בימ”ש עליון, אב”ד שופט יצחק עמית: פס”ד בעתירת התנועה למען איכות השלטון בישראל בעניין השימוע הקבוע לראש הממשלה (בג”ץ 6389/19)

ישראל
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג”ץ
6389 / 19
לפני:
כבוד השופט י’ עמית כבוד השופטת ע’ ברון כבוד השופטת י’ וילנר
העותרת:
התנועה למען איכות השלטון בישראל
נ
ג
ד
המשיבים:
1. היועץ המשפטי לממשלה 2. פרקליט המדינה 3. ראש הממשלה, חה”כ בנימין נתניהו
עתירה למתן צו על תנאי; בקשה לקביעת מועד דיון
בשם העותרת:
עו”ד אליעד שרגא; עו”ד תומר נאור; עוייד אלון
ספיר
פסק-דין
השופטת י’ וילנר:

1. בעתירה זו מבקשת העותרת, התנועה למען איכות השלטון בישראל, כי נורה ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המדינה ולראש הממשלה לבוא וליתן טעם מדוע לא יבוטל הליך השימוע בעל-פה שנקבע לראש הממשלה ואשר קבוע ליום 2 . 10 . 2019 .
2. טענתה המרכזית של העותרת נסבה על הפרסום בתקשורת לפיו ראש הממשלה הגיש ליועץ המשפטי לממשלה “מסמך טיעונים ריק” לקראת השימוע, ובו נכתב אך כי הוא כופר בכל הטענות נגדו, וזאת ללא נימוקים או התייחסות לראיות שהועברו לפרקליטיו. לטענת העותרת, קיום השימוע בנסיבות אלה אינו עולה בקנה אחד עם הנחיות פרקליט המדינה מספר 14 . 21 “הליכי יידוע ושימוע בהליכים פליליים” (להלן: הנחיות פרקליט המדינה או ההנחיות). בפרט, נטען כי הדבר עומד בניגוד לסעיף 40 להנחיות הקובע כי קיומו של שימוע בעל-פה “מותנה בהגשת טיעוני החשוד בכתב ובזמן
כאמור, מלשון הוראות אלה עולה כי ההנחיות מותירות מרחב של שיקול דעת לרשויות התביעה באשר לקיום שימוע לבקשת חשוד. כך, במקרים המתאימים, יש על פי ההנחיות מרחב של שיקול דעת לרשויות התביעה לחרוג מהקווים המנחים האמורים.
מכל מקום, שיקול הדעת לגבי קיומו של השימוע והיקפו במקרה זה מסור בסופו של יום ליועץ המשפטי לממשלה.
5. מכל הטעמים שלעיל, ומשלא מצאתי כי קיים חשש שהיועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה פעלו בחוסר סבירות בהחלטתם לקיים את השימוע, דין העתירה להידחות ללא צורך בתגובה.

ניתן היום, כ”ו באלול התשע”ט ( 26 . 9 . 2019 ).
ש
ו
פ
ט
ש ו פ ט ת
ש ו פ ט ת

R01 . docx _19063890 מב מרכז מידע, טל’ 077 – 2703333 ; אתר אינטרנט, http : / / supreme . court . gov . il