ביהמ”ש העליון, הרכב בראשות השופט יצחק עמית: פסק דין אפרים נוה נ. מדינת ישראל (בג”ץ 4922/19 )

לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

בית המשפט העליון תקציר פסק הדין בבג”ץ 4922 / 19 אפרים נוה נ. מדינת ישראל
תאריך מתן פסק הדין:
9 . 12 . 2019
שופטי ההרכב: י’ עמית, ע’ גרוסקופף, אי שטיין
המערערים: אפרים נוה ובר כץ
המשיבה: מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה היום את עתירתם של אפי נוה ובר כץ, לבטל את
החלטת בית משפט השלום, שדחתה את בקשתם לקבלת חומר לביסוס טענתם לאכיפה
בררנית. הטענה הועלתה כטענה מקדמית במסגרת ההליך הפלילי שמתנהל נגדם בבית משפט השלום בגין עבירות של כניסה ויציאה מישראל שלא כחוק וקבלת דבר במרמה.
עם זאת, בית המשפט קבע כללים מנחים בשאלות המשפטיות העקרוניות
שהעתירה עוררה, ונתן הוראות אשר יאפשרו לעותרים להגיש בקשות בהתאם לכללים האמורים. בפסק הדין נקבע, בין היתר, כי אין לחוק חופש המידע תחולה במסגרת
ההליך הפלילי; כי בקשה לגילוי מידע הנחוץ לצורך בירור טענה לאכיפה בררנית
צריכה להיות מוגשת לפי סעיף 108 לחוק סדר הדין הפלילי; כי הנטל להנחת תשתית
ראייתית ראשונית לביסוס הדרישה לקבלת מידע ומסמכים בנוגע למדיניות האכיפה
מוטל על הנאשם; כי נטל זה נמוך מהרף שנדרש לצורך סתירת חזקת התקינות
ולהוכחת האכיפה הבררנית עצמה; וכי המסגרת לבירור טענות בדבר אכיפה בררנית
היא סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי במסגרת ההליך הפלילי עצמו.

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!