לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

בבית המשפט העליון
בש”פ
8108 / 19
לפני:
כבוד השופט ג’ קרא
המערער:
ליאור וולציק
נ ג ד
המשיבה:
מדינת ישראל

ערעור לפי סעיף 70ד לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 על החלטתו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בתפיים 40887 – 05 – 19 מיום 3 . 12 . 2019 שניתנה על ידי כב’ השופטים יעל רז-לוי, גילת שלו ואהרון משניות
תאריך הישיבה:

יייב בכסלו התשייפ ( 10 . 12 . 2019 )
בשם המערער: בשם המשיבה:
עו”ד אלון אייזנברג ערייד אפרת גולדשטיין רוזן
החלטה

ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כבוד השופטים י’ רז-לוי, ג’ שלו ו-א’ משניות) מיום 3 . 12 . 2019 לקבל את בקשת המשיבה ולבטל את צו איסור הפרסום בתפ”ח 40887 – 05 – 19 .
רקע והליכים קודמים

1. ביום 19 . 5 . 2019 הוגש נגד המערער, שהוא רופא במקצועו, כתב אישום ובו יוחסו לו עבירות מין במטופל שהופנה אליו לבדיקה (להלן: המתלונן), כשעל פי הנטען, העבירות בוצעו במספר הזדמנויות שונות במרפאתו של המערער.
.2
צו איסור הפרסום ניתן בהסכמת הצדדים. הסכמת המשיבה להותרת צו איסור הפרסום על כנו לאחר הגשת כתב האישום נגד המערער ניתנה בשל טענת המערער לאי
טענה נוספת של המערער היא כי פרסום פרטי ההליך עוד בטרם הוכרעה אשמתו תגרום לו נזק בלתי הפיך בשל “נצחיות” הפרסום בעידן האינטרנט ותגדע באחת קריירה שעליה עמל שנים רבות. זאת, אף שמדובר בתיק מורכב, הדורש הכרעה בין גרסאות, כשמול גרסת המתלונן עומדת גרסתו שלו, שטרם נשמעה, יחד עם ראיות רבות אחרות. על רקע זה טען, כי לא בכדי הסכימה המשיבה להותיר את צו איסור הפרסום על כנו עד לאחר שמיעת עדות המתלונן וכי החלטת בית המשפט קמא, בדחותו את הבקשה להמתין עד לאחר שתישמע עדותו שלו, שעתידה להישמע בעוד חודש וחצי, אינה סבירה.
בנוסף, טען המערער כי בהיותו רופא מומחה בכיר, יוביל פרסום שמו ברבים לכך שלא יוכל עוד לעסוק בעבודתו, גם אם יזוכה בהמשך. מה גם, שבשל הצורך ברופאים מתחום מומחיותו באזור הגיאוגרפי שבו הוא עובד, תצמח תועלת רבה יותר לציבור אם יתאפשר לו להמשיך בעבודתו עד שתישמע עדותו בבית המשפט.
המערער אף טען כי מן הבחינה העקרונית ראוי לבחון את טיב החריגים לעקרון פומביות הדיון, כפי שנקבעו בפסיקתו של בית משפט זה, ולשנות את נקודת האיזון בין האינטרסים השונים, לאור התעצמות השימוש במרשתת וברשתות החברתיות והפרסום “הנצחי” הכרוך בכך.
לפיכך, ביקש המערער כי, לכל הפחות, צו איסור הפרסום יוותר על כנו עד לאחר שתישמע עדותו שלו בבית המשפט המחוזי.
6. המשיבה התנגדה לבקשה וסמכה ידיה על החלטת בית המשפט קמא. בתגובתה, עמדה על עקרון פומביות הדיון שמכוחו חיסוי הליכים הוא חריג לכלל הנוהג. לשיטתה, לא עלה בידי המערער להצביע על פוטנציאל נזק חריג, שכן הוא לא הצביע על קשר, ישיר או עקיף, בין האובדן הקשה שחוו הוא ומשפחתו לבין פרסום כלשהו ולא הצביע על חשש מבוסס לפגיעה בבן משפחה נוסף. כמו כן, אף שלא חלקה על הנזק שעלול להיגרם לפרנסת המערער, הדגישה המשיבה כי לאור עיסוקו כרופא קיים אינטרס ציבורי מוגבר בפרסום וכי בנסיבות ביצוע המעשים המיוחסים לו, בחדר הטיפולים, יש כדי להחליש את הטענה לפגיעה במשלח ידו בשל הפרסום. עוד עמדה המשיבה על החשיבות שבפרסום שמם של נאשמים בעבירות מין על מנת לאפשר לנפגעים נוספים, ככל שיש כאלה, להגיש תלונה ועל מנת להזהיר את הציבור מפגיעות עתידיות אפשריות, בייחוד שעה שמדובר בנאשם ולא בחשוד, ולאחר שהמותב שקיבל את ההחלטה לבטל את צו איסור הפרסום הוא אותו מותב ששמע את עדות המתלונן.

במטופלות, ניתנו לאחרונה בבית משפט זה (בש”פ 2571 / 19 חורי נ’ מדינת ישראל, פסקה 14 ( 5 . 5 . 2019 ) (להלן: עניין חורי); בש”פ 1262 / 19 פלוני נ’ מדינת ישראל ( 27 . 2 . 2019 )) ועניינו של המערער אינו שונה מכך.
10. בנוסף, לא מצאתי כי יש בטענתו העקרונית של המערער ביחס לצורך בשינוי נקודת האיזון בשל אופי הפרסום ו”נצחיותו” בעידן הנוכחי, כדי להצדיק הותרת איסור הפרסום (וראו דברי השופטת ד’ ברק-ארז בעניין חורי).
11. כך גם לא מצאתי כי יש מקום להשהות את ההחלטה על הפרסום עד לשמיעת עדות המערער. אמנם, ההליך נגד המערער התנהל עד כה תחת איסור פרסום, בהסכמת המשיבה, ועדותו של המערער עומדת להישמע בזמן קרוב. יחד עם זאת, יש חשיבות לכך שהמותב שנתן את ההחלטה בעניין ביטול איסור הפרסום הוא אותו מותב ששמע את עדות המתלונן, כמו גם לכך כי השהיית ההחלטה על ביטול איסור הפרסום עד לאחר שמיעת עדותו של המערער, משמעה כי זו עשויה להינתן אף לאחר הכרעת הדין עצמה באופן החורג מן הכלל הבסיסי בדבר פרסום.
12. לאור כל האמור לעיל, דין הערעור להידחות. למען הסר ספק, איסור הפרסום על שמו של המתלונן ועל כל פרט העלול להוביל לזיהויו, יעמוד בעינו.

ניתנה היום, י”ז בכסלו התש”פ ( 15 . 12 . 2019 ).
ש ו פ
ט

Q03 . docx _19081080 סח מרכז מידע, טל’ 077 – 2703333 , 3852* ; אתר אינטרנט, http : / / supreme . court . gov . il

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!