עו”ד שחר בן מאיר נגד ראש הממשלה וממשלת ישראל ושירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל ומשרד הבריאות והיועץ המשפטי לממשלה והרשות להגנת הפרטיות משרד המשפטים והכנסת וחייכ גבי אשכנזי ועתירה למתן צו על-תנאי ובקשה לצו ביניים ובשם העותר ובעצמו

בבית המשפט העליון

בג”ץ

2109 / 20

לפני:

כבוד השופט נ’ סולברג

העותר:

עו”ד שחר בן מאיר

נגד

המשיבים:

1. ראש הממשלה 2. ממשלת ישראל 3. שירות הביטחון הכללי 4. משטרת ישראל 5. משרד הבריאות 6. היועץ המשפטי לממשלה 7. הרשות להגנת הפרטיות משרד המשפטים 8. הכנסת 9. חייכ גבי אשכנזי

עתירה למתן צו על-תנאי ובקשה לצו ביניים

בשם העותר:

בעצמו

החלטה

1. תגובה מקדמית תוגש עד מחר, 18.3.2020 , בשעה 14 : 00 .

2. דיון בעתירה נקבע ליום

19.3.2020 בשעה 09: 00 .

3. אין הצדקה למתן צו ביניים ארעי במעמד צד אחד.

ניתנה היום, כ”א באדר התש”פ ( 17.3.2020 ).

ש ו פ ט

O01 . docx20021090 שצ מרכז מידע, טל’ 077 – 2703333,3852* ; אתר אינטרנט,

http : / / supreme . court . gov . il