ביהמ”ש השלום פ”ת, השופטת לימור חלד רון: החלטה בבקשה להרחקת יו”ר קבוצת בני סכנין מכלל משחקי הקבוצה עד סוף עונת הכדורגל 2024 (בש”ע 11028-02-24)

לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

בש”ע 11028-02-24 מדינת ישראל נ’ אבו יונס

לפני כבוד השופטת לימור חלד-רון

המבקשת

מדינת ישראל

נגד

החשוד

נוכחים:

מוחמד אבו יונס ת”ז 056290232

בייכ המבקשת רס’יב סטניסלב מולדבנוב

החשוד בעצמו

פרוטוקול

07 פברואר 2024

מספר פל”א 44139/2024

בייכ המבקשת:

החשוד תקף מאבטח במשחק כדורגל, הצגתי אתמול לבית משפט סרטון, שבו רואים את התקיפה.
אנו מבקשים שהחשוד יורחק ממגרשי כדורגל בהם משחקת קבוצת כדורגל בני סכנין. והרחקה מכלל

משחקי קבוצת כדורגל בני סכנין וזאת עד סוף עונת הכדורגל לשנת 2023-2024.

החשוד:

קודם כל אני רוצה להציג את עצמי, אני איש עסקים במשך 42 שנה, עובד בכל הארץ, לא באזור מסוים,
14 שנה אני יו”ר איחוד קבוצת בני סכנין, קבוצה בליגת על. בחיים שלי לא בעסקים הפרטיים ולא
בכדורגל לא היתה טיפת אבק על שמי, לא עם משטרה ולא עם אנשים ולא עם מאבטחים ולא עם שום
דבר, כדורגל מלא אמוציות ואני תמיד מתאפק. מה שקרה במשחק זה אני הדובר וחבר ההנהלה רצינו
לעבור לחדר הלבשה של הקבוצה המעבר שאני עושה בכל המגרשים ואין מעבר אחר, אני מזדהה בפני
המאבטח, אני אומר לו אני אמר יונס יוייר הקבוצה, למרות שלא ידעתי מיהו, הוא היה לבוש רגיל,
הראיתי לו צמיד מעבר חופשי, ואני רוצה להגיע לחדר שחקנים, לא רק במשחק הזה, כל השנים זה
אותו מעבר, הוא רצה למנוע ממני והיה איזה ויכוח, דרך אגב, הדובר תפקידו להיות בשטח, לא שמותר
לו. הדובר חובתו להיות שם, שהוא מביא את המרואיינים לערוץ הספורט, אני אין לי טענות. התערב
יו”ר התאחדות הכדורגל, והשלמנו עם המאבטח, אין לי טענות נגדו. מי שמינה אותו לא הגדיר לו מי
מותר ומי אסור לו. דובר ויוייר אתה מונע מאיתנו את הכניסה אז מי צריך להיות שם, בתנועה
סלקטיבית אמרתי לו לך, וזה מה שהיה. אני רוצה להראות לך את הכתבה מיום 30.01.2024 שאמרו
שאני קיללתי וגידפתי והיה מנכ”ל נתניה שניסו לבנות תיק, לא היה, לא קיללתי ולא עשיתי שום דבר

3

4

123 +50

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

07 פברואר 2024

בית משפט השלום בפתח תקווה

בש”ע 11028-02-24 מדינת ישראל נ’ אבו יונס

לאף אחד, אמרתי להם אני מכבד אתכם שאתם באים אלינו, יו”ר הקבוצה כיבדנו אותו שהיו אצלנו
חודש וחצי לפני כן, נתנו קפה וממתקים ומילה אחת לא שמע. אני יוייר קבוצה מתארח ואוסרים עליי
להגיע לחדר הלבשה, אין דרך אחרת ואני עושה מה שעשיתי 14 שנה ומעולם לא היה לי שום דבר עם
מאבטחים ולא עם קבוצות. אני רוצה להראות לך סרטון קטן שתראי אם הגבתי משהו במשחק הזה.
מציג לבית משפט סרטון, שאני יושב ביציע קבוע, יראה בית משפט אם הגבתי. אני עם מעיל כחול.
תראי אם עשיתי איזה תנועה. בסוף אני צריך להגיע לבית משפט? אני אבו יונס. אנחנו עם המאבטח
התפייסנו והוא בן אדם מדהים וגם זה לא מצא חן בעיני המשטרה, כי רצו לתפור לי תיק, תוך כדי
שאני יושב בחקירה, עוד לא הסתיימה החקירה כבר בONE כתבה יוייר בכיר יושב בחקירה תחת
אזהרה כדי להכפיש את שמי שתמיד היה נקי, לא הסתבכתי בחיים בפלילים, לא במשטרה ולא בשום
דבר, הסיבה היחידה כי ניצחנו במשחק, אם היינו מפסידים לא היה קורה שום דבר.
לא התכוונתי והכתבה לא כתבה את מה שהיה, זה היה בעמדת השידור, אני הרמתי את היד, ככה
בתנועה, וזהו, אנחנו התפייסנו, מי שממונה עליו לא אמר לו פשוט למי מותר ולמי אסור, אני יוייר
הקבוצה ולי מותר. אני העוגן הפיננסי של המועדון הזה, יש לנו כ-1,000 ילדים וכל החלטה של הרחקה
יכולה לפגוע ולרסק את המועדון.

24

25

26

27

28

29

30

31

2222222233

32

33

34

החלטה

<128>>

בפניי בקשה לפי החוק לאיסור אלימות בספורט, התשס”ח 2008 (להלן: חוק למניעת האלימות
בספורט או החוק), להורות על הרחקתו של המשיב מכלל משחקי קבוצת הכדורגל בני סכנין עד סוף
עונת הכדורגל 2024.

המשיב הוא יוייר קבוצת בני סכנין.

אליבא דמשטרה, המשיב התנהג באופן אלים תוך הפרת הסדר הציבורי באירוע ספורט, ולא ציית
להוראות אחראי לבטיחות, סדרן או שוטר.

המשיב לא התייצב לדיון הראשון בבקשה, שנערך בפניי אתמול – 6.2.24, והדיון נדחה להיום.

נציג המבקשת חזר על הבקשה, והציג מסמך מהיחידה החוקרת (במ/1) ממנו עולה כי דווקא בשל
תפקידו של המשיב בעולם הכדורגל, מצופה כי ישמש דוגמא, ועל כן יש להרחיקו כמבוקש.

המשיב תיאר את השתלשלות העניינים אשר הובילה לחשדות נגדו, ופירט את הרקע לדברים. בין
היתר עמד על הטעות שעשה המאבטח, שמנע מהמשיב ומדובר הקבוצה להגיע לחדרי ההלבשה של
שחקני הקבוצה, הגם שהדבר מותר להם, דבר שהעלה את קצפו של המשיב והוביל למעשיו. המשיב

4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2221

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

07 פברואר 2024

בית משפט השלום בפתח תקווה

בש”ע 11028-02-24 מדינת ישראל נ’ אבו יונס

תיאר את הליך הפיוס שנערך לאחר מכן, במעורבות של ההתאחדות לכדורגל, ואף הציג מכתב
התנצלות שנשלח בעניין זה (במ/3). במהלך דבריו, המשיב החמיא למאבטח, הוא קורבן העבירה,
והדגיש כי התרשם שאותו מאבטח קיבל מראש הנחיות לא מתאימות, אשר הובילו לכך שבטעות מנע
מהמשיב והדובר להגיע לחדר ההלבשה של הקבוצה.

דיון והכרעה

כידוע, המסגרת המשפטית הרלוונטית לענייננו הינה החוק לאיסור אלימות בספורט, שם סעיף 17
קובע כך:

לבקשת תובע, רשאי בית המשפט לתת לאדם צו הרחקה או הגבלה כאמור
בסעיף 18, אם ראה כי התקיים אחד מאלה:

(1) האדם התנהג באופן אלים או תוך הפרת הסדר הציבורי באירוע
ספורט, או שקיים לגביו חשד סביר שעבר עבירה הקשורה לספורט,
אך לא ציית להוראות שוטר או סדרן לאירועי ספורט;

(2) התנהגותו של האדם במהלך אירוע ספורט נותנת בסיס סביר לחשש
כי הוא עלול להתנהג בעתיד באופן אלים או תוך הפרת הסדר הציבורי
באירוע ספורט או להתבטא התבטאות גזענית או שהוא שיכור או
תחת השפעת סם מסוכן או חומר מסכן, או שיש חשד שהוא שיכור
או תחת השפעה כאמור; לעניין זה”,סם מסוכן “ויחומר מסכן – ”
כהגדרתם בחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים,
התשע”ג-2013.

סעיף 18 קובע כך:

בית משפט רשאי לתת צווים (בחוק זה – צו הרחקה או הגבלה), כמפורט

להלן:

(1) צו האוסר על אדם לעשות את אלה, כולם או מקצתם:
(א) להיכנס למקום שבו מתקיים אירוע ספורט, באירוע ספורט מסוים;
(ב) להיכנס למקום שבו מתקיים אירוע ספורט, לתקופה שלא תעלה על
שלוש שנים);

(ג) להימצא בתחום מרחק מסוים שייקבע ממקום שבו מתקיים אירוע
ספורט, לעניין אירוע ספורט מסוים או בתקופה שלגביה ניתן צו לפי
פסקת משנה (ב);

(2) צו הקובע הגבלות או תנאים-
(א) לכניסתו של אדם לאירוע ספורט מסוים;

(ב) לכניסתו של אדם לאירוע ספורט לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים;
(ג) להימצאותו של אדם במקום שבו מתקיים אירוע ספורט, לתקופה שלא
תעלה על שלוש שנים.

5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

26

07 פברואר 2024

בית משפט השלום בפתח תקווה

בש”ע 11028-02-24 מדינת ישראל נ’ אבו יונס

לשון הסעיפים ללמדנו כי נדרשת רמת הוכחה של “חשד סביר” או “בסיס סביר לחשש”י, ולא רמת

הוכחה הנדרשת ברגיל בהליך הפלילי (ראו לענין זה בש”פ 7317/15 קדוש נ’ מדינת ישראל, פורסם
בנבו, 7.2.16, שם, פיסקה 34).

לאחר שעיינתי בתיק החקירה, ובפרט בסרטון שהוצג לי, מצאתי קיומו של חשד סביר לכך כי החשוד
התנהג באופן אלים או תוך הפרת הסדר הציבורי באירוע ספורט, בהתאם לדרישת סעיף 17(1) לחוק,
ולפיכך קמה עילה להורות על הרחקתו.

עם זאת, איני יכולה להתעלם מהעובדה כי קורבן העבירה ביקש לחזור בו מתלונתו, ואף הסביר
במשטרה כי עשה זאת לאחר שהמשיב התנצל בפניו, והציג למשטרה את מכתב ההתנצלות (אשר הוגש
לי במהלך הדיון גם על ידי המשיב עצמו). בזהירות הנדרשת בשלב זה אציין, כי דברים אלו עולים
בקנה אחד עם דבריו של המשיב בדיון על הליכי הפיוס שנערכו לאחר התקרית.

לצד האמור, גם לא ניתן להתעלם מהעובדה כי המשיב אינו בגדר צופה או אוהד רגיל, אלא מי שמשמש
יוייר הקבוצה. היעתרות לבקשת המשטרה להרחיק את המשיב ממשחקי קבוצת בני סכנין עלולה
להגיע כדי פגיעה בחופש העיסוק שלו, ובוודאי כזו החורגת מהרחקתו של “אוהד רגיליי, ואף עשויה
להביא לפגיעה בהתנהלות הקבוצה כולה, באופן שאינו סביר ובוודאי עולה על הנדרש.

לאור האמור לעיל, אני סבורה כי למרות קיומו של חשד סביר במקרה דכאן, לאור הסבריו המפורטים
של המשיב בפניי, עמדת קורבן העבירה והפגיעה הקשה שעלולה להיגרם למשיב ולקבוצה, ככל
שיורחק ממשחקי קבוצת בני סכנין, אין מקום להיעתר לבקשה. כאן המקום להזכיר, שככל שהמשיב
יורשע בסופו של דבר בעבירה המיוחסת לו, ניתן יהיה להוציא צו הרחקה כנגדו בהתאם לסעיף 19
לחוק לאיסור אלימות בספורט.

בסיום הדברים מצאתי להבהיר, כי איני מקלה ראש במעשיו של המשיב, ויש ממש בטענות המבקשת
כי דווקא בשל מעמדו הרם בעולם הכדורגל, עליו לשמש דוגמא ומופת. אין לי אלא לקוות כי נסיבות
הארוע מושא הבקשה יילמד עייי כלל הגורמים הרלבנטיים לצורך הפקת לקחים, על מנת שמשחקי
הספורט בישראל, ובפרט משחקי הכדורגל, ייערכו ברוח ספורטיבית בלבד.

ניתנה והודעה היום כ”ח שבט תשפ”ד, 07/02/2024 במעמד הנוכחים.

לימור חלד-רון, שופטת

.

בש”ע 11028-02-24 מדינת ישראל נ’ אבו יונס

הוקלד על ידי מיטל כהן עקיבא

7

07 פברואר 2024

1

לחזור למשהו ספיציפי?

Picture of פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!