסעיף 228(ד) בחוק סדר הדין הפלילי. לפי סעיף זה ייקביעת עבירה כעבירת קנס, אין בה כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש בשל אותה עבירה כתב אישום, אם הוא סבור שנסיבות העבירה מחייבות את בירור המשפט, ובלבד שטרם נמסרה הודעת תשלום קנס לפי סעיף קטן (ב).”י

יוצא כי נתונה הייתה לתביעה הסמכות להגיש כנגד המשיב כתב אישום יירגיליי תחת מסירת דוח מסוג ברירת משפט, שכן כזה עדיין לא נמסר לידי המשיב החשוד, ותובע סבור היה כי העברות

מחייבות בירור במשפט.

הדיון בשאלה האם שיקול הדעת של התובע מוצדק או לא יכול שהתברר במסגרת טענות מקדמיות בתיקו העיקרי של המשיב, אך לצורך הדיון בבקשת המדינה, אני דוחה את טענת ב”כ המשיב לפיו הייתה נעדרת המדינה סמכות להגיש כתב אישום כנגדו. אני קובע כי המדינה פעלה מכח סמכותה הנתונה לה בסעיף 228(ד) בחסדייפ ולא מצאתי (לצורך בקשה זו) פגם מהותי בהחלטת המדינה.

באשר לשאלת מסוכנות המשיב ובקשת המדינה לפסול אותו עד לתום ההליכים בנסיבות

המתוארות בבקשה.

3 מתוך 4

L- –

סנטו

בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע

בפ”ת 6250-07-20 מדינת ישראל נ’ שלומן

תיק חיצוני: 381511/2020

לאחר שקראתי את כל תיק החקירה נחה דעתי כי סד הזמנים הצפוף שהיה היום לבית המשפט עת השמיעו הצדדים טיעוניהם, לא אפשר לשני הצדדים הבהרת עמדתם מעבר לטענה המרכזית בה הכרעתי לעיל. לצורך קבלת החלטה בבקשה גופה, נכון יהיה אם בית המשפט יאפשר לצדדים הרחבת טיעוניהם מעבר לטיעונים המצומצמים שסד הזמנים אפשר היום.

נוכח מורכבות פרשה זו וחדשנות האכיפה בה נקטה משטרת ישראל בפרשה זו (אותה הבנתי לאחר קריאת התיק) , נכון בעיני אם בית המשפט יחזור וישמע את שני הצדדים באשר לטיעונים הקשורים ללב בקשת המדינה והיא שאלת המסוכנות תוך מתן אפשרות מלאה למשיב להסביר מדוע יש לדחות את בקשת המדינה.

אני קובע המשך דיון בבקשה זו בפני ביום 28.20. בשעה 14:30. אני קובע כי המשיב עצמו יתייצב לדיון בפני יחד עם בא כוחו.

14 15

ניתנה היום, ז’ אב תשייפ, 28 יולי 2020, בהעדר הצדדים.

אלון אופיר, שופט בכיר

4 מתוך 4

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!