וועדת השחרורים של הנהלת בתי המשפט, יו”ר השופט בדימוס משה מכליס: החלטה בבקשה לשחרור מוקדם של אסיר שהורשע בעבירות של החזקת נשק (וש”ר 35074-06-22)

לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

בפני

פני יו”ר ועדה, כבוד השופט בדימוס משה מכליס

חברת ועדה – יהודית אבניאלי, חינוך

חבר ועדה – מאיר כהן, עו”ס

נציג/ת שב”ס – רחל חן אלון

מזכירת וועדה – טוהר ברנס

מבקשים

אחמד אזברגה (אסיר)

נגד

משיבים

מדינת ישראל

החלטה

האסיר מרצה את מאסרו הראשון לתקופה של שנה ו-4 חודשים בגין עבירות של החזקת נשק.

ב”כ המשיבה מתנגד/ת לשחרורו המוקדם של האסיר.

ב”כ המשיבה מגיש/ה ר”פ בעניינו של האסיר.

ב”כ המשיבה מגיש/ה עמדת מטא”ר שאינה מביעה עמדה למעט ציון חומרת העבירה.

טוענ/ת ב”כ המשיבה לחומרת העבירה.

טוענ/ת ב”כ המשיבה כי לאסיר עבר תעבורתי מכביד והיא מציגה 7 כתבי אישום התלויים ועומדים נגדו.

טוענ/ת ב”כ המשיבה כי האסיר מסר 2 גרסאות מדוע הוא החזיק באותו נשק.

טוענת ב”כ המשיבה כי תמוה מדוע זה החליטה וועדת השלב להעלות את האסיר שלב בהליך הטיפולי בכלא לאחר שהוא הפר את כללי הטיפול.

מפנה ב”כ המשיבה לדוח העו”ס ולמסקנותיה.

טוענ/ת ב”כ המשיבה כי האסיר לא שילם את כל הקנס שהוטל עליו.

טוענ/ת ב”כ המשיבה כי האסיר לא מגלה תובנה כנה ואמיתית למעשיו והשלכותיהם.

טוענ/ת ב”כ המשיבה כי אין בכוחה של תוכנית רש”א לאיין את המסוכנות.

ב”כ האסיר פרס בפנינו את הרקע המשפחתי.

טען ב”כ האסיר שתוכנית רש”א יש בה לתת מענה לבעיותיו.

טוען ב”כ האסיר כי האסיר עבר הליך טיפולי בכלא.

טען ב”כ האסיר כי התנהגותו בכלא ראויה.

הוועדה שמעה דברים מפי האסיר.

באשר להתנהגותו של האסיר בכלא אין כל טענה.

באשר למידת מסוכנותו של האסיר לציבור באם ישוחרר מונחת בפני חברי הוועדה עמדת מטא”ר שלמעשה אינה מביעה עמדה.

מדוח העו”ס אנו למדים על הרקע האישי והמשפחתי.

מציינת העו”ס את הרקע למעשה שעשה האסיר, סכסוך בין בנו לבין ילד אחר.

מציינת העו”ס את גרסת האסיר לעבירה.

מתארת העו”ס את שילובו של האסיר בהליך הטיפולי במח’ צבר למניעת אלימות.

מציינת העו”ס שהדרך הטיפולית ידעה עליות ומורדות.

מציינת העו”ס כי האסיר הועלה לשלב ב’ של הטיפול לאחר שהצליח להעמיק בתכנים הטיפוליים.

מציינת העו”ס כי האסיר החל לגלות תובנות משמעותיות יותר הקשורות לאופן ניהול חייו.

מציינת העו”ס כי ניכר כי המאסר מהווה גורם הרתעתי וטראומתי עבורו.

מעריכה העו”ס כי האסיר זקוק להמשך טיפול לאחר השחרור.

רש”א במסמך מיום 2.11.22 מתארת את ההליך הטיפולי וחוזרת על מסקנות העו”ס.

מתארת רש”א את הבעיות הכלכליות של האסיר עקב קריסת עסקיו.

מציינת רש”א את גרסת האסיר לנשק שנתפס ברכבו.

מעריכה רש”א שהאסיר מתאים להכנת תוכנית מטעמה.

באותו יום הודיעה רש”א כי יהיה עיכוב בהגשת התוכנית.

ביום 22.11.22 מגישה רש”א תוכנית שיקום בעניינו של האסיר.

רש”א מציינת את ההליך הטיפולי שעבר האסיר בכלא.

עיון בפס”ד של ביהמ”ש המחוזי מגלה תסקיר שירות המבחן.

שירות המבחן המליץ כי יוטל על האסיר צו מבחן ומאסר בדרך של עבודות שירות.

שירות המבחן מעריך כי האסיר מביע נכונות להשתלב בהליך טיפולי.

מציין שירות המבחן כי נערכה סולחה בין שתי המשפחות שבעטין עבר האסיר את העבירה המיוחסת לו.

עיון בר.פ. של האסיר מגלה כי לחובתו הרשעה פלילית אחת משנת 2014.

ב”כ המשיבה הדגישה את ריבוי עבירות התעבורה.

בחינת העבירות שבגינן הסתיים ההליך מגלה כי רובן ככולן הינן עבירות קנס.

בחינת התיקים המחכים לבירור דינם שאת כתבי האישום בהם הגישה המדינה מגלה כי מתוך 7 תיקים שני תיקים משנת 2009, 2 משנת 2010, אחד משנת 2017 ו-2 משנת 2021.

גם תיקים אלו הם בגדר עבירות קנס.

העבירה שביצע האסיר אינה קשורה כלל ועיקר לנהיגה.

לפיכך אין מקום לתת משמעות לתיקי התעבורה.

חברי הוועדה בחנו את ההליך הטיפולי שעבר האסיר בכלא ואכן בהליך היו עליות ומורדות, אך בסופו של יום החליטו הגורמים המטפלים להעלות את האסיר שלב לאחר שהתרשמו מהשתלבותו בהליך הטיפולי והכלים שרכש בהליך זה.

יש להביא בחשבון שמדובר במאסרו הראשון של האסיר.

תוכנית רש”א מהווה המשך להליך הטיפולי שעבר האסיר בכלא.

בנסיבות אלה סבורים חברי הוועדה כי האסיר הרים את הנטל המוטל עליו.

לאור כל העובדות שצוינו לעיל מורה הועדה על שחרורו של האסיר בתנאים הקבועים בחוק ובנוסף התנאים הבאים:

האסיר יגור בכתובת שכונה 30 בית 41 רהט.

לאסיר טלפון/פלאפון מספר – 050-5322250. לאשתו האסיר, סוהל – 050-8502272.

האסיר יוכל לשנות את כתובת מגוריו בתחום היישוב באישור רש”א.

האסיר יודיע למפקד תחנת המשטרה הקרובה למקום מגוריו, למנהל בית הסוהר על כל שינוי במקום מגוריו.

האסיר יוכל לשנות את כתובת מגוריו ליישוב אחר רק באישור הועדה.

האסיר יימצא במעצר בית בכתובתו החל מן השעה 22:00 ועד השעה 06:00 למחרת היום, בכל ימות השבוע.

האסיר יחתום בתחנת המשטרה הקרובה למקום מגוריו תוך 48 שעות ממועד יציאתו את שערי בית הסוהר ולאחר מכן פעם בשבוע.

האסיר יקיים את כל תנאי תוכנית השיקום בפיקוח רש”א.

רש”א תוכל לשנות את מקום עבודתו של האסיר לאחר קבלת אישור מראש מפרקליטות המחוז.

במידה ופרקליטות המחוז תתנגד לבקשה לשינוי מקום העבודה , תוגש בקשה לועדה.

רש”א תדווח לוועדה על כל הפרה של תנאי מתנאיי השחרור.

רש”א תמציא דו”ח תקופתי בדבר עמידתו של האסיר בתכנית השיקום המפוקחת על ידה לוועדה, וזאת מדי 3 חודשים, או במועד ישיבת המעקב, במשך כל תקופת תכנית השיקום, לרבות בדיקה עם המעביד.

האסיר לא יעבור כל עבירה.

האסיר לא יתרועע עם עבריינים, אלא במסגרת הטיפול.

האסיר לא יצא לחו”ל ללא אישור הועדה.

ניתן בזה צו עיכוב יציאה מהארץ עד ליום 13.8.23.

האסיר ישא עמו בכל עת את פנקס רישיונו.

כל שינוי תנאי מתנאי השחרור, למעט סעיף 3 ו – 9 לעיל, מחייב אישור הועדה מראש ובכתב.

האסיר מוזהר שאם יפר אחד מהתנאים הוא צפוי לביטול שחרורו.

תכנית השיקום מצורפת כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

הועדה קובעת ישיבת מעקב ביום 6.3.23 בשעה 09:00 שתתקיים בהיכל המשפט בבאר שבע.

האסיר יביא עמו את פנקס הרישיון ותלושי השכר.

רש”א תגיש עדכון למועד שנקבע.

לאור עמדת האסיר באשר לפרסום שמו –

לפרסם את ההחלטה עם שמו של האסיר.

<#2#>

ניתנה והודעה היום ו’ כסלו תשפ”ג, 30/11/2022 במעמד הנוכחים.

משה מכליס,

שופט (בדימוס)

גב’ יהודית אבניאלי,

חבר וועדה

מאיר כהן ,

חבר וועדה

רחל חן אלון

נציג שב”ס

ניתנה היום, ז’ כסלו תשפ”ג, 01 דצמבר 2022, בהעדר הצדדים.

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

פורטל פסקי הדין של ישראל

פס"ד חדשים באתר

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!