ביהמ”ש המחוזי בחיפה, השופט אבי לוי: תקציר וגזר דין למורשע בשתי עבירות של סחר בסם מסוכן והחזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית (ת”פ 60484-03-22)

לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

‏28 דצמבר 2023

‏ט”ז טבת תשפ”ד

DOCPROPERTY DocNumber * MERGEFORMAT 4700-1039-2023-010182

תקציר גזר-דין ת”פ 60484-03-22 מדינת ישראל נ’ מסרוואה

ביהמ”ש המחוזי בחיפה, השופט אבי לוי

אימן מסארווה הורשע על-סמך הודאתו בשתי עבירות שעניינן סחר בסם מסוכן ובעבירת החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית. עניינו של נאשם זה הופרד מעניינם של אחרים שהואשמו עימו בכתב האישום מאחר שסמוך למועד שנקבע למתן גזר דינם נתגלה, כי הנאשם סובל מגידול ממאיר וזקוק להתערבות רפואית דחופה.

לנאשם, יליד 1972, ארבע הרשעות קודמות שבגינן ריצה הנאשם ארבע שנות מאסר ומחצה. בית המשפט עמד על כך, שהמעשים שבעשייתם הורשע הנאשם חמורים שכן הוא “הרוח החיה” אשר הניעה את ביצוען של עסקאות הסמים אל מול הסוכן. הוא סחר פעמיים בכמות בלתי מבוטלת של סם מסוכן מסוג קוקאין והחזיק בו שלא לצריכה עצמית, תוך שהוא מפעיל את יתר הנאשמים לבצע עמו את פעולות אלו או לסייע לו.

על פי עובדות ההרשעה, בתאריך 18.8.21 שוחח נאשם 1 עם סוכן משטרתי. סוכם, כי נאשם 1 ימכור לסוכן סם מסוכן מסוג קוקאין בכמות של כ- 100 גרם תמורת 24,000 ₪, ביום המחרת. ואכן, הנאשם וחבריו מכרו סם מסוכן מסוג קוקאין במשקל כולל של 98.25 גרם נטו. בין התאריכים 9.9.21 ו – 11.9.21 סיכמו הנאשם והסוכן שהנאשם ימכור לסוכן סם מסוכן מסוג קוקאין בכמות של 100 גרם תמורת 240 ₪ (לגרם). הנאשם אכן סיפק באמצעות שותפיו סם מסוכן מסוג קוקאין במשקל כולל של 99.69 גרם נטו.

מעשיו של הנאשם היו מודעים ומכוונים לביצוע העסקה. חלקו בביצוע העבירה כאמור הוא המרכזי ביותר. הוא אמנם הסתייע וביצע בצוותא את העסקאות עם הנאשמים האחרים, אך קשירת הקשר והתכנון המוקדם מיוחסים בעיקר אליו. כתוצאה מביצוע מעשיו עלולים היו להיגרם נזקים ממשים לבריאותם של בני אדם בשים לב לאופי הסמים וכמותם. בפועל, לא נגרמו נזקים כתוצאה מהמעשה, שכן הסמים סופקו לסוכן.

בית המשפט ציין, כי על הערכים החברתיים שבהם פגעו מעשיו של הנאשם אין צורך להכביר מילים. ביצוען של שתי עבירות שעניינן סחר בסמים מסוכנים פוגעת בערכים הנוגעים בשמירה על בריאות-הציבור וההגנה עליו מפני פגיעתו מעבירות הנלוות לעבירות הסמים. נוכח אופי הסם שנסחר (בשתי הזדמנויות שונות) ראוי לקבוע, כי מידת הפגיעה בערכים הללו, כפי שזו ניבטת ממעשיו של הנאשם היא גבוהה.

בית המשפט עמד על כך, שהשפעתו של סם הקוקאין היא הרסנית. בית-המשפט העליון עמד לא פעם על הצורך למגר את תופעת הפצת הסמים המסוכנים (בפרט הקשים שבהם) באמצעות נקיטת יד קשה מול הסוחרים ופגיעה בשרשרת הספקת הסם. עוד נקבע כי בעבירות מסוג זה יש מקום להתייחס בין היתר לסוג הסם ולכמותו. גישתן של הערכאות השיפוטיות כלפי העוסקים בסמים קשים (בפרט כלפי אלו הסוחרים בהם) היא בלתי-מתפשרת וקובעת כלל של הטלת מאסר מאחורי סורג ובריח לתקופות ממושכות מטעמים של הרתעה, גמול והלימה.

תפקידו וחלקו של הנאשם הוא המרכזי ביותר, בהתייחס למעורבים האחרים. בינו ובין הסוכן קיימת היכרות מוקדמת והוא זה אשר שוחח בתחילה עם הסוכן וסיכם עמו כי ימכור לו סם מסוכן תמורת 24,000 ₪. הוא אף סיכם את מיקום העסקה. בהתאם לעובדות כתב האישום הנאשם הוא “אדריכל” התוכנית העבריינית. הנאשם עשה את שעשה ככל הנראה על רקע רצונו להשיג “כסף קל”. בהתחשב במכלול, נקבע מתחם הענישה ככזה הנע בין 42 חודשי מאסר לריצוי בפועל לבין 65 חודשי מאסר לריצוי בפועל לצד עונשים נלווים.

בית המשפט נטל בחשבון את העובדות הבאות: הנאשם נטל אחריות על מעשיו, הודה במשפטו, חסך זמן שיפוטי ונטל אחריות מלאה על מעשיו תוך הבעת חרטה, צער ובושה. עברו הפלילי של הנאשם אינו נקי. הנאשם החל בתהליך טיפולי מסוים בזמן מעצרו; לבני משפחתו של הנאשם נגרם וייגרם נזק כלכלי פועל יוצא של מאסרו. הנאשם חלה בסרטן במהלך מעצרו והוא זקוק לניתוח לשם הסרת הגידול. סיכויי החלמתו של הנאשם לאחר קבלת טיפול מתאים הם גבוהים; מחוות הדעת הרפואית שהוגשה עלה, כי אין בהשתת עונש מאסר מאחורי סורג ובריח כדי לסכן את חייו של הנאשם או למנוע ממנו טיפול הולם שעלול לקצר את חייו. נקבע, שמשאלה הם פני הדברים, אין עסקינן כאן במקרה חריג המצדיק סטייה ממתחם העונש ההולם מטעמי צדק; עם זאת, אין להתעלם כליל ממצבו הרפואי של הנאשם. השהות מאחורי סורג ובריח היא קשה לאדם בריא; היא קשה שבעתיים לאדם הסובל מבעיה רפואית משמעותית, הן במישור הגופני הן במישור הנפשי. החלמה ושיקום היא תקופה קשה לכל אדם; היא תקופה קשה עוד יותר למי שחירותו נשללה ממנו. משכך, ראוי להתייחס אל אדם המרצה עונש כשהוא סובל ממחלה משמעותית או כשהוא מצוי בהליכי שיקום והבראה כמי שסבלו פועל יוצא משלילת חירותו רב יותר. בכך יש להתחשב עת גוזרים את עונשו. לפיכך, הוחלט להתחשב במצבו הרפואי בגדרי מתחם הענישה שנקבע.

הוטלו עליו 46 חודשי מאסר לריצוי בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי קנס בן 3000 ₪, חילוט סך בן 15,200 ₪ שנתפס בביתו.

*** התקציר אינו בא להחליף את גזר-הדין, הנוסח המחייב הוא זה של גזר-הדין המלא ***

לחזור למשהו ספיציפי?

Picture of פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!