לא מצאת פסק דין שחיפשת? ניתן לעשות חיפוש מתקדם ולמצא את כל רשימת פסקי הדין!

ד. א

ספר

“א-1

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע

סע”ש 31446-09-18

21 יוני 2020

לפני: כב’ סגן הנשיא השופט צבי פרנקל נציגת ציבור (עובדים) גב’ מרים יעיש נציגת ציבור (מעסיקים) גב’ דינה כהן

התובע:

ניקיטה סיסוליאטין ע”י ב”כ: עוה”ד ערן קייזמן ויוסי חזן

הנתבעת:

מדינת ישראל- משרד הבריאות ע”י ב”כ עו”ד מירן ספר מפרקליטות מחוז דרום

פסק דין

1. התובע רופא במקצועו, סיים בשנת 1992 את לימודי הרפואה ברוסיה. עם סיום לימודי הרפואה עבד כרופא נוירולוג בבית חולים, עד עלייתו ארצה בשנת 1998. ביום 209.2012. עבר התובע בהצלחה את בחינת הרישוי וקיבל רישיון לעסוק ברפואה בארץ.

2. התובע ביקש שניתן סעד הצהרתי שהוא עומד בכל התנאים לקבלת מענק משולב של התמחות במקצוע במצוקה בפריפריה והוא זכאי לסכום המענק בסכום של 331,270. המדינה דחתה את בקשתו מהסיבה שהוא עבר מהתמחות ממקצוע במצוקה אחד למקצוע במצוקה אחר (מרפואה פנימית לרפואה גריאטרית) דבר ששולל את הזכאות למענק.

3. התובע החל את התמחותו במחלקה הפנימית בבית החולים ייקפלויי ביום 95.2013. ועד ליום 1511.2013.. לטענתו הוא התכוון להתמחות במקצוע הנוירולוגיה בבית החולים ייקפלויי ברחובות השייך לשירותי בריאות כללית. אורכה של התמחות זו הוא 45. שנים. לטענתו, בהנחיית מנהלת המחלקה הנוירולוגית פרופ’ רונית גלעד, על מנת שתקופת העבודה במחלקה הפנימית תוכר כתקופת התמחות לצורך התמחות עתידית, נפתח פנקס ההתמחות שלו ביום 95.2013..

1 מתוך 11

ד. א

ספר

“א-1

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע

סע”ש 31446-09-18

21 יוני 2020

עם פתיחתה של המחלקה הנוירולוגית בחודש נובמבר 2013 החל התובע להתמחות בה, לטענתו בהתאם למתוכנן ולמוסכם עם פרופ’ גלעד. ביום 315.2014. פוטר התובע מעבודתו במרכז הרפואי ייקפלןיי ובשלב זה סיים למעשה את התמחותו בנוירולוגיה.

4. ביום 11.2015. החל התובע התמחות בגריאטריה בבית החולים “ברזילייי. התובע טוען שמאחר שבמסמך המענקים הוגדר מקצוע גריאטריה כמקצוע במצוקה והמרכז הרפואי ייברזילייי הוכר כבית חולים בפריפריה, הוא זכאי היה לקבלת המענק המשולב. המועד האחרון להגשת הבקשה למענק המשולב עבור מתמחים שהחלו בהתמחותם בשנת 2015 נקבע בחוזר משרד האוצר ליום 313.2016.. ביום 284.2015. הגיש התובע בקשה לקבלת מענק בגין ההתמחות בגריאטריה, שהוא כאמור מקצוע במצוקה בפרפריה וחתם על כתב התחייבות לעסוק במקצוע הגריאטריה בפרפריה לתקופה בת 45. שנים, שתחילתה ביום 11.2015..

5. ביום 218.2017. דחה הנתבע את הבקשה למענק, בנימוק כי זה הוגשה לאחר המועד האחרון להגשת בקשות עבור שנת ההתמחות 2013. עו”ד הרולד בר מנהל תחום בכיר ביחסי עבודה במשרד הבריאות דחה את פניית התובע וכתב למנהלת משאבי אנוש בבית החולים ברזילי שהתובע אינו זכאי למענק כי הוא התחיל את התמחותו במקצוע במצוקה פנימית בבית חולים קפלן ביום 95.13.. ביום 1711.13. התובע שינה יעד התמחותו במקצוע נוירולוגיה שאינו מקצוע במצוקה וביום 11.15. שינה יעד ומקום התמחות למקצוע במצוקה – גריאטריה. עו”ד בר כתב שמאחר שהתובע לא הגיש את בקשתו עד ליום 313.14., שהוא המועד האחרון להגשת מענק רופאים בגין התמחותו בשנת 2013 במקצוע מצוקה פנימית והוסיף שתקופת המעבר ממקצוע שאינו במצוקה אינה מזכה לקבלת מענק גם אם עבר מאוחר יותר למקצוע במצוקה.

6. :

התובע טען שהוא עמד בכל תנאי הזכאות המענק המשולב: בהתאם להוראות מסמך המענקים, תנאי הזכאות לקבלת המענק המשולב, הם: א. ההתמחות במקצוע שהוכר כמקצוע במצוקה. ב. ההתמחות מבוצעת במסגרת בית חולים השוכן בפרפריה. ג. הרופא המתמחה מועסק במשרה מלאה.
חתימה על כתב התחייבות לעבודה במקצוע במצוקה בפריפריה. ה. הבקשה למענק הוגשה במסגרת פרק הזמן שנקבע לכך.

ד.

2 מתוך 11

ד. א

ספר

“א-1

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע

סע”ש 31446-09-18

21 יוני 2020

התובע עומד בקריטריונים שנקבעו בחוזר משנת 2015. התובע התחיל ההתמחות במחלקה הפנימית בחודש מאי 2013 כדי להתפרנס עד שתיפתח המחלקה לנוירולוגיה ואכן מיד כשנפתחה התחילה בה ההתמחות. ההמתנה של התובע עד לפתיחת המחלקה הנוירולוגית, לא גרמה לזעזוע במחלקה הפנימית ולא גרמה לנזקים אותם רוצה המדינה למנוע במעבר ממקצוע במצוקה למקצוע אחר במצוקה. כאמור, אין לראות בתובע כמי שעבר ממקצוע במצוקה אחד למקצוע במצוקה שני. התובע עבר מהתמחות בנוירולוגיה להתמחות בגריאטריה.

אי מתן המענק לתובע רק מהסיבה שעבד ששה חודשים במחלקה הפנימית, שעה שלא התכוון כלל להתמחות ברפואה פנימית, תהא בלתי צודקת ותחטא למטרה לה יועדו

כספי המענקים.

על המדינה לשלם המענק לתובע בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין.

29. המדינה תישא בהוצאות התובע ובשכייט בא כוחו בסך כולל של 3,500 ₪ שעליה לשלם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין

30. זכות ערעור כדין.

ניתן היום, כ”ט סיוון תש”פ, (21 יוני 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

pinn ef’

(;

יז).

גב’ מרים יעיש נציגת ציבור (עובדים)

צבי פרנקל, שופט
סגן נשיא

גב’ דינה כהן נציגת ציבור (מעסיקים)

11 מתוך 11

ד. א

ספר

“א-1

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע

סע”ש 31446-09-18

21 יוני 2020

התובע טען שהוא עמד בכל התנאים בסעיפי המשנה א’ – ד’.

אשר לסעיף ה’ המתייחס למועד הגשת הבקשה, טען התובע שעמדת המדינה היא שגויה כי הוא לא התחיל התמחות במחלקה הפנימית לצורך קבלת המענק אלא עבד במחלקה הפנימית עד שתיפתח המחלקה הנוירולוגית. ולכן לא היה עליו להגיש את הבקשה למענק עם פתיחת פנקס ההתמחות ותחילת העבודה במחלקה פנימית בשנת 2013. לטענתו המועד הרלוונטי להגשת בקשה למענק משולב הוא שנת 2015, אז החל התמחות בגריאטריה. לטענתו פתח פנקס התמחות בחודש מאי 2013 על פי הנחיית פרופ’ גלעד על מנת שתקופת עבודתו במחלקה פנימית תוכר על ידי המועצה המדעית של הרייי כתקופת התמחות ותהווה חלק מכל התמחות עתידית בה יבקש להתמחות. ואכן, תקופת העבודה שלו במחלקה הפנימית הוכרה על ידי המועצה המדעית, המשמשת כגוף המקצועי האחראי על התמחויות הרופאים, כחלק בלתי נפרד מתקופת ההתמחות בגריאטריה.

7. העדה מטעם המדינה, הגב’ סימה רוזנבלום, המשמשת כמרכזת בכירה (שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר וכן כמרכזת ועדת המענקים מטעם משרד האוצר, אישרה בעדותה כי באופן זה בדיוק ניתן היה להכיר בתקופת העבודה במחלקה פנימית גם כחלק מתקופת ההתמחות בנוירולוגיה.

ייש:מפנה לסעיף 22 לתצהיר שלך, תאשרי בבקשה שלצורך התמחות בנוירולוגיה יש אפשרות לשלב 6 חודשים של רפואה פנימית באחד המסלולים ? ת:נכון. כתוב.” עמ’ 8 לפרוטוקול הדיון מיום 232.2020. (להלן – הפרוטוקול) ש’ 23-25.

8. כמפורט בסעיפים 13-15 לתצהירו, טען התובע שלמנהל המחלקה הפנימית והן לפרופי גלעד היה ברור שהוא לא מתכוון להתמחות ברפואה פנימית אלא בנירולוגיה וכי העבודה במחלקה פנימית הייתה לפרק זמן מוגבל ומיד עם פתיחת המחלקה הנוירולוגית, יחל לעבוד בה. זו הסיבה שבמהלך עבודתו במחלקה פנימית, השתתף בהכנה שנערכה להתמחות בנוירולוגיה ולא השתתף בהכנה שנערכה למתמחים ברפואה הפנימית. התובע אף העיד שכלל לא הוקצה לו תקן כמתמחה ברפואה

פנימית:

3 מתוך 11

ד. א

ספר

“א-1

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע

סע”ש 31446-09-18

21 יוני 2020

יית: לא ידעתי רק המתנה לנוירולוגית, לא היה תקן ולכן עבדתי שם רק לעבודה”. עמ’ 6 לפרוטוקול ש’ 18. יית:אני נכנסתי בקפלן להמתנה במחלקה נוירולוגית. שמים אותי בפנימית כי לא היה תקן, אמרו שאני רופא עוזר ואני בהמתנה בנוירולוגיה”. עמ’ 5 לפרוטוקול ש’ 17-18.

9. התובע העיד שנושא המענק הכספי לא היווה מבחינתו שיקול בבחירת מקצוע ההתמחות (שהרי מקצוע הנוירולוגיה בו חפץ כל כך אינו מזכה בקבלת מענק וכאמור גם אחרי שפוטר מעבודתו בבית חולים ייקפלויי המשיך בחיפוש אחר מקום התמחות בנוירולוגיה), אלא שהפעם הראשונה בה נודע לו כלל על קיומו של מענק בגין מקצוע במצוקה הייתה חודשיים לאחר תחילת ההתמחות בגריאטריה וגם אז באופן מקרי.

אתה לא ידעת שזה מקצוע במצוקה גריאטריה? נכון, לא עניין אותי רציתי רק לעבוד. אחרי חודשיים גיליתי כי רופאים דיברו על זה, אני לא ידעתי, הסבירו שיש פריפריה ויש זכות לקבל כסף ואמרתי יש לי משכורת מה זה? הלכתי להסתדרות לרונית מברזילי והסבירו לי. פרופסור רונית גלעד! לא ידעתי שיש את זה ודיברו איתי ואמרו לי שיש זכות לקבל מעמד ואז פניתי והגשתי בקשה. אתה בעצם אומר אחרי חודשיים בגריאטריה נודע לך אפשרות לקבל את זה?
כן, בפעם הראשונה נודע לי. ” עמ’ 4 לפרוטוקול ש’ 15-22.

10. התובע טען שבשנת 2013 לא הייתה כל אפשרות להגיש בקשה לקבלת מענק במצוקה, עבור רפואה פנימית, כאשר היה ברור וידוע לו ולבית החולים כי הוא מתעתד להתמחות בנוירולוגיה וודאי שלא עבור גריאטריה, שההתמחות בה החלה בשנת 2015, רק לאחר שהתמחותו של התובע בנוירולוגיה הופסקה על ידי בית החולים וכל מאמציו למצוא מקום התמחות אחר, עלו בתוהו. התובע טוען שהבקשה שהגיש בשנת 2015 הוגשה בהזדמנות הראשונה בה רשאי היה לעשות כן.

4 מתוך 11

ד. א

ספר

“א-1

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע

סע”ש 31446-09-18

21 יוני 2020

11. התובע טען שהוא לא עבר ממקצוע במצוקה למקצוע במצוקה. כעולה מסעיף 32 לתצהירה של הגברת רוזנבלום, המדינה מבססת טענה זו על הוראת חוזר המענקים לשנת 2015 ולפיה: ייאישור הבקשה למענק מותנה בכך שהחל ממועד תחילת ההתמחות לא עבר המתמחה ממקצוע במצוקה אחד למקצוע במצוקה אחריי. התובע טען שאין להחיל ההוראה באופן אוטומטי, אלא יש לשקול כל מקרה לפי נסיבותיו הוא ולא בכדי להסתדרות הרפואית בישראל היו השגות רבות בנוגע להחלטה באופן גורף. לטענת התובע לא התקיים כל מעבר, תקופת העבודה ברפואה פנימית הסתיימה עם פתיחתה של המחלקה הנוירולוגית וזאת כפי שסוכם עם פרופ’ גלעד. וההתמחות בנוירולוגיה הופסקה ביוזמת בית החולים שפיטר אותו ולפיכך, אין לראות בתובע כמי שעבר מהתמחות אחת לשנייה. כמו כן לטענתו, הוא לא עבר ממקצוע במצוקה אחד למקצוע אחר. לכל היותר ובהתייחס למונח יימעבריי, יש לראות בו כמי שעבר מהתמחות בנוירולוגיה, שאינו מקצוע במצוקה להתמחות בגריאטריה, שהוא מקצוע במצוקה. בנסיבות אלה, ברור שאין לראות בתובע כמי שעבר ממקצוע במצוקה אחד למקצוע במצוקה אחר.

12. לטענתו, הפרשנות למשפט ייהחל ממועד תחילת ההתמחותיי, מתייחסת להתמחות בגינה משולם המענק, כלומר, גריאטריה, בהתאם לפרשנות זו, מתחילת ההתמחות בגריאטריה שהחלה בחודש ינואר 2015, התובע לא עבר להתמחות במקצוע במצוקה אחר ולפיכך גם בשל נימוק זה אין להתחיל את הכלל של מעבר ממצוקה למצוקה כשולל זכאות למענק. לטענתו, גם מבחינת נסיבותיו האישיות ולאורם של שיקולי צדק, החלת הכלל במקרה שלו, תהא בלתי צודקת ובלתי ראויה. לטענתו לא היה כל ספק באשר לאמינותו ותום לבו בכל התנהלות בנושא המענק, אין מדובר ברופא שפעל אך ורק מתוך מניע של קבלת מענק כספי.

13. בסיכומיו הפנה בייכ התובע לכך שגם לאחר פיטוריו מבית החולים המשיך וחיפש מקום התמחות בנוירולוגיה, שכאמור אינו מקצוע במצוקה המזכה בקבלת מענק.
ואז אחרי כמה חודשים אתה נכנס לבית אבות פרטי באשקלון. כן. כשפיטרו אותי מקפלן עד לבית אבות כל יום חיפשתי מקום לנוירולוגי

ייש:

בכל הארץ.

ש. זאת אומרת שלא היה אכפת לך איפה לעבוד, העיקר לעבוד?
באתי מרוסיה ורציתי רק לעבוד.” עמ’ 4 לפרוטוקול שי 8-11.

5 מתוך 11

ד. א

ספר

“א-1

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע

סע”ש 31446-09-18

21 יוני 2020

14. כאמור, התובע טען שהוא כלל לא ידע על המענק עד לשנת 2015 והדבר לא היווה שיקול מבחינתו בבחירת מקצוע ההתמחות. לטענתו, מעדותה של הגב’ רוזנבלום ברור היה כי תקופת העבודה במחלקה הפנימית היא זו שעמדה בעוכריו וכי אלמלא תקופה זו, לו היה מתחיל התמחות בגריאטריה מיד לאחר ההתמחות בנוירולוגיה, היה מקבל את מלוא המענק. כאמור, עבודתו של התובע במחלקה הפנימית הייתה זמנית בלבד וזאת רק עד לפתיחתה של המחלקה הנוירולוגית ולא התובע ולא הנתבע ראו בה

כהתמחות ברפואה פנימית.

15. התובע טען שתשלום המענק המשולב יגשים את התכלית העומדת בבסיס מסמך המענקים מאחר שבסופו של דבר, הוא השלים תקופת התמחות ותקופת התחייבות מלאות במקצוע במצוקה גריאטריה בבית חולים פריפריאלי (בית החולים ברזילייי באשקלון). התובע הפנה לדבריה של גבי רוזנבלום:
אני מבין שאת מבחינתך כמדינה התכלית של המענקים לא הושגה במקרה

:

דנן בעניין התובע ?

זו שאלה מורכבת קצת. ייתכן שהיא הושגה…”. עמ’ 12 לפרוטוקול שי 14-16

16. הנתבע טען שהתובע לא עומד בתנאים שנקבע במסמך המענקים, מאחר שהתחיל התמחות בפנימית ולא הגיש את הבקשה במועד וכן כי עבר מהתמחות במקצוע אחד למשנהו ויש להיצמד לכתוב בפנקס ההתמחות ואין לחרוג מהכלל של אי תשלום המענק לרופא שעובד ממקצוע במצוקה למקצוע אחר במצוקה.

דיון והכרעה:

17. ביום 258.2011. נחתם הסכם קיבוצי בעניין שכר ותנאי עבודתם של רופאים בין הרייך מצד אחד לבין מדינת ישראל, שירותי בריאות כללית והדסה מצד שני. באותו יום חתם הממונה על השכר על מסמך שכותרתו יימענקים מותנים לעידוד עבודה במקצועות במצוקה ובפריפריהיי (להלן – מסמך המענקים). מסמך המענקים ותוכנו נמצאים בידיעתו השיפוטית של בית הדין לעבודה, הן לאור פסיקה רצופה ועקבית

6 מתוך 11

ד. א

ספר

“א-1

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע

סע”ש 31446-09-18

21 יוני 2020

סביב מענקי הרופאים בעקבות ההסכם הקיבוצי והן מהסיבה שהמסמך פורסם במסגרת פסקי דין ובאתר משרד האוצר.

18. במסמך המענקים נקבע מנגנון של מתן מענקים מותנים בסדרי גודל משמעותיים ביותר (300,000 ₪ למענק הבסיסי בגין מקצוע במצוקה או פריפריה ו – 500,000 ₪ בגין מענק לרופא במקצוע במצוקה בפריפריה) לרופאים שיחלו התמחות במקצוע במצוקה או יעברו לעבוד בפרפריה. העלות השנתית שנקבעה במסמך המענקים עמדה על 375. מיליון ₪ למקצועות במצוקה ו- 375. מיליון ₪ לפריפריה. תקציב המענקים יועד במקור לשמש לתשלום מענקים עד לשנת 2019. ואולם, בעידודה של הרייך ולבקשתה, הוחלט לנצל בשנים הראשונות את כלל התקציב שהוקצה. לפיכך, כלל התקציב שהוקצה לכתחילה לשם תשלום המענקים, מוצה עוד בסוף שנת 2014. שר האוצר החליט לאשר, העמדת תקציבים לתשלום מענקים לכל אחת מן השנים 2015

2019. –

19. לאחר שבחנו את הבקשה הגענו למסקנה שדין התביעה להתקבל.

20. פנקס ההתמחות של התובע נפתח ביום 95.13. במקצוע רפואה פנימית בבית חולים קפלן. רפואה פנימית הוכר כמקצוע במצוקה במסגרת רשימת המקצועות במצוקה שמופיעים במסמך המענקים. ביום 1711.2013. שינה התובע יעד התמחות למקצוע נוירולוגיה בבית החולים קפלן. התובע הפסיק התמחותו זו ביום 315.2014.. לפי פנקס ההתמחות, שינה התובע שוב יעד התמחות ביום 11.2015. למקצוע גריאטריה בבית החולים ברזילי. מקצוע הגריאטריה הוכר כמקצוע במצוקה במסמך המענקים. בית החולים ברזילי, נמנה על רשימת בתי החולים בפריפריה, המופיע בחוזר המענקים הראשון לשנת 2015. התובע השתמש לצורך כלל התמחויותיו לעיל, בפנקס ההתמחות שפתח ביום 95.2013., כאשר ההתמחות בגריאטריה מצוינת, כמו ההתמחות בנוירולוגיה, כיישינוי יעד התמחותיי. ביום 284.2015. הגיש התובע בקשה לקבלת מענק משולב, בגין התמחותו במקצוע הגריאטריה (מקצוע במצוקה) בפריפריה (בית חולים ברזילי).

21. התובע פתח פנקס התמחות בשנת 2013 ולא הגיש בקשה לקבלת המענק בתוך מסגרת המועדים הרלוונטיים שנקבעה ביחס למתמחים שפתחו פנקס התמחות בשנת 2013 כלומר עד ליום 313.2014., לאחר קבלת עמדת הריי לפיה כאשר מדובר במתמחה

7 מתוך 11

ד. א

ספר

“א-1

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע

סע”ש 31446-09-18

21 יוני 2020

שביצע כמה התמחויות, המועד הקבוע הוא המועד שעל פי פנקס ההתמחות של הרופא, הוא שינה את יעד ההתמחות למקצוע בגינו מבוקש המענק, המדינה חזרה בה מהטענה שהיה עליו להגיש את הבקשה למענק כבר בשנת 2013 (סעיף 20 לתגובת המדינה מיום

.(37.19.

22. לטענת התובע, הוא החל להתמחות בנוירולוגיה ביום 95.2013., כאשר התמחותו במחלקה פנימית אינה מהווה התמחות עצמאית, אלא רוטציה בתוך ההתמחות בנוירולוגיה. התובע התחיל התמחותו באופן רשמי מקצוע הרפואה הפנימית – וכך עולה מפנקס ההתמחות. עם זאת השתכנעו שהתובע לא הבין את משמעות פתיחת פנקס ההתמחות ברפואה פנימית והתחיל את ההתמחות רק כדי להתפרנס עד לפתיחת המחלקה הנוירולוגית.

23. השתכנענו שהתובע המתין לפתיחת המחלקה הנוירולוגית ועד לפתיחתה התחיל התמחות במחלקה הפנימית כדי שהיא תוכר כתקופת התמחות ותהווה חלק מכל התמחות עתידית בה יבקש להתמחות. השתכנענו שהתובע שאף להתמחות במחלקה הנוירולוגית והמתין לפתיחת המחלקה בחודש נובמבר 2013. התובע הוכיח את טענתו שהתמחותו ברפואה פנימית הייתה כחלק מהתמחותו במחלקה הנוירולוגית, למרות שבפנקס ההתמחות לא צוין שההתמחות ברפואה הפנימית הייתה חלק מההתמחות בנוירולוגיה. בחקירתו הנגדית העיד התובע שלא היה עבורו תקן כמתמחה ברפואה פנימית אלא אמרו לו שהוא רופא עוזר בהמתנה לנוירולוגיה (עמ’ 5 שורה 18). אמנם התובע בעדותו אישר שהוא לא נדרש להתחיל את ההתמחות במחלקה הפנימית כדי להתמחות בנוירולוגיה (עמ’ 6 לפרוטוקול שורה 26). המדינה טוענת שמהודעת הדואייל שצירף התובע לתצהירו מאת פרופ’ רונית גלעד מיום 259.17. עולה שלצורך התמחותו במחלקה הנוירולוגית הוא לא נדרש לעבוד במחלקה הפנימית קודם לכן. אכן התובע לא נדרש לעבוד במחלקה הפנימית כתנאי לקבלתו להתמחות במחלקה הנוירולוגית אולם מכתבה של פרופ’ רונית גלעד מתיישב עם טענות התובע ועם גרסתו העקבית שהתחיל לעבוד במחלקה הפנימית עד שתיפתח המחלקה הנוירולוגית והוא יוכל להתחיל את ההתמחות בה ואכן המחלקה הנוירולוגית נפתחה בנובמבר 2013 והתובע החל התמחות בנוירולוגיה עם פתיחת המחלקה. התובע היה מעוניין להתחיל לעבוד כמה שיותר מהר ולכן החל את עבודתו במחלקה הפנימית כי עדיין לא הייתה מחלקה נוירולוגית. איננו מקבלים את טענת בייב המדינה שעל התובע היה להז לעדות את פרופי גלעד ומשלא עשה כן יש לדחות את גרסתו.

8 מתוך 11

ד. א

ספר

“א-1

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע

סע”ש 31446-09-18

21 יוני 2020

24. התובע טוען, שמכיוון, שניתן להתחשב בתקופה של שישה חודשי התמחות במחלקה פנימית לצורך מילוי חובות ההתמחות בנוירולוגיה, ניתן להסיק כי התמחותו במחלקה הפנימית היוותה חלק מההתמחות בנוירולוגיה ולא התמחות עצמאית. גם העדה מטעם המדינה אישרה שניתן להכיר בתקופת העבודה במחלקה הפנימית גם כחלק מתקופת ההתמחות בנוירולוגיה (עמי 8 שורות 23-25 לפרוטוקול). זאת ועוד לצורך ההתמחות בגריאטריה הוכרה תקופת עבודתו של התובע במחלקה הפנימית.

25. המדינה הפנתה לחוזר משרד האוצר משנת 2015 הקובע כללים המגדירים את ההגבלות על המעבר ממקצוע מצוקה אחד למקצוע מצוקה אחר, אשר בעטיין שללה את זכאותו של התובע. לאחר שבחנו את ההנחיות הגענו למסקנה שבנסיבות הייחודיות של התובע אין מדובר במעבר בין מקצוע במצוקה אחד למשנהו. השתכנענו שעבודת התובע במחלקה הפנימית לא היוותה מבחינת התובע התמחות עצמאית (כאמור- התובע לא הגיש בקשה למענק בגינה). לא הייתה התחייבות של בית החולים להעסיק את התובע 45. שנים באותו מקצוע במצוקה. השתכנענו שמטרת התובע הייתה להתמחות במחלקה הנוירולוגית ועבודתו במחלקה הפנימית הייתה כדי להשתכר עד פתיחת המחלקה הנוירולוגית. אין לשלול באופן אוטומטי מענק במקרה שבפנינו, החלת הכלל של מעבר ממקצוע במצוקה למקצוע אחר אינה מתאימה למקרה שבפנינו. מועד תחילת ההתמחות בגינה משולם המענק היא ההתמחות בגריאטריה אותה התחיל התובע בחודש ינואר 2015. השתכנענו שמדובר בתובע שפעל בתום לב ולא מתוך מניע של קבלת מענק כספי ומעדותו עלה שלאחר שפוטר מבית החולים קפלן המשיך לחפש התמחות בתחום הנוירולוגיה (עמ’ 4 לפרוטוקול). שלילת המענק בגין העבודה במחלקה הפנימית ממאי 2013 עד נובמבר 2013 תהיה בלתי סבירה, מה גם שכאמור תקופה זו הוכרה כחלק מתקופת ההתמחות בגריאטריה בבית חולים ברזילי.

26. אנו מקבלים את טענת ב”כ המדינה שתכלית ההגבלה מפני מעבר ממקצוע מצוקה אחד לאחר נועדה לחיזוק אותם מקצועות במצוקה שיש בהם חוסר ברופאים, קשיי גיוס ושימור בתחום. הרעיון הוא להביא אל המקצועות במצוקה רופאים שעומדים בצומת בחירת מקצוע ההתמחות על מנת לחזק את המקצוע במצוקה ולהשפיע על בחירתם באופן שיעדיפו מקצוע במצוקה על הקשיים הכרוכים בכך, על פני המקצועות הרפואיים המועדפים ולעיתים היייוקרתייםיי ביותר. לכן, קבלת פרשנות לפיה מעבר

9 מתוך 11

ד. א

ספר

“א-1

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע

סע”ש 31446-09-18

21 יוני 2020

ממקצוע מצוקה אחד לאחר אינה שוללת זכאות למענק אינה סבירה, חותרת תחת תכלית המענקים, ואף אינה עולה בקנה אחד עם השכל הישר שכן קבלת טענת התובעת תביא לידי מצב בו רופא מתמחה, יוכל לנדוד בין מחלקה למחלקה וכך, מתאיינת ממנו האפשרות לרכוש מומחיות והתמחות באותה המחלקה והמקצועיי (ראו: 19921-01-17 ילנה רבייב נ’ משרד האוצר, ניתן ביום 129.2018.). אין במדיניות תשלום המענקים כל תכלית לתמרץ מתמחים לעזוב התמחות במקצועות במצוקה אלא בדיוק להיפך. אולם המקרה שבפנינו שונה מהסיבות שתיארנו לעיל, אין מדובר ברופא שבחר לעזוב מקצוע במצוקה לטובת מקצוע אחר.

:

27. המדינה בסיכומיה טענה שהיא מבקשת למנוע עזיבת מקצוע במצוקה והתובע אינו הרופא היחיד שעבר בין מקצועות במצוקה והוא נמנה על קבוצה גדולה של רופאים שבקשתם לקבל מענק נדחתה בעילה זו וסטייה מהכלל לפיו אין לתמרץ מעבר ממקצוע מצוקה אחד לאחר תגרום להשלכות רוחב בעלות היקף ניכר, השלכות שלא נלקחו בחשבון בעת פרסום מסמך המענקים וחוזרי הממונה על השכר וכפי שנקבע בבית הדין הארצי בעס’יק 31504-01-18 מדינת ישראל – הר”י (ניתן ביום 166.19.). כאמור אין מדובר במעבר בין מקצוע במצוקה אחד למשנהו ובנסיבות הייחודיות של תיק זה, ההחלטה לדחות את הבקשה למענק היא בלתי סבירה. התובע עמד בכל תנאי הסף לקבלת המענק. הענקת המענק תגשים את התכלית העומדת בבסיס מסמך המענקים וחיזוק המקצועות הנמצאים במצוקת כוח אדם בכלל ובבתי החולים של הפריפריה בפרט. אין לנו אלא להפנות לתשובתה של העדה מטעם המדינה בעמוד 12 לפרוטוקול כשנשאלה אם מגיע לתובע המענק: “אני חושבת שזה מקרה מורכב. אני חושבת, בגלל שאני רואה את כל הבקשות שמגיעות אליו וכי אני מכירה את כל המקרים החריגים ואני יודעת שמקרים רבים דומים כאלה לא אישרנו אני חושבת שלצערי הרב ואני יודעת שזה מקרה חריג אנו לא יכולים לאשר את המקרה הזה בצער רב”י (ההדגשה הוספה) מתשובתה של העדה עולה כי מדובר במקרה מורכב וחריג. אמנם העדה העידה שהיא מכירה את כל המקרים החריגים, אולם כאמור במקרה שבפנינו התובע לא הגיש בקשה למענק בגין ההתמחות בבית החולים קפלן.

– % 2 א א א א א ) R R S

28. סופו של דבר אנו מקבלים את התביעה. התובע זכאי למענק משולב בגין התמחות במקצוע מצוקה, בגין ההתמחות בגריאטריה בבית חולים ברזילי.

10 מתוך 11

לחזור למשהו ספיציפי?

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין בישראל

פורטל פסקי הדין של ישראל - מקום אחד לכל פס"ד של בתי המשפט הישראלי והמחוזות השונים

השאר תגובה

פורטל פסקי הדין של ישראל

פס"ד חדשים באתר

עמית הלוי ועו”ד שמחה רוטמן ואח’ נגד יו”ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 כב’ השופט חנן מלצר ושר הפנים ח”כ אריה דרעי ועו”ד יעקב פונקלשטיין פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי) וסיעת יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה ו4 .יצחק זאב פינדרוס ועו”ד איתן הברמן ואח’ וסיעת הליכת בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה ועיי בייב ערייד אבי הלוי ואח’ וסיעת התאחדות הספרדים שומרי התורה ותנועתו של מרן הרב עובדיה זצ”יל ול. סיעת איחור מפלגות הימין – הבית היהודי והאיחוד הלאומי, עוצמה יהודית ועו”ד אלי שמואליאן ול. סיעת איחור מפלגות הימין – הבית היהודי, האיחוד הלאומי, עוצמה יהודית עו”ד אלי שמואליאןפסק דין ועסקינן בשני ערעורי בחירות, ערעור עיקרי וערעור שכנגד, בנוגע לתוצאות והבחירות לכנסת ה-21 שהתקיימו ביום 2019, ואשר תוצאותיהן פורסמו בילקוט והפרסומים ביום והערעור העיקרי והערעור שכנגד בתמצית והערעור העיקרי והערעור שכנגד בתמציתשני הערעורים עוסקים במנדט העודף השביעי, במסגרת חלוקת המנדטים והעודפים בשיטה המכונה “בדו עופר” לפי סעיפים 81 ו-82 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח ומשולב], התשכ”ט-1969 (להלן: המנדט העודף השביעי). במסגרת התוצאות הרשמיות של והבחירות לכנסת ה-21, המשיבה 3 (להלן גם: יהדות התורה) היא שזכתה במנדט העודף והשביעי נושא הערעורים שלפנינו. ו10 ו11 ו12 ו13 ולפי התוצאות הרשמיות של הבחירות לכנסת ה-21, מספר הקולות שהיו יכולים ולהוביל להענקת המנדט העודף השביעי למשיבה 5 (להלן: הליכוד) היה קטן ביותר ובוודאי בהתחשב בכך שעסקינן בבחירות ברמה הארצית: מדובר בגריעת 71 קולות ומיהדות התורה ומהמשיבה 6 (להלן: ש”ס) הקשורות ביניהן בהסכם עודפים; או בהוספת ו14 ו15 ו1 מתוך 33
קרא עוד >>

רוצים לקבל עדכון לגבי פסקי דין חדשים שעולים לאתר?

בשליחה הינך מאשר שאנו יכולים לשלוח לך מידע שיווקי / פרסומי

error: תוכן זה מוגן !!