לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

איצצצצ

ישראל

בית המשפט המחוזי בחיפה

22 ספטמבר 2020

ע”ו 4727-09-20

בפני כב’ הנשיא, רון שפירא

המערער

ת”ז ע”י ב”כ עו”ד רון שחם

נגד

המשיבים

1. מדינת ישראל 2. מרכז בריאות הנפש מזרע (מזור) 3. הפסיכיאטר המחוזי- מחוז צפון 4. מרכז פורום יושבי ראש ועדות פסיכיאטריות כולם ע”י פרקליטות אזרחית מחוז חיפה

פסק דין

הרקע לערעור וטענות הצדדים: לפני ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית שהתקיימה בבית החולים יימזוריי ביום 3008.20. (להלן: “הוועדה”), לפיה הוחלט על הארכת אשפוזו של המערער עד לחודשיים, דהיינו, עד ליום 2910.20..

בהחלטת הוועדה נכתב כי קיימת מסוכנות עצמית ברמה גבוהה וכן קיימת מסוכנות לאחרים ברמה בינונית. צוין כי מדובר במטופל דייר רחוב השרוי במצב פסיכוטי מלווה בסיכון ולכן לא ניתן בשלב זה לשקול חלופת אשפוז. על כן, הוחלט להאריך את האשפוז הכפוי עד 2910.20.. הוועדה ציינה כי התבקש דויית סוציאלי בדיון הקודם ולכן האשפוז הוארך בשבועיים, אך עדיין לא הוצא דויים שכזה. צוין כי ככל שיוגש שוב לוועדה, מתבקשת המחלקה לדאוג כי ייערך דויים סוציאלי לגביו ואודות אפשרויות שילובו בקהילה.

ב”כ המערער טוען כי שגתה הוועדה כאשר האריכה את הוראת האשפוז לאור העובדה כי במערער לא מתקיימים התנאים הנדרשים לצורך הוראה על אשפוז כפוי. נטען להעדר תשתית עובדתית המבססת את אחת העילות להמשך אשפוז כפוי. כן נטען כי לא הוכחה קיומה של מסוכנות המצדיקה את המשך האשפוז. נטען כי התנהלותו של המערער במחלקה, כמו גם הופעתו בפני הוועדה, מחזקים את המסקנה כי אין עוד הצדקה לאשפוזו. נטען כי הוועדה חרגה מסמכותה עת האריכה את האשפוז בחודשיים, בזמן שבקשת המחלקה הייתה להארכה למשך חודש. נטען כי הוועדה לא נימקה החלטתה זו ולא הסבירה כיצד ההחלטה מתיישבת עם החלטת הוועדה הקודמת אשר קבעה כי המסוכנות אינה מידית והאריכה את אשפוזו של המערער בשבועיים לצורך קבלת דוייח סוציאלי בשל חשש כי המערער לא יוכל להסתדר מחוץ למסגרת בית חולים, דויים שלא התקבל לוועדה הנוכחית. נטען כי הוועדה טעתה כאשר לא בחנה חלופות אשפוז. כן נטען כי המסוכנות כפי שניתן להבין מהחלטת הוועדה

1 מתוך 3

איצצצצ

ישראל

בית המשפט המחוזי בחיפה

22 ספטמבר 2020

ע”ו 4727-09-20

הקודמת היא שהמערער מפסיק טיפול באיזשהו שלב וכרגע הוא מטופל אז המסוכנות היא לא מידית. נטען כי ניתן למצוא חלופה של מעקב ופיקוח.

ב”כ המשיבים טוען כי לא נפל פגם בהחלטת הוועדה, שהינה מנומקת ומפורטת והמערער קיבל זכות טיעון באמצעות בא כוחו. נטען כי הוועדה קבעה שקיימת מסוכנות ברמה גבוהה והתייחסה לכך שהמערער שרוי במצב פסיכוטי חסר כל תובנה למצבו ולצורך בטיפול וכדומה. נטען כי החלטת הוועדה עומדת בכל הקריטריונים הקבועים בחוק הן מבחינת מצבו והן מבחינת המסוכנות והיא קבעה שאם המערער יובא לוועדה חדשה יידרשו להעמיד בפניה דויים סוציאלי. נטען כי הוועדה חשבה בזמן אמת במנותק מהשאלה שלא הוגש הדויים הסוציאלי מהוועדה הקודמת, כי מתקיימים לעת הזו התנאים להארכת האשפוז והיא פעלה בהתאם לסמכותה. נטען כי הוועדה מוסמכת להאריך לתקופה כפי שקבוע בחוק ולכן היא קבעה הארכה לחודשיים ימים לאור מצבו של המערער נכון למועד הבדיקה ועל סמך החומר שעמד בפניה. נטען כי לא נפל פגם בשיקול הדעת או בהנמקת הוועדה ודין הערעור להידחות. נטען גם כי לפי הדויית הסוציאלי המשפחה אינה יכולה להתמודד עם המערער בבית מפאת חוסר שיתוף פעולה והוא זקוק למסגרת.

דיון ומסקנות: לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ועיינתי בחומר המונח לפני, החלטתי כי יש להחזיר את עניינו של המערער לוועדה, תוך מתן הוראה על השלמת הדויים הסוציאלי ובחינת עניינו של המערער מחדש על ידי הוועדה ככל שניתן קודם לחג הסוכות ובמועד קרוב אפשרי.

21 22

יש לקבל טענת ב”כ המערער כי לא נמצא נימוק מספיק בהחלטת הוועדה להאריך את הוראת האשפוז בחודשיים ימים. לא הוכח כי מסוכנות המערער הינה גבוהה, זאת כאשר בוועדה קודמת נקבע כי המסוכנות אינה מידית ויש לקבל דויים סוציאלי בשל החשש כי המערער לא יוכל להסתדר מחוץ למסגרת בית החולים. יצוין כי לביהמייש הוגש דויים סוציאלי, אשר לא עמד בפני הוועדה, אך מדובר בדויים שאינו עונה על כל השאלות שנשאלו ושבגינן התבקש הדויים, הקובע שהמערער זקוק למסגרת שיקומית משום שהמשפחה אינה יכולה להתמודד עמו בבית, מבלי שנבחנו אפשרויות שיקומיות מחוץ לאשפוז בבית החולים.

כפי שטען ב”כ המערער, הוועדה דנה בעניינו של המערער מבלי שקיבלה את הדויים הסוציאלי שעל קבלתו הורתה בהחלטה קודמת ולא ברור כיצד נקבע שמסוכנותו של המערער הינה גבוהה. כמו כן, בשל אי קבלת הדויים הדרוש גם לא נבחנה לעומק האפשרות לשחרר את המערער לטיפול מחוץ למסגרת האשפוז. טענת ב”כ המערער כי התנהלותו של המערער במחלקה תקינה לא נסתרה.

על כן, בסיכומו של דבר, הנני מורה על החזרת עניינו של המערער לוועדה לדיון במועד קרוב ככל שניתן, כמפורט לעיל. אני מורה על השלמת הדויים הסוציאלי באופן בו תהיה תמונה מלאה בפני הוועדה בכל הנוגע לאפשרות לשחרר את המערער תוך קבלת טיפול מחוץ למסגרת האשפוז בבית החולים. הוועדה

2 מתוך 3

איצצצצ

ישראל

בית המשפט המחוזי בחיפה

22 ספטמבר 2020

ע”ו 4727-09-20

תקבל דויים סוציאלי משלים ותדון בעניינו של המערער מחדש במועד קרוב אפשרי, ככל שניתן עוד קודם לחג הסוכות.

המזכירות תעביר לב”כ הצדדים ולבית החולים “מזור” עותק מפסק הדין. כמו כן ישלח פסק הדין לעו”ס שטיפלה בהכנת הדו”ח ושפרטי הקשר עמה רשומים בדויית ליד חתימתה

ניתן היום, ד’ תשרי תשפייא, 22 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

י

/ 2 3 4

רון שפירא, נשיא

3 מתוך 3

לחזור למשהו ספיציפי?

Picture of פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

באיזה תאריך פסק הדין פורסם?

מהו זמן פרסום פסק הדין?

error: תוכן זה מוגן !!