שלמה בוכריס וזוהרה בוכריס נגד קרסו מוטורס בע”מ ח”פ 514065283 וליס 4 יו בע”מ ח”פ 513974287 ופסק-דין ו10 והתובעים הם בני זוג. הנתבעות הן חברות העוסקות, בין היתר, במכירת כלי רכב משומשים. והתובעים הם בני זוג. הנתבעות הן חברות העוסקות, בין היתר, במכירת כלי רכב משומשים.בתאריך 6/11/18, רכשו התובעים מנתבעת 1 בעד סך 46,000 ₪ רכב משומש מסוג ייניסן וקשקאייי שנת ייצור 2010 (להלן: “הרכב”י). בעת רכישת הרכב הנסועה בו עמדה על כ והתובעים הם בני זוג. הנתבעות הן חברות העוסקות, בין היתר, במכירת כלי רכב משומשים.בתאריך 6/11/18, רכשו התובעים מנתבעת 1 בעד סך 46,000 ₪ רכב משומש מסוג ייניסן קשקאייי שנת ייצור 2010 (להלן: “הרכב”י). בעת רכישת הרכב הנסועה בו עמדה על כ 77,500 קיימ. והתובעים ביצעו בדיקת קניה ובמסגרתה עלו מספר פגמים ברכב ובין היתר פגם במערכת והתובעים הם בני זוג. הנתבעות הן חברות העוסקות, בין היתר, במכירת כלי רכב משומשים.בתאריך 6/11/18, רכשו התובעים מנתבעת 1 בעד סך 46,000 ₪ רכב משומש מסוג ייניסן קשקאייי שנת ייצור 2010 (להלן: “הרכב”י). בעת רכישת הרכב הנסועה בו עמדה על כ 77,500 קיימ. התובעים ביצעו בדיקת קניה ובמסגרתה עלו מספר פגמים ברכב ובין היתר פגם במערכתתיבת ההילוכים, לגביה נקבע, כי היא אינה תקינה זאת משום שיש יינקישה בשילוב והילוכים ותושבת תיבת הילוכים פגומה”. על אף מכלול הפגמים שציין מכון הבדיקה ולגבי הרכב, החליטו התובעים לרכוש אותו, זאת בהתבסס על כתב אחריות שמסרה והנתבעת לתובעים (נספח ב’ לכתב ההגנה), על פיו ניתנה אחריות מלאה על תיבת והתובעים הם בני זוג. הנתבעות הן חברות העוסקות, בין היתר, במכירת כלי רכב משומשים.בתאריך 6/11/18, רכשו התובעים מנתבעת 1 בעד סך 46,000 ₪ רכב משומש מסוג ייניסן קשקאייי שנת ייצור 2010 (להלן: “הרכב”י). בעת רכישת הרכב הנסועה בו עמדה על כ 77,500 קיימ. התובעים ביצעו בדיקת קניה ובמסגרתה עלו מספר פגמים ברכב ובין היתר פגם במערכתתיבת ההילוכים, לגביה נקבע, כי היא אינה תקינה זאת משום שיש יינקישה בשילוב הילוכים ותושבת תיבת הילוכים פגומה”. על אף מכלול הפגמים שציין מכון הבדיקה לגבי הרכב, החליטו התובעים לרכוש אותו, זאת בהתבסס על כתב אחריות שמסרה הנתבעת לתובעים (נספח ב’ לכתב ההגנה), על פיו ניתנה אחריות מלאה על תיבתההילוכים לפרק זמן של חצי שנה, או נסועה של 10,000 קיימ, לפי המוקדם. ובכתב האחריות נקבע כי קיימת אחריות מלאה על חלקים פנימיים בלבד בתיבת ההילוכים והתובעים הם בני זוג. הנתבעות הן חברות העוסקות, בין היתר, במכירת כלי רכב משומשים.בתאריך 6/11/18, רכשו התובעים מנתבעת 1 בעד סך 46,000 ₪ רכב משומש מסוג ייניסן קשקאייי שנת ייצור 2010 (להלן: “הרכב”י). בעת רכישת הרכב הנסועה בו עמדה על כ 77,500 קיימ. התובעים ביצעו בדיקת קניה ובמסגרתה עלו מספר פגמים ברכב ובין היתר פגם במערכתתיבת ההילוכים, לגביה נקבע, כי היא אינה תקינה זאת משום שיש יינקישה בשילוב הילוכים ותושבת תיבת הילוכים פגומה”. על אף מכלול הפגמים שציין מכון הבדיקה לגבי הרכב, החליטו התובעים לרכוש אותו, זאת בהתבסס על כתב אחריות שמסרה הנתבעת לתובעים (נספח ב’ לכתב ההגנה), על פיו ניתנה אחריות מלאה על תיבתההילוכים לפרק זמן של חצי שנה, או נסועה של 10,000 קיימ, לפי המוקדם. בכתב האחריות נקבע כי קיימת אחריות מלאה על חלקים פנימיים בלבד בתיבת ההילוכים,אך זו לא כוללת החלפת מצמד, גלגל תנופה, מזלגות, אגן שמן ומחשב גיר שאינן חלק והתובעים הם בני זוג. הנתבעות הן חברות העוסקות, בין היתר, במכירת כלי רכב משומשים.בתאריך 6/11/18, רכשו התובעים מנתבעת 1 בעד סך 46,000 ₪ רכב משומש מסוג ייניסן קשקאייי שנת ייצור 2010 (להלן: “הרכב”י). בעת רכישת הרכב הנסועה בו עמדה על כ 77,500 קיימ. התובעים ביצעו בדיקת קניה ובמסגרתה עלו מספר פגמים ברכב ובין היתר פגם במערכתתיבת ההילוכים, לגביה נקבע, כי היא אינה תקינה זאת משום שיש יינקישה בשילוב הילוכים ותושבת תיבת הילוכים פגומה”. על אף מכלול הפגמים שציין מכון הבדיקה לגבי הרכב, החליטו התובעים לרכוש אותו, זאת בהתבסס על כתב אחריות שמסרה הנתבעת לתובעים (נספח ב’ לכתב ההגנה), על פיו ניתנה אחריות מלאה על תיבתההילוכים לפרק זמן של חצי שנה, או נסועה של 10,000 קיימ, לפי המוקדם. בכתב האחריות נקבע כי קיימת אחריות מלאה על חלקים פנימיים בלבד בתיבת ההילוכים,אך זו לא כוללת החלפת מצמד, גלגל תנופה, מזלגות, אגן שמן ומחשב גיר שאינן חלקממערכת תיבת ההילוכים. ועל פי הנטען בכתב התביעה, מאחר שבטופס הבדיקה נמצא ליקוי בתיבת הילוכים כאמור והתובעים הם בני זוג. הנתבעות הן חברות העוסקות, בין היתר, במכירת כלי רכב משומשים.בתאריך 6/11/18, רכשו התובעים מנתבעת 1 בעד סך 46,000 ₪ רכב משומש מסוג ייניסן קשקאייי שנת ייצור 2010 (להלן: “הרכב”י). בעת רכישת הרכב הנסועה בו עמדה על כ 77,500 קיימ. התובעים ביצעו בדיקת קניה ובמסגרתה עלו מספר פגמים ברכב ובין היתר פגם במערכתתיבת ההילוכים, לגביה נקבע, כי היא אינה תקינה זאת משום שיש יינקישה בשילוב הילוכים ותושבת תיבת הילוכים פגומה”. על אף מכלול הפגמים שציין מכון הבדיקה לגבי הרכב, החליטו התובעים לרכוש אותו, זאת בהתבסס על כתב אחריות שמסרה הנתבעת לתובעים (נספח ב’ לכתב ההגנה), על פיו ניתנה אחריות מלאה על תיבתההילוכים לפרק זמן של חצי שנה, או נסועה של 10,000 קיימ, לפי המוקדם. בכתב האחריות נקבע כי קיימת אחריות מלאה על חלקים פנימיים בלבד בתיבת ההילוכים,אך זו לא כוללת החלפת מצמד, גלגל תנופה, מזלגות, אגן שמן ומחשב גיר שאינן חלקממערכת תיבת ההילוכים. על פי הנטען בכתב התביעה, מאחר שבטופס הבדיקה נמצא ליקוי בתיבת הילוכים כאמור,הופנו התובעים, לאחר רכישת הרכב למוסך באשקלון, אך לא עלה בכוחו של האחרון ולתקן את הליקוי. ו11 ו12 ו13 ו14 ו15 ו16 ו17 ו18 ו1 מתוך 7

לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

ה- אם

ישראל

בית משפט לתביעות קטנות באשדוד

ת”ק 58485-06-19 בוכריס ואח’ נ’ קרסו מוטורס בע”מ ואח’

בפני כב’ הרשם הבכיר ערן אביטל

תובעים

1. שלמה בוכריס 2. זוהרה בוכריס

נגד

נתבעות

1. קרסו מוטורס בע”מ ח”פ 514065283 2. ליס 4 יו בע”מ ח”פ 513974287

פסק-דין

1. :

התובעים הם בני זוג. הנתבעות הן חברות העוסקות, בין היתר, במכירת כלי רכב משומשים.
בתאריך 6/11/18, רכשו התובעים מנתבעת 1 בעד סך 46,000 ₪ רכב משומש מסוג ייניסן קשקאייי שנת ייצור 2010 (להלן: “הרכב”י). בעת רכישת הרכב הנסועה בו עמדה על כ 77,500 קיימ. 2. התובעים ביצעו בדיקת קניה ובמסגרתה עלו מספר פגמים ברכב ובין היתר פגם במערכת
תיבת ההילוכים, לגביה נקבע, כי היא אינה תקינה זאת משום שיש יינקישה בשילוב הילוכים ותושבת תיבת הילוכים פגומה”. על אף מכלול הפגמים שציין מכון הבדיקה לגבי הרכב, החליטו התובעים לרכוש אותו, זאת בהתבסס על כתב אחריות שמסרה הנתבעת לתובעים (נספח ב’ לכתב ההגנה), על פיו ניתנה אחריות מלאה על תיבת
ההילוכים לפרק זמן של חצי שנה, או נסועה של 10,000 קיימ, לפי המוקדם. בכתב האחריות נקבע כי קיימת אחריות מלאה על חלקים פנימיים בלבד בתיבת ההילוכים,
אך זו לא כוללת החלפת מצמד, גלגל תנופה, מזלגות, אגן שמן ומחשב גיר שאינן חלק
ממערכת תיבת ההילוכים. 4. על פי הנטען בכתב התביעה, מאחר שבטופס הבדיקה נמצא ליקוי בתיבת הילוכים כאמור,
הופנו התובעים, לאחר רכישת הרכב למוסך באשקלון, אך לא עלה בכוחו של האחרון לתקן את הליקוי.

3. 1 מתוך 7

ה- אם

ישראל

בית משפט לתביעות קטנות באשדוד

תיק 58485-06-19 בוכריס ואח’ נ’ קרסו מוטורס בע”מ ואח’

5. התובעים ניגשו למשרדי נתבעת 2 ומשם נשלחו למוסך ייצמרתי באשדוד, וזאת לאחר
שהבחינו ברעש הבוקע מתיבת ההילוכים במהלך הנסיעה, רעש זה תואר על ידי
התובעים כיישריקהיי. 6. המוסך אליו הופנו התובעים, קרי, מוסך ייצמרתי קבע, כי יש צורך בהחלפת תיבת
ההילוכים, אך הנתבעות לא הסכימו להחליף תיבה זו והפנו את התובעים למוסך ייחיים גירים” בחולון, לשם שיפוץ הגיר. התובעים טוענים כי מוסך חיים גירים לא הצליח לתקן את בעיית השריקה ולכן שבו התובעים למוסך צמרת, שקבע שוב שיש צורך בהחלפת תיבת ההילוכים.

.

7. 8.

9. התובעים עותרים לסעד בסך 20,000 ₪, המשקף לשיטתם את עלות החלפת תיבת
ההילוכים, כשבסכום זה נכלל רכיב עוגמת נפש, הפסד ימי עבודה וכן יעבודה זמן
בדיקותיי. הראיות שצירפו התובעים לביסוס תביעתם בהיבט של כשל בתיבת ההילוכים, מתבססות
על עדותם בדבר הרעש הבוקע מתיבת ההילוכים, אבחנותיו של מוסך ייצמרתי שקבע כי יינמצא רעש שריקה במהירות 55 קמייש ל- 40 קמייש בהאטהיי, אבחנה נוספת מטעם מוסך ייצמרת’י לפיה יש צורך בהחלפת תיבת הילוכים וחוות דעתו של מהנדס מכונות בהתמחות רכב, מר בנימין דווידיאן אשר קובעת בתמצית כי בתיבת ההילוכים המותקנת ברכב זה מסוג תיבת הילוכים רציפה, ישנו רעש מסוג יייללה (כמו רעש של
שריקה) בזמן האטהיי. נתבעת 1 טענה כי היא הבעלים של נתבעת 2 ועל כן מבחינתה התביעה רלוונטית לגביה
בלבד. בכתב הגנתה ציינה נתבעת 1, כי הרכב נמכר לתובעים עם כתב אחריות ולאחר שהתובעים בדקו את מצבו ובכל זאת מצאו לנכון לרכוש אותו. הנתבעת 1 התחייבה לשאת על חשבונה את תיקון הרכב, אך לשיטתה הרכב תוקן על חשבונה במוסך בחולון וזאת לאחר כמעט 5 חודשי שימוש שעשו התובעים ברכב ממועד רכישתו. נתבעת 1 הדגישה, כי תיבת ההילוכים עברה שיפוץ ולאחר מכן אף הוחלפה בתיבה משומשת
אחרת, הכל על חשבונה ומתוך רצונה לקיים את מכלול התחייבויותיה כלפי התובעים. 10. אשר לליקוי הספציפי שעליו הצביעו התובעים אותה שריקה הבוקעת מתיבת ההילוכים
בעת האטת מהירות הנסיעה, טענה נתבעת 1, כי לאחר בדיקה מעמיקה שהיא ביצעה הרי שמדובר ברעש טבעי של תיבת ההילוכים, מגלגלי התמסורת המצויים בה ועל כן, אין מדובר בליקוי, או בבעיה, כי אם פעולה סבירה של תיבת ההילוכים. עוד טענה נתבעת 1, כי מדובר בצליל טבעי ונלווה של תיבת ההילוכים. אין מדובר בפגם תפקודי

24 25

2 מתוך 7

ה- אם

ישראל

בית משפט לתביעות קטנות באשדוד

תיק 58485-06-19 בוכריס ואח’ נ’ קרסו מוטורס בע”מ ואח’

כלשהו והראיה לכך היא שהתובעים עושים שימוש ברכב שגמע מאז מכירתו כ-35,000

קיימ נוספים.

11. נתבעת 1 תמכה את עמדתה בדבר תקינות תיבת ההילוכים באמצעות חוות דעתו של מהנדס
מכונות-מומחה לרכב, מר שלמה נצר. בחוות דעת זו צוין כי קיים יצליליי הבוקע מתיבת ההילוכים, אך אין מדובר בבעיהיי כי אם בפעולה סבירה של תיבת ההילוכים. המהנדס נצר הדגיש בחוות דעתו, כי תיבת ההילוכים מתפקדת כהלכה ועל אף הצליל הנשמע בהאטה בתיבת ההילוכים, הרי שאין מדובר בפגם תפקודי, אלא בצליל בלבד
ועל כן, אין מדובר כלל בפגם. 12. אם נבור את הבר מן התבן, הרי שתביעת התובעים מתבססת על כתב האחריות הכולל את
התחייבות הנתבעות כלפי התובעים לתיקון תיבת ההילוכים. הנתבעות לא התכחשו לחובתן לתיקון תיבת ההילוכים ולמעשה עיקר טענת ההגנה מתמצית בכך שתיבת ההילוכים תקינה, הרכב מתפקד באופן סביר והראיה לכך היא שהתובעים עושים בו שימוש יומיומי וללא כל חשש.

13. בהקשר זה אני מוצא לנכון להפנות לתייא (י-ם) 9670/00 מילר נ’ יוניון מוטורס בע”מ
(פורסם בנבו). שם קבעה כב’ השופטת מ’ אגמון-גונן, כי:

“בפסיקה נקבע, כי על התובע להוכיח את תנאי סעיף האחריות, וכן כי חלה אחריות על המקרה נשוא המחלוקת. משהוכחו תנאים אלו על ידי התובע, יעבור נטל ההוכחה לנתבעת, אשר תידרש להוכיח כי התקלה ברדיאטור נכנסת בגדר החריגים לאחריות”.

בפסק דין זה הפנתה כב’ השופטת אגמון-גונן, לפסק דינו של כב’ השופט אי אור בעייא 787/88 סלים שבו נ’ דימלר בנץ א.ג. תקדין עליון 91(1), 640, עמ’ 641, שם נקבע כי:

ויש לדחות את הטענה בדבר העברת נטל ההוכחה על המשיבות. המערער השתית תביעתו על עילה חוזית: סעיף אחריות בחוזה רכישת המכונית, לפיו חלה חובת התיקון על המשיבות. על מנת להוכיח תביעתו זו היה עליו להוכיח גם את תנאי סעיף האחריות, וגם שעל פי העובדות חל סעיף האחריות על המקרה. רק אם יוכיח את שני אלה, יוכיח את עילת תביעתו. על פי תנאי האחריות המוסכמים בין הצדדים, לא די שאירעה תקלה למכונית בתקופת האחריות, אל זו צריכה להיות

3 מתוך 7

ה- אם

ישראל

בית משפט לתביעות קטנות באשדוד

תיק 58485-06-19 בוכריס ואח’ נ’ קרסו מוטורס בע”מ ואח’

תוצאה של פגם בייצור, ולא תוצאה של בלאי בשימוש או העדר טפול ותחזוקה סדירים או שימוש בחלפים שאינם מקוריים. על המערער היה להוכיח קיומו של תנאי זה. אכן, יתכנו מקרים על פיהם ניתן יהיה להסיק מעצם גילויו של פגם פלוני, שמקורו לכאורה בפגם בייצור. במקרה הזה נטל הבאת ראיות לסתור חזקה עובדתית זו יעבור אל המשיבות. אך בנסיבות המקרה, הואיל שהתקלה אירעה לאחר שהמערער נסע במכונית כ – 86,000 ק”מ לא הונחה תשתית לקיומה של חזקה עובדתית כזו. משכך, לא עמד המערער בנטל ההוכחה שהיה מוטל עליו’י.

14. תשתית פסיקתית זו, רלוונטית לענייננו, שכן גם בענייננו הוכיחו התובעים קיומו של סעיף
אחריות ביחס לתיבת ההילוכים והחלת סעיף האחריות על הליקוי לגביו נטען בחוות דעת המומחה מטעם התובעים. הנתבעות מצדן (כאמור) לא החריגו את הליקוי ממסגרת האחריות ועל כן, התשתית ההסכמית-חוזית שבין הצדדים, מלמדת שיש לבחון את הטענות העובדתיות טכניות, ביחס לליקוי הנטען ואם אגיע למסקנה שאכן קיים ליקוי, כי אז הנתבעות חבות כלפי התובע בשל מכלול ההתחייבויות החוזיות ולרבות מתוקף כתב האחריות. על הנתבעות יהיה לשכנע, כי אין ברכב כל פגם המצדיק את הפעלת סעיף האחריות.

15. תיבת ההילוכים המותקנת ברכב היא מסוג תיבת הילוכים רציפה הידועה בשמה הלועזי CVT, ראשי תיבות של :
Continuously Variable Transmissions. מדובר במנגנון המורכב בעיקרו מזוג גלגלות המחוברות ביניהן באמצעות רצועה. אין בתיבה זו הילוכים מובנים, אלא מספר בלתי מוגבל של העברות כוח מן המנוע לגלגלי הרכב. המרחק או הרוחב שבין גלגלות תיבת ההילוכים משתנה לפי מידת הכוח הדרושה וכך מסופקת תאוצה סדירה. תיבה זו טומנת בחובה מספר יתרונות לרבות ניצול יעיל יותר של אנרגיה קינטית.

16. המהנדס מטעם התובעים, מר בנימין דווידיאן טען בחוות דעתו, כי הוא הבחין ביייללהיי
בזמן האטת מהירות. לשיטתו, מדובר ביירעשי הנובע מתוך תיבת ההילוכים. מהנדס זה טען, כי מציאת הגורם לרעש ייקשה למדיי, אך ייתכן כי מדובר בפגם במיסבי המערכת, או בהתחממות יתר של נוזל ההידראולי, או בפגם ברצועה המחברת בין הגלגלות.

4 מתוך 7

ה- אם

ישראל

בית משפט לתביעות קטנות באשדוד

ת”ק 58485-06-19 בוכריס ואח’ נ’ קרסו מוטורס בע”מ ואח’

המהנדס דווידיאן טען, כי יצרן הרכב הכיר בחבותו הנובעת מבעיות שבתיבת ההילוכים מן הסוג המותקנת ברכב התובעים ובין היתר בפגם מסוג רעש. בעניין זה הסתמך
המהנדס דווידיאן על מקורות מן המרשתת. 17. המהנדס מטעם הנתבעות, מר שלמה נצר, טען בחוות דעתו, כי הוא אינו יכול לדעת מה
הייתה התקלה בתיבת ההילוכים שתוקנה במוסך בחולון, אך הצליל אותו שמע במהלך נסיעת המבחן שערך ברכב, בתחום מהירות מסוים בהאטה, הוא יצליל טבעי הנלווה לפעולת תיבת ההילוכים ואינו מצביע על תקלה”. כמו-כן, ציין מהנדס הנתבעות כי אילו הייתה תקלה בתיבת ההילוכים, התקלה הייתה מחריפה עם חלוף הזמן ואף הייתה באה לידי ביטוי בשיבוש פעולת תיבת ההילוכים. לטענתו, מקום בו הרכב מתפקד כהלכה, ללא שיבוש בהעברת הכוח מן המנוע לגלגלים, לא ניתן לקבוע כי אותו צליל מלמד על פגם בתיבת ההילוכים המחייב את החלפתה. מהנדס זה דחה את טענות המהנדס דווידיאן בדבר תקלה רוחבית, או בהכרת היצרן בפגמים בתיבת ההילוכים

הנדונה.

18. לאחר הגשת חוות דעת המהנדסים התקיים לפניי בתאריך 137.20. דיון, שנועד בין היתר,
לברר את עמדות המהנדסים לאשורן. מסיבה שאינה ברורה לי, חרף החלטה ספציפית
בנושא, התובעים לא זימנו את המומחה מטעמם לדיון. 19. מומחה הנתבעות-המהנדס נצר, העיד בדיון, כי הוא שמע צליל במהלך האטת הרכב
ובמהירות של 60 קמייש עד 40 קמייש. לטענת מומחה זה אין המדובר ביישריקהיי, אין בעיה תפקודית בתיבת ההילוכים עצמה, הצליל נובע משום שיידברים מתחככים זה בזהיי, אך ברור שהצליל נובע מתוך תיבת ההילוכים. המומחה הוסיף והעיד כי ברכבו הפרטי אין צליל כגון זה, אך אין מדובר בתקלה, אין מדובר בפגם ולמעשה ייאדם סביר לא היה שם לב לרעש כזה”. לשאלתי, השיב המומחה נצר, כי עלות תיבת הילוכים
חדשה היא בסכום של בין 27,000 ₪ ל 30,000 ₪. 20. הגעתי לכלל מסקנה, שניתן להתבסס על ממצאיו העובדתיים של המהנדס נצר הדומות
במהותן לאלו של המהנדס דווידיאן, של התובעים ואף של מוסך ייצמרתי בכל הקשור לרעש הקיים והנובע מתיבת ההילוכים. מאידך גיסא, דעתי שונה מדעתו של המהנדס נצר ביחס למשמעות שיש להסיק נוכח קיומו של רעש לוואי הבוקע מתיבת ההילוכים
ועל כך ארחיב להלן. 21. למן תחילת הדרך, התובעים טענו כי מתיבת ההילוכים בוקע רעש אותו כינו יישריקהיי
ומהנדס הנתבעות מכנה “צליליי. מוסך ייצמרתי אליו הופנו התובעים בידי הנתבעות

5 מתוך 7

ה- אם

ישראל

בית משפט לתביעות קטנות באשדוד

תיק 58485-06-19 בוכריס ואח’ נ’ קרסו מוטורס בע”מ ואח’

קבע, כי מדובר ברעש הבוקע מתיבת ההילוכים במהירות האטה שבין 60 קמייש עד 40 קמייש. מומחה התובעים חיזק מסקנה זו ואף קבע כי השריקה נובעת מפגם כלשהו
במנגנון התיבה הפנימי. 22. במחלוקת שבין התובעים לנתבעות אם אותה שריקה בתיבת ההילוכים מחייבת את
החלפתה משום שמדובר בפגם בתיבת ההילוכים, אני מקבל את עמדת התובעים, שכן, לדעתי גם פגם הבא לידי ביטוי בצליל חריג שאינו מאפיין רכב רגיל מהווה פגם המחייב תיקון ובמקרה דנן, נוכח כישלון הנתבעות בביצוע התיקון – החלפת תיבת ההילוכים
בשלמותה לתיבת הילוכים חדשה לחלוטין. 23. לשיטתי, רעש בעת נסיעה ברכב מהווה פגם. אין חולק, כי מדובר ברעש חריג שאינו מאפיין
את כלל הרכבים מן הסוג המדובר. רעש חריג זה מצביע על ליקוי, גם אם אין מדובר ליקוי תפקודי המונע שימוש ברכב. ממילא ברור שרכב תקין מן הסוג שרכשו התובעים,
אינו מתאפיין ברעש נלווה, או בייצליליי (אליבא דמומחה נצר). 24. בניגוד לעמדת מומחה הנתבעות הנכבד, איני סבור כי מדובר בפגם ייאסתטייי. צליל חריג
הנשמע מתיבת ההילוכים של הרכב פוגע בחדוות הנהיגה וביכולת של התובעים ליהנות מן הרכב. הצליל הבוקע מתיבת ההילוכים בכל נסיעה פוגע במידת ההנאה והנוחות וחמור מכך, יש בו כדי לפגוע בביטחון שחשים התובעים בעת נסיעתם ברכב ולעצם השימוש בו. כבר נקבע, כי אדם הרוכש מכונית, אינו משלם רק עבור המכונית גופה, אלא ערכה נמדד גם במידת ההנאה, הרווחה והנוחות שהיא מזכה את המשתמש בה. ראו: ת”א (ת”א) 57388/05 ליסקר אור נ’ חברת מכשירי תנועה בע”מ (2612.07.), עייא (ת”א) 94/79 אביבי נ’ בני משה קרסו פייד תשיימ (2) 426,430. לכן, הגעתי למסקנה לפיה, גם אם מדובר בפגם אשר בא לידי ביטוי בצליל חריג, אשר נשמע בהאטת הרכב,
עדיין יש לתקן ולהחליף את תיבת ההילוכים, על מנת להסיר לחלוטין את הליקוי. 25. יתר על כן, מכירת הרכב עם פגם משום רעש הנובע מתיבת הילוכים היא בגדר הפרת חובת
המוכר על פי חוק המכר, תשכ”ח-1968, שכן על פי סעיף 11 לחוק הנייל, המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם מכר לו נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל (סעיף 11 (3)), או נכס שאינו מתאים לדגם שהוצג לקונה ושניתן לגביו כתב אחריות (סעיף 11 (4)). בענייננו, ניתן לראות בנתבעות כמי שהפרו התחייבותן כלפי התובעים על פי חוק המכר, תשכ”ח-1968, שכן הדעת נותנת שרכב מסוג ניסן קשקאי משומש אינו מתאפיין בתכונה שבאה לידי ביטוי ברעשי רקע מתיבת ההילוכים. בהקשר זה יוער, שאף מומחה הנתבעות לא טען, כי מדובר באיפיון שגור ברכבים מסוג זה.

6 מתוך 7

ה- אם

ישראל

בית משפט לתביעות קטנות באשדוד

ת”ק 58485-06-19 בוכריס ואח’ נ’ קרסו מוטורס בע”מ ואח’

26. כאמור, מוסך צמרת אשר בדק את הרכב מספר פעמים (ומטעם הנתבעות), קבע כי יש צורך
בהחלפת תיבת ההילוכים. התיקון אותו ביצע מוסך הנתבעות פעמיים (ייחיים גיריסיי), לא צלח ומשמומחה הנתבעות לא הציע דרך מעשית לתיקון הפגם (שכן, לדידו אין מדובר בבעיה כלל), אזי יש לקבל את עמדת התובעים לפיה יש להחליף את תיבת ההילוכים בשלמותה.

27. כאמור, מומחה הנתבעות המהנדס נצר, העריך שעלות החלפת תיבת הילוכים אינה פחותה
מסך 27,000 ₪. התובעים העמידו את סכום תביעתם על סך של 20,000 ₪ ועל כן יש לפסוק לזכותם את הסכום האמור הכולל בתוכו את יתר רכיבי התביעה ולרבות אובדן ימי עבודה ועגמת נפש. התובעים עתרו לפסיקת סך 3,925 ₪ עבור עריכת חוות דעת המהנדס מטעמם. מאחר שמהנדס התובעים לא התייצב לשם מתן עדותו, החלטתי להפחית מן הסך הנייל ולפסוק את כלל הוצאות התובעים בגין ניהול התביעה בסך
2,000 ₪ בלבד. 28. סוף דבר-התביעה מתקבלת. הנתבעות תשלמנה לתובעים סך 22,000 ₪ בתוך 30 ימים מיום
המצאת פסק הדין לידי הנתבעות שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בתוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום, ב’ אב תשייפ, 23 יולי 2020, בהעדר הצדדים.

ערן אביטל, רשם בכיר

7 מתוך 7

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

המעורבים בפסק הדין 

באיזה תאריך פסק הדין פורסם?

מהו זמן פרסום פסק הדין?

כל הפרטים החשובים לגבי פסק דין זה בנקודות מתומצתות

 

error: תוכן זה מוגן !!