לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

קשר

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים
אזרחיים

עמ”ש 2091-12-20 ז’ ואח’ נ’ א’

19 אפריל 2021

לפני

כב’ השופט שאול שוחט, סגן נשיא, שופטת עינת רביד, שופט נפתלי שילה

מערערת

באמצעות עוה”ד יעקב בלס ויעקב יצחק

נגד

משיב

א’ א’ – בעצמו

פסק דין

1. ביום 2410.2019. הניחה לפני בית משפט קמא המערערת (אס), תובענה נגד המשיב (אב), למזונות שני ילדים, מקטני קטנים, ילידי 2017 ו-2019.

2. בית משפט קמא (תלהיימ 39214-10-19 מיום 2610.20.) דחה את התביעה, על בסיס שני

טעמים:

א. בין המערערת והמשיב נחתם הסכם הורות חלוקת זמני שהות, משמורת ומזונות
ילדיםיי, עוד ביום 228.16., טרם לידתם. על פי ההסכם יילא יהיה תשלום או העברת מזונות בין הורה אחד לאחר וההורים מתחייבים בזאת שלא יתבעו תביעת מזונות כלשהי כנגד ההורה האחר, לא בשמם וגם לא בשם הילדים”. בית משפט קמא בחר לתת תוקף מלא להסכם, למרות שהוא לא אושר, מן הטעם שייהסכמים (גם הסכמים בין הורים) נדרשים לכיבוד בין הצדדים עצמם” (סעיף 24 לפסק הדין), תוך שהוא שואל את עצמו, בסעיף 31 לפסק הדין “בהינתן, אפוא, ההסכם שבין הצדדים הפוטר אותם מן המזונות בהעדר הורה מרכז, מה טעם יש בפסיקת מזונות לטובת התובעת?”. הלכת בע”מ 919/15 או לפחות רוח הדברים שעולה הימנה, מלמדת ש”מזונות קטין יש לשלם כפי הכנסות הצדדים וזמני השהותיי גם מתחת למדרגת גיל 6, בהיותה ייאילוץ שנכפה בחוקיי (סעיף 26 לפסק הדין). בית משפט קמא הוסיף שבנסיבות המקרה שלפניו, מצב של משמורת משותפת וזמני שהות שווים, הרי שחיוב האב במזונות ילדיו מקטני

ב.

1 מתוך 3

קשר

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים
אזרחיים

עמ”ש 2091-12-20 ז’ ואח’ נ’ א’

19 אפריל 2021

קטנים, צריך להיות כאשר האם היא בבחינת הורה מרכז או בבחינת מי שבכל זאת משקיע יותר זמן או ממון נחוץ בקטינה או כאשר האם מצויה בנחיתות הכנסות משמעותית, מה שלא הוכח במקרה זה (הקביעה העובדתית היתה שההכנסות דומות) (סעיפים 45 ו-47 לפסק הדין).

3. פסק הדין לא יכול לעמוד. הסכם בין הורים בנוגע למזונות קטינים, אינו מחייב את הקטינים, בוודאי שעה שהוא נעשה טרם לידתם ואף לא זכה לאישור של בית המשפט. ההלכה בעניין זה ידועה וברורה ואינה צריכה ראיה.

קביעותיו של בית משפט קמא באשר לחובת מזונות כלפי ילדים יהודים מקטני קטנים עומדות בניגוד להלכה הפסוקה, שלא השתנתה גם לאחר בע”מ 919/15, לפיה הדין המהותי שעל פיו יש לפסוק את מזונותיהם של ילדים אלה הוא הדין האישי שמחייב את האב במזונותיהם ההכרחיים, תוך התחשבות, כמובן, בזמני השהות ובנתונים רלבנטיים נוספים ככל שיש כאלה.

4. משכך הם פני הדברים, לא ראינו מנוס אלא לקבל את הערעור ולהחזיר את התיק לבית משפט קמא על מנת שיפסוק את מזונותיהם של הקטינים על פי הדין וההלכה הפסוקה.

5. המשיב יישא בהוצאות המערערת כדי סך של 5000 ₪.

6. העירבון שהפקידה המערערת, על פירותיו, יושב לה באמצעות באי כוחה.

7. פסק הדין מותר לפרסום במתכונת בה נחתם וללא פרטים מזהים.

ניתן היום, ז’ אייר תשפייא, 19 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

obe Los)

! רק’

.

שאול שוחט, שופט, סגן הנשיא

עינת רביד, שופטת

נפתלי שילה, שופט

2 מתוך 3

קשר

“א

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים
אזרחיים

עמ”ש 2091-12-20 ז’ ואח’ נ’ א’

19 אפריל 2021

3 מתוך 3

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!